Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA

Được đăng lên bởi thoangbuon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA
I- Mục đích:
− Giúp cho sinh viên hình dung được công tác đo đạc ngoài thực địa.
− Giúp sinh viên vận dụng bài học lý thuyết để tiến hành tổ chức công tác trắc địa
ngoài hiện trường.
II- Nội quy thực hành:
− SV cần phải đọc kỹ lý thuyết phần phương pháp đo góc, đo dài, đo cao, đường
chuyền kinh vĩ, công tác bố trí công trình… trước khi tiến hành công tác đo.
− SV cần phải nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường cụ thể là máy Kinh vĩ.
Với máy Kinh vĩ thì quá trình tháo lắp, vận chuyển, sử dụng phải nhẹ nhàng, cẩn
thận và đúng quy trình.
− Tổ trưởng và toàn bộ nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra
trường hợp mất mát, hỏng máy do không sử dụng đúng quy trình vận hành máy.
− Nghiêm cấm SV sử dụng máy không đúng mục đích của môn học. Nếu phát hiện
ra thì cương quyết không cho thực hành.
− SV phải đi thực hành đầy đủ, đúng giờ. Vắng 1 buổi coi như không đi thực
hành.
− Sẽ cấm thi và bắt buộc học lại đối với những SV không đi thực hành.
− Thời gian thực hành: sáng 7h30 phút đến 11h, chiều 1h30 đến 5h. Tổ trưởng đến
trước thời gian quy định 15p để lấy dụng cụ đo từ văn phòng khoa.
III- Công tác chuẩn bị:
Cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đo trước khi thực hành bao gồm:
− Máy kinh vĩ điện tử.
− Mia đo cao.
− Thước dây và thước thép.
− 1 hộp sơn màu đỏ và chổi lông loại nhỏ để đánh dấu điểm đo (lớp chuẩn bị dụng
cụ này).
− 3 cặp pin tiểu
IV- Nội dung:
Nội dung của bài thực hành là tiến hành đo đạc thành lập bản đồ địa hình. Công tác đo đạc
phải theo trình tự sau:
1. Chọn các đỉnh của đường chuyền, chọn mốc đo cao M vói độ cao giả định H M =
10m.
2. Tiến hành các thao tác tại trạm máy ( định điểm, cân bằng máy và thao tác ngắm)
3. Tại mỗi trạm máy phải tiến hành đồng thời 2 công tác đo: đo góc bằng và đo dài
các cạnh của đường chuyền.
SỔ ĐO GÓC
Vị trí ống kính
Góc
Góc
Góc
Điểm Góc
nữa lần
Thuận kính
Đảo kính
nữa lần bằng
đặt
cần
đo
Ghi chú
đo đảo của 1
máy
đo
thuận
a1
b1
a2
b2
kính
lần đo
kính

1

Điểm
đặt
máy

Cạn
h đo

SỔ ĐO DÀI
Lần đo
Đo đi
(m)

Ghi
chú

Đo về
(m)

Tổng
S TB =

Kiểm tra kết quả đo với sai số cho phép của đo dài
1/1000 – 1/3000
4. Tiến hành đo cao các đỉnh đường chuyền:
Đo cao các đỉnh đường chuyền theo phương pháp đo cao hình học (phương pháp đo cao từ
giữa). Đọc số theo dây giữa.
SỔ ĐO CAO
Trạm đo
Điểm đo
Số đọc (mm)
Ghi chú

J1

M
I
II
…

Mốc

V- Đo các điểm chi tiết địa hình:
Đo các điểm chi tiết địa hình bằng phương pháp đo cao lượng giác.
SỔ ĐO ĐO CÁC ĐIỂM CHI TIẾT
Chỉ số đọc (mm)
Ch...
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA
I- Mục đích:
Giúp cho sinh viên hình dung được công tác đo đạc ngoài thực địa.
Giúp sinh viên vận dụng bài học lý thuyết để tiến hành tổ chức công tác trắc địa
ngoài hiện trường.
II- Nội quy thực hành:
SV cần phải đọc kỹ thuyết phần phương pháp đo góc, đo dài, đo cao, đường
chuyền kinh vĩ, công tác bố trí công trình… trước khi tiến hành công tác đo.
SV cần phải nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường cụ thể là máy Kinh vĩ.
Với máy Kinh vĩ thì quá trình tháo lắp, vận chuyển, sử dụng phải nhẹ nhàng, cẩn
thận và đúng quy trình.
Tổ trưởng toàn bộ nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra
trường hợp mất mát, hỏng máy do không sử dụng đúng quy trình vận hành máy.
Nghiêm cấm SV sử dụng máy không đúng mục đích của môn học. Nếu phát hiện
ra thì cương quyết không cho thực hành.
SV phải đi thực nh đầy đủ, đúng giờ. Vắng 1 buổi coi như không đi thực
hành.
Sẽ cấm thibắt buộc học lại đối với những SV không đi thực hành.
Thời gian thực hành: sáng 7h30 phút đến 11h, chiều 1h30 đến 5h. Tổ trưởng đến
trước thời gian quy định 15p để lấy dụng cụ đo từ văn phòng khoa.
III- Công tác chuẩn bị:
Cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đo trước khi thực hành bao gồm:
Máy kinh vĩ điện tử.
Mia đo cao.
Thước dây và thước thép.
1 hộp sơn màu đỏ và chổi lông loại nhỏ để đánh dấu điểm đo (lớp chuẩn bị dụng
cụ này).
3 cặp pin tiểu
IV- Nội dung:
Nội dung của bài thực hành tiến hành đo đạc thành lập bản đồ địa hình. Công tác đo đạc
phải theo trình tự sau:
1. Chọn các đỉnh của đưng chuyền, chọn mốc đo cao M vói độ cao giả định H
M
=
10m.
2. Tiến hành các thao tác tại trạm máy ( định điểm, cân bằng máy và thao tác ngắm)
3. Tại mỗi trạm máy phải tiến hành đồng thời 2 công tác đo: đo góc bằng đo dài
các cạnh của đường chuyền.
SỔ ĐO GÓC
Điểm
đặt
máy
Góc
cần
đo
Vị trí ống kính Góc
nữa lần
đo
thuận
kính
Góc
nữa lần
đo đảo
kính
Góc
bằng
của 1
lần đo
Ghi chú
Thuận kính Đảo kính
a
1
b
1
a
2
b
2
1
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA - Người đăng: thoangbuon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA 9 10 589