Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Địa Lý lớp 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Trang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ
Câu 1: Sông Mê Công bắt nguồn từ đâu, chảy qua những quốc gia nào? Nêu vai trò của
S.Mê Công đối với các nước trên bán đảo Trung-Ấn?
- Bắt nguồn: Sơn nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) đổ ra biển Đông qua 9 cửa sông thuộc lãnh
thổ Việt Nam.
- Chảy qua: Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam.
- Vai trò:
+ Tạo ra đồng bằng châu thổ rất lớn, màu mỡ.
+ Là vựa lúa lớn của các nước Đông Nam Á.
+ Là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho đời sống và hoạt động sản xuất của nhiều
nước.
+ Cung cấp nhiều thủy sản cho dân cư các nước trong lưu vực sông.
+ Có giá trị lớn về thủy điện, giao thông và du lịch.
Câu 2: Khu vực Đông Nam Á có những đồng bằng châu thổ lớn nào? Ý nghĩa của các
đồng bằng đó?
- Các đồng bằng lớn:
+ Đồng bằng sông Hồng (Việt Nam)
+ Đồng bằng sông Mê Công (Việt Nam, Cam-pu-chia)
+ Đồng bằng sông Mê-nam (Thái Lan)
+ Đồng bằng sông Xa-lu-en và I-ra-oa-đi (Mi-an-ma)
- Ý nghĩa:
+ Là vựa lúa lớn của các nước: Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma.
+Nơi phát sinh của các nền văn minh trong khu vực.
+ Là địa bàn tập trung phần lớn dân cư, cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất của các quốc
gia trên.
Câu 3: Đặc điểm chung của địa hình nước ta. Vì sao địa hình nước ta rất đa dạng và đồi
núi là bộ phận quan trọng nhất của địa hình nước ta?
- Đặc điểm chung:
+ Rất đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam, với hai
hướng chủ yếu là TB-ĐN và hướng vòng cung.
+ Được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau, thấp dần từ nội địa ra biển.
+Mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Namvì trên phần đất liền:
+ Địa hình đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ.
+ Địa hình đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ.
Câu 4: So sánh địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.
Vùng núi Tây Bắc Vùng núi Đông Bắc
+ Núi cao, dốc mạnh.
+ Hướng núi: Tây bắc – Đông nam.
+ Có những sơn nguyên đá vôi hiểm trở và những cánh đồng trù phía nằm giữa núi (Mường
Thanh, Than Uyên, Nghĩa Lộ.) + Đồi núi thấp và trung bình.
+ Hướng núi: vòng cung.
+ Vùng đồi trung du phát triển rộng, địa hình cácxtơ khá phổ biến, với nhiều cảnh quan đẹp:
Hạ Long, Ba Bể.

Câu 5: Đi theo vĩ tuyến 22oB, từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung, ta phải
vượt qua các dãy núi nào? Dòng sông nào?
- Các dãy núi: Pu Đen Đinh, Hoàng Liên Sơn, Con Voi, cánh cung sông Gâm. Cánh cung
Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn.
- Các sông: Đà, Hồng , Lô, Cầu,...
ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ
Câu 1: Sông Mê Công bắt nguồn từ đâu, chảy qua những quốc gia nào? Nêu vai trò của
S.Mê Công đối với các nước trên bán đảo Trung-Ấn?
- Bắt nguồn: Sơn nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) đổ ra biển Đông qua 9 cửa sông thuộc lãnh
thổ Việt Nam.
- Chảy qua: Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam.
- Vai trò:
+ Tạo ra đồng bằng châu thổ rất lớn, màu mỡ.
+ Là vựa lúa lớn của các nước Đông Nam Á.
+ Là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho đời sống và hoạt động sản xuất của nhiều
nước.
+ Cung cấp nhiều thủy sản cho dân cư các nước trong lưu vực sông.
+ Có giá trị lớn về thủy điện, giao thông và du lịch.
Câu 2: Khu vực Đông Nam Á có những đồng bằng châu thổ lớn nào? Ý nghĩa của các
đồng bằng đó?
- Các đồng bằng lớn:
+ Đồng bằng sông Hồng (Việt Nam)
+ Đồng bằng sông Mê Công (Việt Nam, Cam-pu-chia)
+ Đồng bằng sông Mê-nam (Thái Lan)
+ Đồng bằng sông Xa-lu-en và I-ra-oa-đi (Mi-an-ma)
- Ý nghĩa:
+ Là vựa lúa lớn của các nước: Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma.
+Nơi phát sinh của các nền văn minh trong khu vực.
+ Là địa bàn tập trung phần lớn dân cư, cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất của các quốc
gia trên.
Câu 3: Đặc điểm chung của địa hình nước ta. Vì sao địa hình nước ta rất đa dạng và đồi
núi là bộ phận quan trọng nhất của địa hình nước ta?
- Đặc điểm chung:
+ Rất đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam, với hai
hướng chủ yếu là TB-ĐN và hướng vòng cung.
+ Được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau, thấp dần từ nội địa ra biển.
+Mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Namvì trên phần đất liền:
+ Địa hình đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ.
+ Địa hình đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ.
Câu 4: So sánh địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.
Vùng núi Tây Bắc Vùng núi Đông Bắc
+ Núi cao, dốc mạnh.
+ Hướng núi: Tây bắc – Đông nam.
+ Có những sơn nguyên đá vôi hiểm trở và những cánh đồng trù phía nằm giữa núi (Mường
Thanh, Than Uyên, Nghĩa Lộ.) + Đồi núi thấp và trung bình.
+ Hướng núi: vòng cung.
+ Vùng đồi trung du phát triển rộng, địa hình cácxtơ khá phổ biến, với nhiều cảnh quan đẹp:
Hạ Long, Ba Bể.
Đề cương môn Địa Lý lớp 8 - Trang 2
Đề cương môn Địa Lý lớp 8 - Người đăng: Nguyễn Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương môn Địa Lý lớp 8 9 10 244