Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Địa lý lớp 6

Được đăng lên bởi anhtai0404
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 6 – HỌC KỲ I
1. Trái đất là gì?
2. Trình bày kích thước của trái đất.
3. Thế nào là cực, xích đạo?
4. Kinh độ là gì ? Vĩ độ là gì ? Kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì?
5. Quả địa cầu có mấy kinh tuyến, vĩ tuyến ?
6. Có bao nhiêu KT Đông, KT Tây ? Có bao nhiêu VT Bắc, VT Nam ?
7. Thế nào là KT Đông, KT Tây ? Thế nào là VT Bắc, VT Nam ?
8. Vĩ tuyến gốc ở đâu ? Kinh tuyến gốc ở đâu trên bản đồ?
9. Tìm phương hướng bản đồ như thế nào ?
10. Muốn biết được đối tượng địa lí trên bản đồ thì người ta căn cứ vào đâu ?
11. Thế nào là tỉ lệ bản đồ ? Có mấy loại tỉ lệ bản đồ ? Có mấy dạng tỉ lệ bản đồ ?
12. Bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000 000, trên bản đồ đo được 2,5cm. Hỏi trên bản đồ đó có bao
nhiêu km thực địa.
13. Từ phường Thủy Châu đến thành phố Đà Nẵng đo được 100km, trên bản đồ đo
được 20cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?
14. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 3 000 000. Vẽ bản đồ có tỉ lệ thước(hay thước tỉ lệ).
15. Bản đồ tỉ lệ 1 : 500 000, trên bản đồ đo được 15cm từ điểm A đến điểm B. Vậy từ
điểm A đến điểm B đo được bao nhiêu km thực địa.
16. Vẽ hướng chính – phụ tùy ý.
17. Ghi và vẽ một tọa độ địa lí tùy ý cho đúng.
18. Thế nào là tọa độ địa lí ? thế nào là đường đồng mức ?
19. Bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000 000. Hãy vẽ tỉ lệ thước cho đúng.
20. Trường hợp nào là địa hình dốc, thoai thoãi.
21. Người ta vẽ hệ thống KT, VT để làm gì ?
22. Bản đồ có tỉ lệ như hình H.1. Trên bản đồ đo được 10cm.
Hỏi có bao nhiêu km thực địa ?
23. Người ta dùng thang màu để làm gì ?
24. Thế nào là ký hiệu bản đồ ?
25. Cho tỉ lệ thước như hình H.1. Hãy ghi tỉ lệ số ?
26. Thế nào là Kinh độ Đông, Kinh độ Tây ? Vĩ độ Bắc, Vĩ độ Nam ?
28. Tỉ lệ số hay tỉ lệ thước thường người ta ghi ở đâu ?
29. Chu vi quả đất là bao nhiêu ? Diện tích quả bao nhiêu ?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6 – HỌC KỲ I
- Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây ?
- Xã hội nào không có người bóc lột người ?
- Em có suy nghĩ gì về giai cấp chủ nô và nô lệ ?
- Nhà nước phương Đông gọi là nhà nước gì ?
- Lịch sử là gì ?
- Công nguyên là gì ?
- Xã hội nào có người bóc lột người ?
- Viết Thế kỷ hai mươi mốt bằng chữ số La mã.
- Quốc gia cổ đại phương Đông hình thành thời gian nào ? Ở đâu ?
- Mấy năm bằng một Thế kỷ ? 659 là Thế kỷ mấy ?
- Nguyên nhân nào làm cho xã hội Nguyên thủy tan rã ?
- Kinh tế chính của quốc gia cổ đại phương Đông là gì ?
- Kể tên các tầng lớp của quốc gia cổ đại phương Đông ?
- Vượn cổ xuất hiện thời gian nào ?
- Kim loại ra đời thời gian nào ?
- Kinh tế chính của quốc gia cổ đại phư...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 6 – HỌC KỲ I
1. Trái đất là gì?
2. Trình bày kích thước của trái đất.
3. Thế nào là cực, xích đạo?
4. Kinh độ là gì ? Vĩ độ là gì ? Kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì?
5. Quả địa cầu có mấy kinh tuyến, vĩ tuyến ?
6. Có bao nhiêu KT Đông, KT Tây ? Có bao nhiêu VT Bắc, VT Nam ?
7. Thế nào là KT Đông, KT Tây ? Thế nào là VT Bắc, VT Nam ?
8. Vĩ tuyến gốc ở đâu ? Kinh tuyến gốc ở đâu trên bản đồ?
9. Tìm phương hướng bản đồ như thế nào ?
10. Muốn biết được đối tượng địa lí trên bản đồ thì người ta căn cứ vào đâu ?
11. Thế nào là tỉ lệ bản đồ ? Có mấy loại tỉ lệ bản đồ ? Có mấy dạng tỉ lệ bản đồ ?
12. Bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000 000, trên bản đồ đo được 2,5cm. Hỏi trên bản đồ đó bao
nhiêu km thực địa.
13. Từ phường Thủy Châu đến thành phố Đà Nẵng đo được 100km, trên bản đồ đo
được 20cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?
14. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 3 000 000. Vẽ bản đồ có tỉ lệ thước(hay thước tỉ lệ).
15. Bản đồ tỉ lệ 1 : 500 000, trên bản đồ đo được 15cm từ điểm A đến điểm B. Vậy từ
điểm A đến điểm B đo được bao nhiêu km thực địa.
16. Vẽ hướng chính – phụ tùy ý.
17. Ghi và vẽ một tọa độ địa lí tùy ý cho đúng.
18. Thế nào là tọa độ địa lí ? thế nào là đường đồng mức ?
19. Bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000 000. Hãy vẽ tỉ lệ thước cho đúng.
20. Trường hợp nào là địa hình dốc, thoai thoãi.
21. Người ta vẽ hệ thống KT, VT để làm gì ?
22. Bản đồ có tỉ lệ như hình H.1. Trên bản đồ đo được 10cm.
Hỏi có bao nhiêu km thực địa ?
23. Người ta dùng thang màu để làm gì ?
24. Thế nào là ký hiệu bản đồ ?
25. Cho tỉ lệ thước như hình H.1. Hãy ghi tỉ lệ số ?
26. Thế nào là Kinh độ Đông, Kinh độ Tây ? Vĩ độ Bắc, Vĩ độ Nam ?
28. Tỉ lệ số hay tỉ lệ thước thường người ta ghi ở đâu ?
29. Chu vi quả đất là bao nhiêu ? Diện tích quả bao nhiêu ?
Đề cương ôn tập Địa lý lớp 6 - Trang 2
Đề cương ôn tập Địa lý lớp 6 - Người đăng: anhtai0404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập Địa lý lớp 6 9 10 480