Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Địa lý lớp 9

Được đăng lên bởi ptthoai115
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:ĐBSH có những đk j để phát triển sản xuất lương thực?
Những đk để phát triển sản xuất lương thực và đồng bằng sông hồng
+ Những thuận lợi:
_Đất phù sa màu mỡ, diện tích lớn, thuận lợi cho việc sản xuất lương thực
với quy mô lớn
_Điều kiện khí hậu và thời tiết thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ
_Nguồn lao động trình độ thâm canh cao nhất cả nước
_Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp, đặc biệt là hệ thống thủy lợi tốt
cho sản xuất
_Có các chính sách của nhà nước(chính sách về đất, thuế )
+ Những

khó khăn:
_Bình quân đất canh tác trên đầu nguoi thấp, đất bị chia cắt manh mún, hạn
chế cho việc cơ giới hóa sản xuất
_Diên tích đất canh tác còn ít khả năng mở rộng, quá trình công nghiệp hóa
và đô thị hóa làm cho đất sản xuất lương thực ở một số địa phương bị thu
hẹp, bị suy thoái
_Thời tiết diễn biến thất thường, tai biến từ thiên nhiên thường sảy ra (bão lũ
thiên tai )
_Thu nhập từ sản xuất lương thực còn thấp ảnh hưởng đến việc sản xuất
(thieu vốn đầu tư)
Câu 2 ý nghĩa và vị trí địa lí của vùng BTB
+Giới hạn lãnh thổ:W
_BTB dài và hẹp ngang, kéo dài từ dãy tam điệp ở phía Bắc tới dãy Bạch
Mã ở phía nam, phía tây giáp lào phía đông giáp biển
Gồm 6 tỉnh: Thanh hóa,Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế
+Ý nghĩa vị trí địa lí:
_l=Là cầu nối giữa phía Bắc và phía Nam nước ta,là cầu nối của Lào với
Biển Đông, nằm trong vùng chiệu ảnh hưởng của bão, gió phơn Tây Nam
=) Có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kính tế-xã hội của đất nước, có
điều kiện giao lưu và hợp tác với nước ngoài ,có thế mạnh kinh tế biển,
nhưng cũng có nhiều khó khăn như bão, lũ, nạn cát bay )

Câu 3 Vì sao chăn nuôi bò, KT và NT thủy sản là thế mạnh của vùng
ĐBNTB
Địa hình phía tây: núi gò đồi có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi gia súc
lớn.
Có bờ biển dài có n` bãi tôm bãi cá có giá trị cao
Có các ngư trường lớn
Ven bờ có n` vũng vịnh đầm phá
Có đk để khai thác quanh năm
Dân cư có kinh nghiệm
Câu 4 Bảng 17.1

Tiểu vùng

Điều kiện tự nhiên

Đông Bắc

-Núi trung bình và núi
thấp.
-Các dãy núi hình cánh
cung.
-Khí hậu nhiệt đới ẩm
có mùa đông lạnh

-Khai thác khoáng sản
(than,sắt,apatit...
-Phát triển nhiệt điện(
Uông Bí)
-Trồng rừng,
cây công nghiệp,dược
liệu,rau quả...
-Du lịch sinh thái:
Sa Pa,Ba Bể...
-Kinh tế biển; thủy sản
du lịch

Tây Bắc

-Núi cao, địa hình hiểm
trở.
-Các dãy núi hướng
Tây Bắc –Đông Nam
-Khí hậu nhiệt đới ẩm
có mùa đông ít lạnh
hơn

Câu 5

-Phát triển thủy điện
(Hòa Bình, Sơn La
-Trồng rừng trồng cây
CN lâu năm
-Chăn nuôi gia xúc lớn

...
Câu 1:ĐBSH có những đk j để phát triển sản xuất lương thực?
Những đk để phát triển sản xuất lương thực và đồng bằng sông hồng
+ Những thuận lợi:
_Đất phù sa màu mỡ, diện tích lớn, thuận lợi cho việc sản xuất lương thực
với quy mô lớn
_Điều kiện khí hậu và thời tiết thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ
_Nguồn lao động trình độ thâm canh cao nhất cả nước
_Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp, đặc biệt là hệ thống thủy lợi tốt
cho sản xuất
_Có các chính sách của nhà nước(chính sách về đất, thuế )
+
Những khó khăn:
_Bình quân đất canh tác trên đầu nguoi thấp, đất bị chia cắt manh mún, hạn
chế cho việc cơ giới hóa sản xuất
_Diên tích đất canh tác còn ít khả năng mở rộng, quá trình công nghiệp hóa
và đô thị hóa làm cho đất sản xuất lương thực ở một số địa phương bị thu
hẹp, bị suy thoái
_Thời tiết diễn biến thất thường, tai biến từ thiên nhiên thường sảy ra (bão lũ
thiên tai )
_Thu nhập từ sản xuất lương thực còn thấp ảnh hưởng đến việc sản xuất
(thieu vốn đầu tư)
Câu 2 ý nghĩa và vị trí địa lí của vùng BTB
+Giới hạn lãnh thổ:W
_BTB dài và hẹp ngang, kéo dài từ dãy tam điệp ở phía Bắc tới dãy Bạch
Mã ở phía nam, phía tây giáp lào phía đông giáp biển
Gồm 6 tỉnh: Thanh hóa,Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế
+Ý nghĩa vị trí địa lí:
_l=Là cầu nối giữa phía Bắc và phía Nam nước ta,là cầu nối của Lào với
Biển Đông, nằm trong vùng chiệu ảnh hưởng của bão, gió phơn Tây Nam
=) Có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kính tế-xã hội của đất nước, có
điều kiện giao lưu và hợp tác với nước ngoài ,có thế mạnh kinh tế biển,
nhưng cũng có nhiều khó khăn như bão, lũ, nạn cát bay )
Đề cương ôn tập Địa lý lớp 9 - Trang 2
Đề cương ôn tập Địa lý lớp 9 - Người đăng: ptthoai115
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập Địa lý lớp 9 9 10 749