Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập địa lý

Được đăng lên bởi tranthuha41278
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C1: Sự phân bố dân cư châu Á:Dân cư CÁ phân bố k đồng đều:
- Đông ở đồng =,ven sông, ven biển vì đó là nơi có khí hậu gió mùa, địa hình bằng phẳng, giao
thông thuận tiện, thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt và trao đổi hàng hoá
- Thưa ở sâu trong nội địa vì có khí hậu lục địa khô, địa hình phần lớn là núi cao và các CN cao
đồ sộ, đi lại khó khăn, khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất,….
C2: Khu vực TNÁ
- Vị trí địa lí:
+ Kinh độ: 26oĐ – 73oĐ, vĩ o : 12oB – 43oB
+ Năm ở phía TN của CÁ
+ Nằm ở ngã ba của 3 châu lục Á-Phi-Âu
 Vị trí chiến lược quan trọng
- Nguồn tài nguyên: Dầu mỏ có trữ lượng lớn ( khoảng 65% TG ) và khí đốt ( 25% TG )
 Giàu nhanh nhưng k vững, trình độ KT-XH chưa phát triển cao, vì nguồn tài nguyên có hạn nên nếu
k cải thiện trình độ KT-XH, khi hết tài nguyên sẽ bị tuột dốc nhanh chóng
C3: Khí hậu CÁ phân hoá rất đa dạng
- Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực B -> vùng xích đạo nên CÁ có n` đới khí hậu
- Ở mỗi đới lại phân thành n` kiểu khí hậu khác nhau tuỳ theo vị trí gần hay xa biển, địa h` cao
hay thấp
C4:Khu vực NÁ có 3 miền:
- Phía B là dãy Himalaya cao đồ sộ nhất TG, dài 2600km, rộng 320-400km, chạy theo hướng TB-ĐN
- Ở giữa là ĐB Ấn Hằng dài 300km, rộng 250-350km
- Phía N là SN Đêca rộng, tương đối = phẳng, 2 rìa đc nâng cao bởi dãy Gat T và Gat Đ
 Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu
- Dãy núi Hi-ma-lay-a đồ sộ kéo dài, ngăn cản gió mùa tây nam từ biển thổi vào, mưa trút hết ở
sườn nam, lượng mưa trung bình 2000 - 3000mm/năm. Trong khi phía bên kia, trên sơn nguyên Tây
Tạng khí hậu rất khô hạn, lượng mưa trung bình dưới lOOmm/năm.
- Miền đồng bằng Ấn - Hằng nằm giữa khu vực núi Hi-ma-lay-a và sơn nguyên Đê-can, như
một hành lang hứng gió tây nam từ biển thổi vào qua đồng bằng châu thổ sông Hằng, gặp núi gió
chuyển theo hướng tây bắc, mưa tiếp tục đổ xuống vùng đồng bằng ven chân núi, nhưng lượng mưa
ngày càng kém đi. Chính vì vậy, ở Se-ra-pun-di có lượng mưa rất cao (11OOO mm/năm), trong khi đó
lượng mưa (ở Mun-tan chỉ có 183mm/năm.
- Dãy núi Gát Tây chắn gió mùa Tây Nam nên vùng ven biển phía tây của bán đảo Ấn Độ có
lượng mưa lớn hơn nhiều so với sơn nguyên Đê-can.
C5: Các nước và vùng lãnh thổ khu vực ĐÁ có vai trò to lớn đối vs sự phát triển của thế giới hiện
nay:
- Các nước, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài
Loan (một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc).
- Vai trò:
+ Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kì.
+ Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.
+ Trung ...
C1: Sự phân bố dân cư châu Á:Dân cư CÁ phân bố k đồng đều:
- Đông ở đồng =,ven sông, ven biển vì đó là nơi có khí hậu gió mùa, địa hình bằng phẳng, giao
thông thuận tiện, thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt và trao đổi hàng hoá
- Thưa ở sâu trong nội địa vì có khí hậu lục địa khô, địa hình phần lớn là núi cao và các CN cao
đồ sộ, đi lại khó khăn, khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất,….
C2: Khu vực TNÁ
- Vị trí địa lí:
+ Kinh độ: 26
o
Đ – 73
o
Đ, vĩ
o
: 12
o
B – 43
o
B
+ Năm ở phía TN của CÁ
+ Nằm ở ngã ba của 3 châu lục Á-Phi-Âu
Vị trí chiến lược quan trọng
- Nguồn tài nguyên: Dầu mỏ có trữ lượng lớn ( khoảng 65% TG ) và khí đốt ( 25% TG )
Giàu nhanh nhưng k vững, trình độ KT-XH chưa phát triển cao, vì nguồn tài nguyên có hạn nên nếu
k cải thiện trình độ KT-XH, khi hết tài nguyên sẽ bị tuột dốc nhanh chóng
C3: Khí hậu CÁ phân hoá rất đa dạng
- Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực B -> vùng xích đạo nên CÁ có n` đới khí hậu
- Ở mỗi đới lại phân thành n` kiểu khí hậu khác nhau tuỳ theo vị trí gần hay xa biển, địa h` cao
hay thấp
C4:Khu vực NÁ có 3 miền:
- Phía B là dãy Himalaya cao đồ sộ nhất TG, dài 2600km, rộng 320-400km, chạy theo hướng TB-ĐN
- Ở giữa là ĐB Ấn Hằng dài 300km, rộng 250-350km
- Phía N là SN Đêca rộng, tương đối = phẳng, 2 rìa đc nâng cao bởi dãy Gat T và Gat Đ
Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu
- Dãy núi Hi-ma-lay-a đồ sộ kéo dài, ngăn cản gió mùa tây nam từ biển thổi vào, mưa trút hết ở
sườn nam, lượng mưa trung bình 2000 - 3000mm/năm. Trong khi phía bên kia, trên sơn nguyên Tây
Tạng khí hậu rất khô hạn, lượng mưa trung bình dưới lOOmm/năm.
- Miền đồng bằng Ấn - Hằng nằm giữa khu vực núi Hi-ma-lay-a và sơn nguyên Đê-can, như
một hành lang hứng gió tây nam từ biển thổi vào qua đồng bằng châu thổ sông Hằng, gặp núi gió
chuyển theo hướng tây bắc, mưa tiếp tục đổ xuống vùng đồng bằng ven chân núi, nhưng lượng mưa
ngày càng kém đi. Chính vì vậy, ở Se-ra-pun-di có lượng mưa rất cao (11OOO mm/năm), trong khi đó
lượng mưa (ở Mun-tan chỉ có 183mm/năm.
- Dãy núi Gát Tây chắn gió mùa Tây Nam nên vùng ven biển phía tây của bán đảo Ấn Độ có
lượng mưa lớn hơn nhiều so với sơn nguyên Đê-can.
C5: Các nước và vùng lãnh thổ khu vực ĐÁ có vai trò to lớn đối vs sự phát triển của thế giới hiện
nay:
- Các nước, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài
Loan (một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc).
- Vai trò:
+ Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kì.
+ Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.
+ Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh và đầy tiềm năng.
+ CHDCND Triều Tiên có nhiều chuyển biến trong sự phát triển kinh tế.
đề cương ôn tập địa lý - Trang 2
đề cương ôn tập địa lý - Người đăng: tranthuha41278
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương ôn tập địa lý 9 10 624