Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập học kỳ I lớp 12 môn Toán năm học 2012 2013 (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Được đăng lên bởi Nhơn Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM
ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN
TOÁN NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ SỐ 1
Bài 1. Cho hàm số y = x + mx - m - 1 có đồ thị là ( Cm ) .
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số khi m = -3.
b) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số có đồ thị ( Cm ) đồng biến trên [ 2; +¥ ) .
c) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số với đồ thị ( Cm ) có cực trị và điểm cực đại nằm
3

2

trên trục tung, điểm cực tiểu nằm trên trục hoành.
d) Tìm các giá trị của tham số m để ( Cm ) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ
x1 ; x2 ; x3 sao cho x12 + x22 + x32 ³ 24.

Bài 2.
a) Cho a, b là độ dài hai cạnh góc vuông, c là độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông,
trong đó c ± b ¹ 1. Chứng minh rằng log c +b a + log c -b a = 2 log c +b a.log c -b a.
b) Giải phương trình log 3 - 2 x ( 2 x 2 - 9 x + 9 ) + log 3 - x ( 4 x 2 - 12 x + 9 ) - 4 = 0.

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có cạnh đáy bằng a và góc tại đỉnh của mỗi mặt bên
bằng 2j .
a) Tính thể tích của khối chóp S . ABCD theo a và j .
b) Xác định tâm, tính bán kính, diện tích của mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình
chóp S . ABCD theo a và j .
c) Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp S . ABCD theo a và j .
d) Tính j để tâm mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp S . ABCD trùng nhau.
Bài 4. Cho hàm số y = log 2 x 2 -1 (7 - 2 x 2 ) + log 7 - 2 x2 (2 x 2 - 1) . Tìm các giá trị của x để hàm số đã
cho đạt giá trị nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 2
Bài 1. Cho hàm số y = - x - 3x - mx - 1 có đồ thị ( Cm ) .
a) Khi m = 0, hãy khảo sát và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.
3

2

b) Biện luận theo tham số a số nghiệm của phương trình x + 3 x 2 + 2 - 2m = 0.
3

c) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số với đồ thị ( Cm ) có cực trị và viết phương trình
đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số.
d) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = -1 cắt ( Cm ) tại ba điểm phân biệt

A ( 0; -1) , B, C sao cho tiếp tuyến tại B, C vuông góc với nhau.
Bài 2.
a) Giải phương trình 3.8 x + 4.12 x - 18x - 2.27 x = 0.
b) Giải phương trình (4 x - 5) log 22 x - (16 x - 17) log 2 x + 12 = 0.
Bài 3. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy một góc 450.
a) Tính thể tích khối chóp S . ABCD theo a.

Page 1

b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABCD.
c) Gọi I là trung điểm của AD và M là điểm thuộc đoạn SI (M không trùng với S và I).
Tìm vị trí của M trên đoạn SI sao cho mặt ...
Page 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM
ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN ÔN TP HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN
TOÁN NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ SỐ 1
Bài 1. Cho hàm s
3 2
1
y x mx m
= + - -
có đồ thị là
(
)
.
m
C
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
(
)
C
của hàm số khi
3.
m
= -
b) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số có đồ thị
(
)
m
đồng biến trên
[
)
2; .
c) Tìm các giá trcủa tham số m để hàm số với đồ thị
(
)
m
cực trị điểm cực đại nằm
trên trục tung, điểm cực tiểu nằm trên trục hoành.
d) Tìm các giá trcủa tham số m để
(
)
m
cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt hoành độ
1 2 3
; ;
x x x
sao cho
2 2 2
1 2 3
24.
x x x+ + ³
Bài 2.
a) Cho a, b độ dài hai cạnh góc vuông, c độ i cạnh huyền của một tam giác vuông,
trong đó
1.
c b
± ¹
Chứng minh rằng
log log 2log .log .
c b c b c b c b
a a a a
+ - + -
+ =
b) Giải phương trình
(
)
(
)
2 2
3 2 3
log 2 9 9 log 4 12 9 4 0.
x x
x x x x
- -
- + + - + - =
Bài 3. Cho hình chóp tgiác đều .
S ABCD
có cạnh đáy bằng
a
góc tại đỉnh của mỗi mặt bên
bằng
2 .
j
a) Tính thể tích của khối chóp .
S ABCD
theo a
.
j
b) Xác định tâm, tính bán kính, diện tích của mặt cầu thể tích khối cầu ngoại tiếp hình
chóp .
S ABCD
theo
a
.
j
c) Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp .
S ABCD
theo
a
.
j
d) Tính
j
để tâm mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp .
S ABCD
trùng nhau.
Bài 4. Cho hàm s
2 2
2 2
2 1 7 2
log (7 2 ) log (2 1) .
x x
y x x
- -
= - + -
Tìm các giá trcủa
x
để hàm số đã
cho đạt giá trị nhỏ nhất.
ĐỀ SỐ 2
Bài 1. Cho hàm s
3 2
3 1
y x x mx
= - - - -
có đồ thị
(
)
.
m
C
a) Khi
0,
m
=
hãy khảo sát và vẽ đồ thị
(
)
C
của hàm số.
b) Biện luận theo tham số a số nghiệm của phương trình
3
2
3 2 2 0.
x x m
+ + - =
c) Tìm các giá trcủa tham số m để hàm số với đồ thị
(
)
m
cực trị viết phương trình
đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số.
d) Tìm các giá trcủa tham số m để đường thẳng
1
y
= -
cắt
(
)
m
tại ba điểm phân biệt
(
)
0; 1 , ,
A B C
- sao cho tiếp tuyến tại B, C vuông góc với nhau.
Bài 2.
a) Giải phương trình
3.8 4.12 18 2.27 0.
x x x x
+ - - =
b) Giải phương trình
2
2 2
(4 5)log (16 17)log 12 0.
x x x x
- - - + =
Bài 3. Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
,
a
cạnh bên
SA
vuông góc
với đáy, cạnh bên
SC
tạo với đáy một góc
0
45 .
a) Tính thể tích khối chóp .
S ABCD
theo a.
Đề cương ôn tập học kỳ I lớp 12 môn Toán năm học 2012 2013 (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập học kỳ I lớp 12 môn Toán năm học 2012 2013 (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - Người đăng: Nhơn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập học kỳ I lớp 12 môn Toán năm học 2012 2013 (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 9 10 885