Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn sinh 10

Được đăng lên bởi truclt-c3vinhthuan-kiengiang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 10 – HỌC KÌ 1

Năm học 2012-2013

BÀI 9- TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO)
Câu 1: Ti thể có cấu trúc như thế nào?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 2: Chức năng chính của ti thể là gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 3: Bên trong ti thể có chất nền chứa thành phần gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 4: Tế bào nào trong cơ thể người chứa nhiều ti thể nhất?
…………………………………………………………………………………
Câu 5: Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào nào?
………………………………………………………………………………..
Câu 6: Lục lạp có cấu trúc như thế nào?
………………………………………………………………………………..
Câu 7: Trong chất nền của lục lạp chứa thành phần gì?
………………………………………………………………………………..
Câu 8: Lục lạp có chức năng gì?
………………………………………………………………………………..
Câu 9: Tại sao lá cây có màu xanh?
…………………………………………………………………………………
Câu 10: Không bào được cấu tạo như thế nào?
............................................................................................................................
Câu 11: Nêu các chức năng của không bào?
............................................................................................................................
Câu 12: Không bào là bào quan rất quan trọng đối với tế bào nào?
………………………………………………………………………………
Câu 13: Nêu cấu trúc và chức năng của Lixôxôm.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 14: Lixôxôm là bào quan rất quan trọng và chỉ có ở tế bào nào?
………………………………………………………………………………….
Câu 15: Tế bào nào có nhiều Lixôxôm nhất?
…………………………………………………………………………………
Câu 16: Bào quan có chứa enzim tiêu hóa nội bào là?
…………………………………………………………………………………
Câu 17: Nêu đặc điểm giống nhau của ti thể và lục lạp.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 18: Bào quan nào được ví như “Nhà máy điện”?
…………………………………………………………………………………
Câu 19: Bào quan nào được ví như một phân xưởng tái chế “Rác thải”?
……………………………………………………………………………
Câu 20: Bào quan nào được ví như “Nhà máy cung cấp nguyên liệu”?
……………………………………………………………………………

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 10 – HỌC KÌ 1

Năm học 2012-2013

BÀI 10 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO)
Câu 1: Hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian được gọi là gì? Hệ thống
này chỉ có ở loại tế bào nào? (Tế bào nhân sơ hay nhân thực)
…………………………………………………………………………………
Câu 2: Chức năng của Khung xương tế bào là gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 3: Màng sinh chất có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 4: Nêu các chức năng của Màng sinh...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 10 – HỌC KÌ 1 Năm học 2012-2013
BÀI 9- TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO)
Câu 1: Ti thể có cấu trúc như thế nào?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 2: Chức năng chính của ti thể là gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 3: Bên trong ti thể có chất nền chứa thành phần gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 4: Tế bào nào trong cơ thể người chứa nhiều ti thể nhất?
…………………………………………………………………………………
Câu 5: Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào nào?
………………………………………………………………………………..
Câu 6: Lục lạp có cấu trúc như thế nào?
………………………………………………………………………………..
Câu 7: Trong chất nền của lục lạp chứa thành phần gì?
………………………………………………………………………………..
Câu 8: Lục lạp có chức năng gì?
………………………………………………………………………………..
Câu 9: Tại sao lá cây có màu xanh?
…………………………………………………………………………………
Câu 10: Không bào được cấu tạo như thế nào?
............................................................................................................................
Câu 11: Nêu các chức năng của không bào?
............................................................................................................................
Câu 12: Không bào là bào quan rất quan trọng đối với tế bào nào?
………………………………………………………………………………
Câu 13: Nêu cấu trúc và chức năng của Lixôxôm.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 14: Lixôxôm là bào quan rất quan trọng và chỉ có ở tế bào nào?
………………………………………………………………………………….
Câu 15: Tế bào nào có nhiều Lixôxôm nhất?
…………………………………………………………………………………
Câu 16: Bào quan có chứa enzim tiêu hóa nội bào là?
…………………………………………………………………………………
Câu 17: Nêu đặc điểm giống nhau của ti thể và lục lạp.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 18: Bào quan nào được ví như “Nhà máy điện”?
…………………………………………………………………………………
Câu 19: Bào quan nào được ví như một phân xưởng tái chế “Rác thải”?
……………………………………………………………………………
Câu 20: Bào quan nào được ví như “Nhà máy cung cấp nguyên liệu”?
……………………………………………………………………………
Đề cương ôn tập môn sinh 10 - Trang 2
Đề cương ôn tập môn sinh 10 - Người đăng: truclt-c3vinhthuan-kiengiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn sinh 10 9 10 552