Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập sinh lớp 8 học kì II

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh
Câu 1: Trình bày sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn
ra ở đâu? So sánh nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức?
* Sự tạo thành nước tểu gồm 3 quá trình:
- Quá trình lọc máu ở cầu thận: máu tới cầu thận với áp lực lớn tạo lực đẩy nước
và các chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc ( 30-40 angtron) trên vách mao
mạch và nang cầu thận ( các tế bào máu và protein có kích thước lớn nen không
qua lỗ lọc ). Kết quả tạo ra nước tiểu đầu trong nang cầu thận .
- Quá trình hấp thụ lại ở ống thận: nước tiểu đầu được hấp thụ lại nước và các
chất cần thiết ( chất dinh dưỡng, các ion cần thiết cho cơ thể…..)/
- Quá trình bài tiết tiếp ở ống thận: Hấp thụ chất cần thiết, bài tiết tiếp chất thừa,
chất thải tạo thành nước tiểu chính thức.
-> Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu là quá trình lọc máu.
* So sánh nước tiểu đầu với nướ tiểu chính thức:

Câu 2: Nêu cấu tạo chức năng của da? Trình bày hình thức và nguyên tắc rèn
luyện da?
*Cấu tạo:
+ Da có cấu tạo gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì: Tầng sừng và tầng tế bào sống.

- Lớp bì: ở dưới lớp tế bào sống, được cấu tạo từ các sợi mô liên kết bền chặt
trong đó có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, lông va bao lông, cơ co chân
lông và mạch máu.
- Lớp mỡ dưới da gồm các tế bào mỡ
*Chức năng của da:
+ Bảo vệ cơ thể chống các yếu tố gấy hại của môi trường như: sự va đạp, sự xâm
nhập của vi khuẩn, chống thấm nước thoát nước. Đó là đặc điểm cấu tạo từ các
sợi mô lien kết, lớp mỡ dưới da và tuyến nhờn. Chất nhờn do tuyến nhờn tiết ra
còn có tác dụng diệt khuẩn. Sắc tó da góp phần chống gây hại từ ti tử ngoại.
+ Tiếp nhận các kích thích xúc giác .
+ Bài tiết qua tyến mồ hôi.
+ Điều hòa thân nhiệt
+ Da và sản phẩm của da tạo lên vẻ đẹp con người
* Hình thức và nguyên tắc rèn luyện da:
+ Hình thức:
- Tắm nắng từ 8->9h

- Tham gia thể thao buổi chiều.

- Tập chạy buổi sang

- Xoa bóp, lao động chân tay vừa sức.

+ Nguyên tắc:
- Phải rèn luyện từ từ nâng dần sức chịu đựng của cơ thể.
- Rèn luyện thích hợp với tình trang sức khỏe mỗi người.
- Cần tránh tiếp xúc với ánh nẵng mặt trời.
Câu 3: Nêu cấu tạo và chức năng của đại não, tiểu não. Tại sao người say rượu
lại có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?
+ Tiểu não:

- Gồm 2 thánh phần cơ bản là chất trắng và chất xám
- Chất xám là thành lớp vỏ tiểu não và lớp nhân.
- Chất trắng nằm phía trong, là các đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não và các nhân
với các thành phần khác của hệ thần kinh ( tủy sống, trụ não, não trung gian và
bán cầu đại não)
- Chức n...
Sinh
Câu 1: Trình bày s tạo thành nước tiu gm nhng quá trình nào? Chúng din
ra đâu? So sánh nước tiểu đu với nước tiu chính thc?
* S tạo thành nước tu gm 3 quá trình:
- Quá trình lc máu cu thn: máu ti cu thn vi áp lc ln to lc đẩy nước
và các chất hòa tan có kích thước nh qua l lc ( 30-40 angtron) trên vách mao
mch và nang cu thn ( các tế bào máu và protein có kích thước ln nen không
qua l lc ). Kết qu tạo ra nước tiểu đầu trong nang cu thn .
- Quá trình hp th li ng thận: nước tiểu đầu được hp th lại nước và các
cht cn thiết ( chất dinh dưỡng, các ion cn thiết cho cơ thể…..)/
- Quá trình bài tiết tiếp ng thn: Hp th cht cn thiết, bài tiết tiếp cht tha,
cht thi tạo thành nước tiu chính thc.
-> Thc cht quá trình tạo thành nước tiu là quá trình lc máu.
* So sánh nước tiểu đầu với nư tiu chính thc:
Câu 2: Nêu cu to chức năng của da? Trình bày hình thc và nguyên tc rèn
luyn da?
*Cu to:
+ Da có cu to gm 3 lp:
- Lp biu bì: Tng sng và tng tế bào sng.
đề cương ôn tập sinh lớp 8 học kì II - Trang 2
đề cương ôn tập sinh lớp 8 học kì II - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn tập sinh lớp 8 học kì II 9 10 363