Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập thi môn vật lý lớp 8

Được đăng lên bởi Độc Cô Cầu Bại
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
onthionline.net-ôn thi trực tuyến
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
MÔN: VẬT LÍ 8
I. LÍ THUYẾT:
1) Khi nào có công cơ học? Viết công thức tính công giải thích các kí hiệu và nêu đơn vị.
2) Phát biểu định luật về công.
3) Nêu khái niệm công suất? Viết công thức tính công suất. Khi nói công suất của chiếc quạt là 50W điều đó có
nghĩa gì?
4) Khi nào vật có cơ năng? Thế nào là thế năng hấp dẫn? Thế nào là thế năng đàn hồi? Thế nào là động năng?
5) Các chất được cấu tạo như thế nào? Giữa nhiệt độ của vật và vận tốc chuyển động của các phân tử cấu tạo
nên vật có mối liên hệ với nhau như thế nào?
6) Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?
7) Nhiệt lượng là gì? Viết công thức tính nhiệt lượng thu vào? Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có
nghĩa như thế nào?
8) Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt?
II. BÀI TẬP:
Bài 1: Mở lọ nước hoa trong lớp học, sau vài giây cả lớp ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích vì sao?
Bài 2: Có hai cốc nước đựng hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau: Một cốc nước lạnh và một
cốc nước nóng.
a) Hỏi cốc nước nào có nhiệt năng lớn hơn? Vì sao?
b) Nếu trộn hai cốc với nhau nhiệt năng của chúng thay đổi thế nào?
Bài 3: Nhỏ giọt mực vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã
có màu mực. Tại sao?
Bài 4: Tại sao nồi xoong làm bằng kim loại còn bát đĩa thì làm bằng sứ?
Bài 5: Hãy giải thích tại sao thả một cục đường vào nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt?
Bài 6: Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ hơn khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh mỏng?
Bài 7: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?
Bài 8: Tại sao vào những ngày trời rét khi sờ tay vào kim loại thấy lạnh, còn khi sờ tay vào gỗ thì thấy ấm? Có
phải nhiệt độ của gỗ cao hơn nhiệt độ của kim loại không?
Bài 9: Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng?
Bài 10: Tại sao về mùa đông ở nhà mái tôn thì thấy lạnh nhưng ở nhà mái tranh thì thấy ấm?
Bài 11: Khi đưa một vật lên cao 2,5m bằng mặt phẳng nghiêng dài 24m người ta phải thực hiện công là 3600J.
Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 0,75.
a) Tính trọng lượng của vật.
b) Tính công để thắng lực ma sát khi kéo vật lên và độ lớn của lực ma sát đó.
Bài 12: Người ta phải dùng một lực 400N để được một vật nặng 75 kg lên cao bằng mặt phẳng nghiêng có
chiều dài 3,5m độ cao 0,8m
a) Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.
b) Tính công thắng lực ma sát và độ lớn của lực ma sát đó
Bài 13: Ngư...
onthionline.net-ôn thi trực tuyến
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
MÔN: VẬT LÍ 8
I. LÍ THUYẾT:
1) Khi nào có công cơ học? Viết công thức tính công giải thích các kí hiệu và nêu đơn vị.
2) Phát biểu định luật về công.
3) Nêu khái niệm công suất? Viết công thức tính công suất. Khi nói công suất của chiếc quạt là 50W điều đó có
nghĩa gì?
4) Khi nào vật có cơ năng? Thế nào là thế năng hấp dẫn? Thế nào là thế năng đàn hồi? Thế nào là động năng?
5) Các chất được cấu tạo như thế nào? Giữa nhiệt độ của vật và vận tốc chuyển động của các phân tử cấu tạo
nên vật có mối liên hệ với nhau như thế nào?
6) Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?
7) Nhiệt lượng là gì? Viết công thức tính nhiệt lượng thu vào? Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có
nghĩa như thế nào?
8) Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt?
II. BÀI TẬP:
Bài 1: Mở lọ nước hoa trong lớp học, sau vài giây cả lớp ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích vì sao?
Bài 2: Có hai cốc nước đựng hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau: Một cốc nước lạnh và một
cốc nước nóng.
a) Hỏi cốc nước nào có nhiệt năng lớn hơn? Vì sao?
b) Nếu trộn hai cốc với nhau nhiệt năng của chúng thay đổi thế nào?
Bài 3: Nhỏ giọt mực vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã
có màu mực. Tại sao?
Bài 4: Tại sao nồi xoong làm bằng kim loại còn bát đĩa thì làm bằng sứ?
Bài 5: Hãy giải thích tại sao thả một cục đường vào nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt?
Bài 6: Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ hơn khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh mỏng?
Bài 7: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?
Bài 8: Tại sao vào những ngày trời rét khi sờ tay vào kim loại thấy lạnh, còn khi sờ tay vào gỗ thì thấy ấm? Có
phải nhiệt độ của gỗ cao hơn nhiệt độ của kim loại không?
Bài 9: Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng?
Bài 10: Tại sao về mùa đông ở nhà mái tôn thì thấy lạnh nhưng ở nhà mái tranh thì thấy ấm?
Bài 11: Khi đưa một vật lên cao 2,5m bằng mặt phẳng nghiêng dài 24m người ta phải thực hiện công là 3600J.
Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 0,75.
a) Tính trọng lượng của vật.
b) Tính công để thắng lực ma sát khi kéo vật lên và độ lớn của lực ma sát đó.
Bài 12: Người ta phải dùng một lực 400N để được một vật nặng 75 kg lên cao bằng mặt phẳng nghiêng có
chiều dài 3,5m độ cao 0,8m
a) Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.
b) Tính công thắng lực ma sát và độ lớn của lực ma sát đó
Bài 13: Người ta kéo một vật khối lượng 24kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 15m và độ cao 1,8m.
Lực càn ma sát trên đường là 36N
a) Tính công của người kéo. Coi chuyển động là đều
b) Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng
Bài 14: Thả một quả cầu nhôm có khối lượng m
1
= 4,3kg ở nhiệt độ ban đầu 27
0
C vào nước có khối lượng m
2
=
1,5kg . Sau một thời gian nhiệt độ cân bằng là 32
0
C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là C
1
=880J/kg.K nước
C
2
= 4200J/kg.K (chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau)
a) Tính nhiệt lượng thu vào của quả cầu
b) Tính nhiệt độ ban đầu của nước.
Bài 15: Để xác định nhiệt dung riêng của chì, người ta thả một miếng chì có khối lượng 300g được nung nóng
tới 100
0
C vào 0,25 kg nước ở nhiệt độ 58,5
0
C, nước nóng tới 60
0
C.
a) Tính nhiệt lượng của nước thu vào. ( Lấy nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.K)
b) Tính nhiệt dung riêng của chì.
c) Tại sao kết quả thu được gần đúng với sách giáo khoa vật kí
Đề cương ôn tập thi môn vật lý lớp 8 - Người đăng: Độc Cô Cầu Bại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập thi môn vật lý lớp 8 9 10 407