Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập thực vật học

Được đăng lên bởi Phạm Văn Tài
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN:
1. Thực vật dược là môn học ứng dụng các kiến thức cơ bản của thực vật học vào ngành Dược,
nghiên cứu về hình dạng, ………., sự sinh trưởng và phân loại các thực vật dung làm thuốc
2. Khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường gọi là….
3. Kể tên các nguyên tố chính của chất tế bào thực vật
4. Màng tế bào thực vật được cấu trúc bởi thành phần nào?
5. 6 loại mô thực vật gồm: Phân sinh; che chở; nâng đỡ; dẫn; tiết; và ….
6. Phần tiếp giáp giữa rễ và thân gọi là….
7. Nêu hai loại cấu tạo của rễ
8. Ba loại mô phân sinh là MPS ngọn; MPS lóng; và.......
9. Kể tên các phần sinh sản của hoa
10. Mô che chở gồm Biểu bì và ….
11. 2 loại cấu tạo của thân
12. Phần dưới đất của cây gừng, nghệ là gì?
13. 3 phần chính của lá gồm phiến lá; cuống lá; và…….
14. Lá biến thành gai có tác dụng…..
15. 3 cách mọc của lá trên cây là ....; đối; vòng
16. Nhiều hoa tụ họp trên một trục mang hoa phân nhánh tạo thành.........
17. Phần không sinh sản của hoa là……
18. Khi nào thì dùng dấu ngoặc đơn () trong hoa thức?
19. 4 loại quả gồm đơn; tụ; đơn tính sinh; và......
20. 5 loại quả khô tự mở gồm Đại; đậu; cải; nang; và.....
21. Kể 2 phần của hạt
22. Đơn vị cơ bản dùng trong phân loại thực vật là gì?
23. Tảo thuộc nhóm thực vật nào
24. 5 đặc điểm thuộc lớp hành gồm Một lá mầm; hoa mẫu 3; thân, rễ không có cấu tạo cấp II; Rễ
chùm; và.....
25. Viết tên khoa học của cây Hòe
PHẦN II. ĐÚNG-SAI
26. Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về sự phân bố của thực vật là giải phẫu học
27. Hippocrate là thầy thuốc Hi lạp, sống trước công nguyên
28. Lamark là người đầu tiên đưa ra học thuyết tiến hoá
29. Mô cơ dùng để dẫn nhựa
30. Chất tế bào có đầy đủ mọi hiện tượng đặc trưng của sự sống
31. ADN và ARN quyết định vai trò sinh lý của nhân
32. Rễ hô hấp mọc đứng lên khỏi mặt đất
33. Bó gỗ cấp I của thân được cấu tạo theo kiểu phân hóa ly tâm
34. Chóp rễ có nhiệm vụ che chở cho rễ
35. Quả dâu tây và quả dâu tằm là cùng một loại
36. Thân chính thường có hình trụ, không có thiết diện vuông
37. Vỏ trụ của thân thường cấu tạo bởi một tầng tế bào.
38. Bẹ chìa là điểm đặc trưng trong cấu trúc phần phụ lá các cây thuộc họ Rau răm
39. Mô mềm khuyết là nơi diễn ra sự tiếp nhận photon ánh sáng trong quang hợp
40. Phiến lá cây một lá mầm không có mô cứng nên mô dày phát triển làm nhiệm vụ nâng đỡ
PHẦN III. CHỌN Ý ĐÚNG NHẤT
41. Nghiên cứu các quá trình hoạt động, sinh trưởng của cây và sự tạo thành các hoạt chất trong
cây thuốc là lĩnh vực của:
A. Sinh lý học thực vật
B. Hệ thống học thự...
PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN:
1. Thực vật dược là môn học ứng dụng các kiến thức cơ bản của thực vật học vào ngành Dược,
nghiên cứu về hình dạng, ………., sự sinh trưởng và phân loại các thực vật dung làm thuốc
2. Khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường gọi là….
3. Kể tên các nguyên tố chính của chất tế bào thực vật
4. Màng tế bào thực vật được cấu trúc bởi thành phần nào?
5. 6 loại mô thực vật gồm: Phân sinh; che chở; nâng đỡ; dẫn; tiết; và ….
6. Phần tiếp giáp giữa rễ và thân gọi là….
7. Nêu hai loại cấu tạo của rễ
8. Ba loại mô phân sinh là MPS ngọn; MPS lóng; và.......
9. Kể tên các phần sinh sản của hoa
10. Mô che chở gồm Biểu bì và ….
11. 2 loại cấu tạo của thân
12. Phần dưới đất của cây gừng, nghệ là gì?
13. 3 phần chính của lá gồm phiến lá; cuống lá; và…….
14. Lá biến thành gai có tác dụng…..
15. 3 cách mọc của lá trên cây là ....; đối; vòng
16. Nhiều hoa tụ họp trên một trục mang hoa phân nhánh tạo thành.........
17. Phần không sinh sản của hoa là……
18. Khi nào thì dùng dấu ngoặc đơn () trong hoa thức?
19. 4 loại quả gồm đơn; tụ; đơn tính sinh; và......
20. 5 loại quả khô tự mở gồm Đại; đậu; cải; nang; và.....
21. Kể 2 phần của hạt
22. Đơn vị cơ bản dùng trong phân loại thực vật là gì?
23. Tảo thuộc nhóm thực vật nào
24. 5 đặc điểm thuộc lớp hành gồm Một lá mầm; hoa mẫu 3; thân, rễ không có cấu tạo cấp II; Rễ
chùm; và.....
25. Viết tên khoa học của cây Hòe
PHẦN II. ĐÚNG-SAI
26. Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về sự phân bố của thực vật là giải phẫu học
27. Hippocrate là thầy thuốc Hi lạp, sống trước công nguyên
28. Lamark là người đầu tiên đưa ra học thuyết tiến hoá
29. Mô cơ dùng để dẫn nhựa
30. Chất tế bào có đầy đủ mọi hiện tượng đặc trưng của sự sống
31. ADN và ARN quyết định vai trò sinh lý của nhân
32. Rễ hô hấp mọc đứng lên khỏi mặt đất
33. Bó gỗ cấp I của thân được cấu tạo theo kiểu phân hóa ly tâm
34. Chóp rễ có nhiệm vụ che chở cho rễ
35. Quả dâu tây và quả dâu tằm là cùng một loại
36. Thân chính thường có hình trụ, không có thiết diện vuông
37. Vỏ trụ của thân thường cấu tạo bởi một tầng tế bào.
38. Bẹ chìa là điểm đặc trưng trong cấu trúc phần phụ lá các cây thuộc họ Rau răm
39. Mô mềm khuyết là nơi diễn ra sự tiếp nhận photon ánh sáng trong quang hợp
40. Phiến lá cây một lá mầm không có mô cứng nên mô dày phát triển làm nhiệm vụ nâng đỡ
PHẦN III. CHỌN Ý ĐÚNG NHẤT
41. Nghiên cứu các quá trình hoạt động, sinh trưởng của cây và sự tạo thành các hoạt chất trong
cây thuốc là lĩnh vực của:
A. Sinh lý học thực vật B. Hệ thống học thực vật
C. Sinh thái học thực vật D. Địa lý học thực vật
42. Thực vật một lá mầm có các:
A. Mô phân sinh lóng và bên. B. Mô phân sinh đỉnh và bên.
C. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ. D. Mô phân sinh đỉnh và lóng
43. Tác phẩm : “Y lý và cây thuốc” được xuất bản năm 1772 thuộc về tác giả:
1
Đề cương ôn tập thực vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập thực vật học - Người đăng: Phạm Văn Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương ôn tập thực vật học 9 10 176