Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập vật lý lớp 7

Được đăng lên bởi Nhung Vo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Trường THCS Lê Quang Cường

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI
MÔN: VẬT LÍ 7
Năm học 2013 - 2014

I/LÝ THUYẾT
Câu 1/ Thế nào là nguồn sáng? Thế nào là vật sáng? Nêu 3 ví dụ về nguồn sáng, 3 ví dụ về vật được chiếu sáng
Câu 2/ Phát biểu Định luật truyền thẳng của ánh sáng. Người ta biểu diễn tia sáng như thế nào? Vẽ hình

biểu diễn cho tia sáng.
Câu 3/ Nêu kết luận về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. Nêu ứng dụng của gương cầu lõm
trong cuộc sống
Câu 4/ Phát biểu Định luật phản xạ ánh sáng.
Câu 5/ Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
Câu 6/ Nguồn âm là gì? Nêu đặc điểm chung của các nguồn âm. Nêu 3 ví dụ về nguồn âm và cho biết bộ phận
nào dao động phát ra âm.
Câu 7/ Tần số là gì? Đơn vị của tần số là gì? Tai người nghe được âm có tần số bao nhiêu?
Câu 8/ Âm phát ra cao (bổng), thấp (trầm) khi nào?
Câu 9/ Âm phát ra to (nhỏ) khi nào?
Câu 10/ Âm truyền được trong môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào? So sánh vận tốc
truyền âm trong các môi trường.
Câu 11/ Vật có tính chất như thế nào thì phản xạ âm tốt? phản xạ âm kém? Nêu ví dụ.
Câu 12/ Nêu một số ví dụ về ô nhiễm tiếng ồn. Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
II/ VẬN DỤNG (Bài tập tham khảo)
Câu 1/ Tại sao trong các lớp học người ta thường gắn nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng
một bóng đèn lớn (độ sáng của bóng đèn lớn có thể bằng độ sáng của nhiều bóng đèn nhỏ hợp lại) đặt tại một vị
trí bất kỳ trong lớp. Hãy giải thích.
Câu 2/ Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt
dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?
Câu 3/ Chiếu 1 tia sáng SI tới gương phẳng G, tạo với gương 1 góc 35 0

a. Hãy vẽ tia phản xạ
b. Tính góc phản xạ và góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
S
G

35 I
o

Câu 4/ Chiếu 1 tia sáng tới gương phẳng G, cho tia phản xạ IR tạo với gương 1 góc 65 0
a. Hãy vẽ tia tới
b. Tính góc tới và góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
R
G

I

65o

Câu 5/ Cho vật sáng AB (mũi tên AB) cao 5cm đặt trước gương phẳng
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương
b. Ảnh A’B’ bao nhiêu cm? Tại sao?
c. Nếu A cách gương 1cm thì A’ cách gương bao nhiêu? Tại sao?
Câu 6/ Cho một gương phẳng và một tia sáng chiếu vào gương
a/ Biết góc hợp bởi gương và tia phản xạ là 40 0, tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới
thì tia tới hợp với tia phản xạ một góc bao nhiêu độ? Vẽ hình
b/ Giữ nguyên điểm tới, nếu di chuyển tia tới lại gần đường pháp tuyến thì gó...
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ BÀ RỊA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI
Trường THCS Lê Quang Cường MÔN: VẬT LÍ 7
Năm học 2013 - 2014
I/LÝ THUYẾT
Câu 1/ Thế nào là nguồn sáng? Thế nào là vật sáng? Nêu 3 ví dụ về nguồn sáng, 3 ví dụ về vật được chiếu sáng
Câu 2/ Phát biểu Định luật truyền thẳng của ánh sáng. Người ta biểu diễn tia sáng như thế nào? Vẽ hình
biểu diễn cho tia sáng.
Câu 3/ Nêu kết luận về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. Nêu ứng dụng của gương cầu lõm
trong cuộc sống
Câu 4/ Phát biểu Định luật phản xạ ánh sáng.
Câu 5/ Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
Câu 6/ Nguồn âm gì? Nêu đặc điểm chung của các nguồn âm. Nêu 3 dụ về nguồn âm cho biết bộ phận
nào dao động phát ra âm.
Câu 7/ Tần số là gì? Đơn vị của tần số là gì? Tai người nghe được âm có tần số bao nhiêu?
Câu 8/ Âm phát ra cao (bổng), thấp (trầm) khi nào?
Câu 9/ Âm phát ra to (nhỏ) khi nào?
Câu 10/ Âm truyền được trong môi trường nào, không truyền được trong môi trường o? So sánh vận tốc
truyền âm trong các môi trường.
Câu 11/ Vật có tính chất như thế nào thì phản xạ âm tốt? phản xạ âm kém? Nêu ví dụ.
Câu 12/ Nêu một số ví dụ về ô nhiễm tiếng ồn. Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
II/ VẬN DỤNG (Bài tập tham khảo)
Câu 1/ Tại sao trong các lớp học người ta thường gắn nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng
một bóng đèn lớn (độ sáng của bóng đèn lớn có thể bằng độ sáng của nhiều bóng đèn nhỏ hợp lại) đặt tại một vị
trí bất kỳ trong lớp. Hãy giải thích.
Câu 2/ Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt
dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?
Câu 3/ Chiếu 1 tia sáng SI tới gương phẳng G, tạo với gương 1 góc 35
0
a. Hãy vẽ tia phản xạ
b. Tính góc phản xạ và góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
S
Câu 4/ Chiếu 1 tia sáng tới gương phẳng G, cho tia phản xạ IR tạo với gương 1 góc 65
0
a. Hãy vẽ tia tới
b. Tính góc tới và góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
Câu 5/ Cho vật sáng AB (mũi tên AB) cao 5cm đặt trước gương phẳng
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương
b. Ảnh A’B’ bao nhiêu cm? Tại sao?
c. Nếu A cách gương 1cm thì A’ cách gương bao nhiêu? Tại sao?
Câu 6/ Cho một gương phẳng và một tia sáng chiếu vào gương
a/ Biết góc hợp bởi gương tia phản xạ 40
0
, tia phản xạ hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới
thì tia tới hợp với tia phản xạ một góc bao nhiêu độ? Vẽ hình
b/ Giữ nguyên điểm tới, nếu di chuyển tia tới lại gần đường pháp tuyến thì góc tới góc phản xạ thay
đổi như thế nào?
35
o
G
I
65
o
G
I
R
đề cương ôn tập vật lý lớp 7 - Trang 2
đề cương ôn tập vật lý lớp 7 - Người đăng: Nhung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương ôn tập vật lý lớp 7 9 10 199