Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi Địa lý lớp 6

Được đăng lên bởi hongthuy90-tb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2013 – 2014
LỚP 6
I.
TỰ LUẬN
Câu 1: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?
Tiêu chí
Thời tiết
Khí hậu
Thời gian
Diễn ra thời gian ngắn
Diễn ra thời gian dài
Phạm vi
Nhỏ, hẹp
Lớn
Tính quy luật
Không có tính quy luật, Có tính quy luật, ít thay
luôn luôn thay đổi
đổi
Câu 2: Khí áp là gì? Sự phân bố các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất?
- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.
- Khí áp được phân bố trên bề mặt Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao
từ Xích đạo đến cực.
Câu 3. Gió là gì? Sự hình thành các hoàn lưu khí quyển?
- Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu vực áp cao về các khu khí áp
thấp.
- Sự hình thành các hoàn lưu khí quyển là sự chuyển động của không khí giữa các
đai khí áp cao và các đai khí áp thấp tạo thành các hệ thống gió.
Câu 4: Vai trò của hơi nước trong không khí?
Hơi nước có vai trò quan trọng:
- Là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng trong khí quyển như: mây, mưa….
- Cung cấp độ ẩm cho không khí.
Câu 5: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế
nào?
- Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều.
Câu 6: Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của các vành đai nhiệt nào?
- Các chí tuyến là ranh giới của hai vành đai ôn hoà.
- Các vòng cực là ranh giới của hai vành đai lạnh.
Câu 7: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?
- Nằm từ Chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ Chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
+ Lượng nhiệt nhận được trung bình.
+ Có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông rõ ràng.
+ Lượng mưa từ 500mm – 1.000 mm
+ Gió thường xuyên thổi là gió Tây ôn đới.
Câu 8: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này là gió gì?
-Nằm từ hai vòng cực Bắc và Nam đến hai cực Bắc và Nam.
+ Khí hậu lạnh, có băng tuyết quanh năm.
+ Lượng mưa: dưới 500 mm

+ Gió thường xuyên thổi là gió Đông cực.
II. KỸ NĂNG
1/ Hãy chỉ ra cách tính lượng mưa trung bình trong tháng, lượng mưa trung bình
năm của một đia phương. Áp dụng để tính.
- Lượng mưa trung bình trong tháng = tổng lượng mưa các ngày trong tháng
Tổng số ngày trong tháng
- Lượng mưa trung bình năm = Tổng lượng mưa của các năm
Tổng số năm
 Ôn tập các bài tính trên lớp
 VD: Ở thành phố HCM người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 26 0C, lúc 13 giờ được
300C và lúc 21 giờ được 280C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao
nhiêu? Nêu cách tính.
 Cho bảng số liệu sau: Hãy tính lượng mưa trung bình năm của các năm sau:
Năm
2005
2008
2010
2014
Lượng mưa (mm)
2...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2013 – 2014
LỚP 6
I. TỰ LUẬN
Câu 1: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?
Tiêu chí Thời tiết Khí hậu
Thời gian Diễn ra thời gian ngắn Diễn ra thời gian dài
Phạm vi Nhỏ, hẹp Lớn
Tính quy luật Không tính quy luật,
luôn luôn thay đổi
tính quy luật, ít thay
đổi
Câu 2: Khí áp là gì? Sự phân bố các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất?
- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.
- Khí áp được phân bố trên bề mặt Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao
từ Xích đạo đến cực.
Câu 3. Gió là gì? Sự hình thành các hoàn lưu khí quyển?
- Gió s chuyển động của không khí từ các khu vực áp cao về các khu khí áp
thấp.
- Sự hình thành các hoàn lưu khí quyển sự chuyển động của không khí giữa các
đai khí áp cao và các đai khí áp thấp tạo thành các hệ thống gió.
Câu 4: Vai trò của hơi nước trong không khí?
Hơi nước có vai trò quan trọng:
- Là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng trong khí quyển như: mây, mưa….
- Cung cấp độ ẩm cho không khí.
Câu 5: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế
nào?
- Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều.
Câu 6: Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của các vành đai nhiệt nào?
- Các chí tuyến là ranh giới của hai vành đai ôn hoà.
- Các vòng cực là ranh giới của hai vành đai lạnh.
Câu 7: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?
- Nằm từ Chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ Chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
+ Lượng nhiệt nhận được trung bình.
+ Có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông rõ ràng.
+ Lượng mưa từ 500mm – 1.000 mm
+ Gió thường xuyên thổi là gió Tây ôn đới.
Câu 8: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này là gió gì?
-Nằm từ hai vòng cực Bắc và Nam đến hai cực Bắc và Nam.
+ Khí hậu lạnh, có băng tuyết quanh năm.
+ Lượng mưa: dưới 500 mm
Đề cương ôn thi Địa lý lớp 6 - Trang 2
Đề cương ôn thi Địa lý lớp 6 - Người đăng: hongthuy90-tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn thi Địa lý lớp 6 9 10 682