Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi toán cao cấp

Được đăng lên bởi Luân Lê Văn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2132 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG
Toán cao cấp 1:
1. Kiểm tra 1 ánh xạ là đơn ánh, song ánh. Tìm f-1.
2. Điều kiện để tồn tại A-1. Tính A-1.
3. Giải phương trình tuyến tính AX = B theo Cramer, Gauses.
4. Mô hình Liontief.
5. Kiểm tra 1 hệ là vectơ độc lập tuyến tính, cơ sở.
Tìm tọa độ của 1 vectơ bất kì theo cơ sở đó.
6. Kiểm tra 1 ánh xạ là ánh xạ tuyến tính.
Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính đối với cơ sở cho trước.
Toán cao cấp 2:
1. Tích phân suy rộng.
2. Khảo sát cực trị của hàm nhiều biến.
3. Giải phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
4. Ứng dụng:
- Tích phân xác định để tính S, V.
- Đánh giá hiệu quả của 1 dự án đầu tư (cấp số nhân).
- Thặng dư của nhà sản xuất và người tiêu dùng.
5. Tính giới hạn, đạo hàm, minh họa hình học.
(Trong đề cương có mấy tên viết bằng tiếng Anh nên anh ko nhớ rõ lắm, thông
cảm hi ^_^)
CHÚC E ÔN TẬP VÀ THI LÀM BÀI TỐT!

...
ĐỀ CƯƠNG
Toán cao cấp 1:
1. Kiểm tra 1 ánh xạ là đơn ánh, song ánh. Tìm f
-1
.
2. Điều kiện để tồn tại A
-1
. Tính A
-1
.
3. Giải phương trình tuyến tính AX = B theo Cramer, Gauses.
4. Mô hình Liontief.
5. Kiểm tra 1 hệ là vectơ độc lập tuyến tính, cơ sở.
Tìm tọa độ của 1 vectơ bất kì theo cơ sở đó.
6. Kiểm tra 1 ánh xạ là ánh xạ tuyến tính.
Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính đối với cơ sở cho trước.
Toán cao cấp 2:
1. Tích phân suy rộng.
2. Khảo sát cực trị của hàm nhiều biến.
3. Giải phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
4. Ứng dụng:
- Tích phân xác định để tính S, V.
- Đánh giá hiệu quả của 1 dự án đầu tư (cấp số nhân).
- Thặng dư của nhà sản xuất và người tiêu dùng.
5. Tính giới hạn, đạo hàm, minh họa hình học.
(Trong đề cương có mấy tên viết bằng tiếng Anh nên anh ko nhớ rõ lắm, thông
cảm hi ^_^)
CHÚC E ÔN TẬP VÀ THI LÀM BÀI TỐT!
đề cương ôn thi toán cao cấp - Người đăng: Luân Lê Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề cương ôn thi toán cao cấp 9 10 871