Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi vật lý 6 HKI

Được đăng lên bởi nguyenthithuhien-nvx
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THCS Nguyễn Viết Xuân

Nguyễn Thị Thu Hiền

ÔN THI HỌC KÌ I
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tiều phu chặt củi.
Cần cẩu nâng tấm bêtông lên cao.
Búa đóng cọc đóng một cái cọc sắt xuống đất để xây cầu.
Hai em bé chơi bập bênh.
Xe đạp bị ngã khi vấp ổ gà.
Em bé chăn trâu đang kéo trâu đi.

a) Em bé đang thả diều.
b) Thợ săn bắn con chim trên trời.
c) Em bé đang quét nhà.
1)

m, V  D  d

theo hai cách

d 10.D
P
d 
V

2) d , P  m  V theo hai cách
m
D
P, d , m tính V theo hai cách
P
V 
d
m d .V
D 
V
10
V , d tính D theo hai cách
d
D
10
P 10.m
d , m, V tính P theo hai cách
P d .V
d
m  D.V  .V
10
d , V tính m theo hai cách
P
d .V
m

10
10
V 

3)

4)
5)
6)

...
THCS Nguyễn Viết Xuân Nguyễn Thị Thu Hiền
ÔN THI HỌC KÌ I
a) Tiều phu chặt củi.
b) Cần cẩu nâng tấm bêtông lên cao.
c) Búa đóng cọc đóng một cái cọc sắt xuống đất để xây cầu.
d) Hai em bé chơi bập bênh.
e) Xe đạp bị ngã khi vấp ổ gà.
f) Em bé chăn trâu đang kéo trâu đi.
a) Em bé đang thả diều.
b) Thợ săn bắn con chim trên trời.
c) Em bé đang quét nhà.
1)
dDVm ,
theo hai cách
V
P
d
Dd
.10
2)
VmPd ,
theo hai cách
3)
mdP ,,
tính V theo hai cách
d
P
V
D
m
V
4)
dV ,
tính D theo hai cách
10
10
.
d
D
Vd
V
m
D
5)
Vmd ,,
tính P theo hai cách
6)
Vd ,
tính m theo hai cách
10
.
10
.
10
.
VdP
m
V
d
VDm
Đề cương ôn thi vật lý 6 HKI - Người đăng: nguyenthithuhien-nvx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn thi vật lý 6 HKI 9 10 272