Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản lý chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương Quản lý chất thải nguy hại


1. Định nghĩa chất thải nguy hại? So sánh sự khác biệt giữa định nghĩa
của Việt Nam với các tổ chức quốc tế khác?
- Đ/n: CTNH là CT có chứa các chất or hợp chất có một trong các đặc tính
gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây
nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), or tương tác với những chất khác gây
nguy hại cho mt và sức khỏe con người.
Ban hành trong Quy chế QLCTNH số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999.
- Sự khác biệt giữa định nghĩa của Việt Nam với các tổ chức quốc tế
khác:
+ Đ/n of Philipine: CTNH là những chất có độc tính, ăn mòn, gây kích thích,
hoạt tính, có thể cháy, nổ mà gây nguy hiểm cho con người và đv.
+ Đ/n of Canada: CTNH là những chất mà do bản chất và tính chất of chúng
có k/n gây nguy hại đến sk con người và/hoặc mt, và những chất này yêu cầu
các kỹ thuật xử lý đặc biệt để loại bỏ or giảm đặc tính nguy hại of nó.
+ Đ/n theo UNEP, 1985: Ngoài CT phóng xạ và CT y tế, CTNH là chất thải
(dạng rắn, lỏng, bán rắn, và các bình chứa khí) do hoạt tính hóa học, độc
tính, nổ, ăn mòn or các đặc tính khác, gây nguy hại hay có k/n gây nguy hại
đến sk con người or mt bởi chính bản thân chúng hay khi đc cho tiếp xúc với
chất thải khác.
+ Đ/n of Mỹ: CT (ở các dạng rắn, lỏng, bán rắn và các bình khí) có thể đc
coi là CTNH khi:
 Nằm trong danh mục CTNH do Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ
(EPA) đưa ra.
 Có 1 trong 4 đặc tính do EPA đưa ra: cháy-nổ, ăn mòn, phản ứng và
độc tính. Các phân tích để thử nghiệm này cũng do EPA quy định.
 Đc chủ nguồn thải (nhà sx) tự công bố là CTNH.
Bên cạnh đó, CTNH còn gồm các chất gây độc tính đv con ng ở liều
lg nhỏ. Đv các chất chưa có các chứng minh of nghiên cứu dịch tễ trên con
ng, các thí nghiệm trên đv cũng có thể đc dùng để ước đoán td độc tính of
chúng trên con người.
 Hầu hết các đ/n đều đề cập đến đặc tính (cháy-nổ, ăn mòn, hoạt tính và
độc tính) of CTNH. Có đ/n đề cập đến trạng thái of chất rắn (rắn, lỏng,
bán rắn, khí) gây tác hại cho bản thân chúng hay khi tg tác với các chất
khác, có đ/n thì ko đề cập.

So sánh giữa định nghĩa của Việt Nam với các tổ chức quốc tế khác
cho thấy đ/n of VN có nhiều điểm tg đồng với đ/n of Liên hợp quốc và of
Mỹ. Tuy nhiên, đ/n of VN còn chưa rõ ràng về các đặc tính of chất thải, bên
cạnh đó còn chưa nêu lên các dạng of CTNH và quy định các chất có độc
tính với người hay động vật...
Đề cương Quản lý chất thải nguy hại
http://www.labelsourceonline.co.uk/shop/Hazard-Warning-Diamond-Labels-
Page-2-Prodlist.html
http://www.hazchem.net.au/Signs%20and%20Labels.htm
1. Định nghĩa chất thải nguy hại? So sánh sự khác biệt giữa định nghĩa
của Việt Nam với các tổ chức quốc tế khác?
- Đ/n: CTNH CT chứa các chất or hợp chất một trong các đặc tính
gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây
nhiễm các đặc tính nguy hại khác), or tương tác với những chất khác gây
nguy hại cho mt và sức khỏe con người.
Ban hành trong Quy chế QLCTNH số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999.
- Sự khác biệt giữa định nghĩa của Việt Nam với các tổ chức quốc tế
khác:
+ Đ/n of Philipine: CTNH là những chất có độc tính, ăn mòn, gây kích thích,
hoạt tính, có thể cháy, nổ mà gây nguy hiểm cho con người và đv.
+ Đ/n of Canada: CTNH là những chất mà do bản chất và tính chất of chúng
có k/n gây nguy hại đến sk con người và/hoặc mt, và những chất này yêu cầu
các kỹ thuật xử lý đặc biệt để loại bỏ or giảm đặc tính nguy hại of nó.
+ Đ/n theo UNEP, 1985: Ngoài CT phóng xạ và CT y tế, CTNH chất thải
(dạng rắn, lỏng, bán rắn, và các bình chứa khí) do hoạt tính hóa học, độc
tính, nổ, ăn mòn or các đặc tính khác, gây nguy hại hay k/n gây nguy hại
đến sk con người or mt bởi chính bản thân chúng hay khi đc cho tiếp xúc với
chất thải khác.
+ Đ/n of Mỹ: CT (ở các dạng rắn, lỏng, bán rắn các bình khí) thể đc
coi là CTNH khi:
Nằm trong danh mục CTNH do Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ
(EPA) đưa ra.
1 trong 4 đặc tính do EPA đưa ra: cháy-nổ, ăn mòn, phản ứng
độc tính. Các phân tích để thử nghiệm này cũng do EPA quy định.
Đc chủ nguồn thải (nhà sx) tự công bố là CTNH.
Bên cạnh đó, CTNH còn gồm các chất gây độc tính đv con ng liều
lg nhỏ. Đv các chất chưa các chứng minh of nghiên cứu dịch tễ trên con
ng, các thí nghiệm trên đv cũng thể đc dùng để ước đoán td độc tính of
chúng trên con người.
Hầu hết các đ/n đều đề cập đến đặc tính (cháy-nổ, ăn mòn, hoạt tính
độc tính) of CTNH. đ/n đề cập đến trạng thái of chất rắn (rắn, lỏng,
bán rắn, khí) gây tác hại cho bản thân chúng hay khi tg tác với c chất
khác, có đ/n thì ko đề cập.
Đề cương quản lý chất thải nguy hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương quản lý chất thải nguy hại - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương quản lý chất thải nguy hại 9 10 44