Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Sinh HKII lớp 6

Được đăng lên bởi Phương Chi Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 3/107: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?
Người ta phải thu hoạch các loại đỗ ( xanh , đen …) trước khi quả chín khô vì nếu để đợi đến lúc chín khô
quả tự nẻ , hạt sẽ rơi hết xuống ruộng không thể thu hoạch được.
Câu 2/107: Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên 3 loại quả mọng và 3 loại quả hạch có ở
địa phương của em.
Quả mọng: Phần thịt dày mọng nước. VD: quả cà chua, chanh, đu đủ,…
Quả hạch:Có phần hạch cứng chứa hạt ở bên trong. VD: quả đào, mận, mơ,…
Câu 4/107: Người ta đã có cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?
Có nhiều cách để bảo quản và chế biến các loại quả thịt: Rửa sạch cho vào túi ni long để ở nhiệt độ lạnh ,
phơi khô , đóng hộp, ép lấy nước , chế tinh dầu…
Câu 6(trong vở): So sáng rêu với thức vật có hoa.
_Giống nhau:
Có: thân, lá, chất diệp lục.
_Khác nhau:
+Rêu:
Chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn.
Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn.
Lá nhỏ, mỏng, chưa có mạch dẫn .
Không có hoa, quả, hạt.
 Chưa hoàn chỉnh
+Cây có hoa:
Có đầy đủ:
Rễ chính thức, có mạch dẫn.
Thân phân nhiều nhánh, có mạch dẫn.
Lá có mạch dẫn.
Có hoa, quả, hạt.
Câu 7: Sử phát triển của dương xỉ có trong vở BT.
Sự phát triển của dương xỉ khác với rêu ở điềm nào?
Khác nhau:
_Bào tử của rêu này mầm trực tiếp thành rêu con.
_ Bào tử của dương xỉ phải nảy mầm thành nguyên tản tồi mới thành dương xỉ con.

...
Câu 3/107: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?
Người ta phải thu hoạch các loại đỗ ( xanh , đen …) trước khi quả chín khô vì nếu để đợi đến lúc chín khô
quả tự nẻ , hạt sẽ rơi hết xuống ruộng không thể thu hoạch được.
Câu 2/107: Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên 3 loại quả mọng và 3 loại quả hạch có ở
địa phương của em.
Quả mọng: Phần thịt dày mọng nước. VD: quả cà chua, chanh, đu đủ,…
Quả hạch:Có phần hạch cứng chứa hạt ở bên trong. VD: quả đào, mận, mơ,…
Câu 4/107: Người ta đã có cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?
Có nhiều cách để bảo quản và chế biến các loại quả thịt: Rửa sạch cho vào túi ni long để ở nhiệt độ lạnh ,
phơi khô , đóng hộp, ép lấy nước , chế tinh dầu…
Câu 6(trong vở): So sáng rêu với thức vật có hoa.
_Giống nhau:
Có: thân, lá, chất diệp lục.
_Khác nhau:
+Rêu:
Chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn.
Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn.
Lá nhỏ, mỏng, chưa có mạch dẫn .
Không có hoa, quả, hạt.
Chưa hoàn chỉnh
+Cây có hoa:
Có đầy đủ:
Rễ chính thức, có mạch dẫn.
Thân phân nhiều nhánh, có mạch dẫn.
Lá có mạch dẫn.
Có hoa, quả, hạt.
Câu 7: Sử phát triển của dương xỉ có trong vở BT.
Sự phát triển của dương xỉ khác với rêu ở điềm nào?
Khác nhau:
_Bào tử của rêu này mầm trực tiếp thành rêu con.
_ Bào tử của dương xỉ phải nảy mầm thành nguyên tản tồi mới thành dương xỉ con.
Đề cương Sinh HKII lớp 6 - Người đăng: Phương Chi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương Sinh HKII lớp 6 9 10 935