Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi Quân Trần
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
~1~
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Câu 1: Tâm lí là gì? Nêu và phân tích bản chất của tâm lí con người. Cho ví dụ minh hoạ
Trả lời :
Tâm lí học là một khoa học nghiên cứu đợi sống tâm lý con người, các sự kiện hiện tượng
nảy sinh trong đời sống tâm lý đó cũng như cơ chế hình thành và phát triển chúng.
 Bản chất tâm lý con ngừi
1. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ
-

thể
Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ thống này với hệ thống khác. Kết quả là

để lại dấu vết (hình ảnh) chứa đựng cả hai hệ thống
Tâm lý không có sẵn hay nói cách khác con người mới sinh ra chưa có tâm lý, tâm lý không
phải do thượng đế sinh ra, cũng không phải do não tiết ra giống như gan tiết ra mật, khi
hiện thực khách qua tác động vào bộ não người, não tiếp nhận sự tác động đó và đưa ra
phản ứng hay hiện thực khách qua tác động tới các giác quan, tác động và não để lại dấu
vết trên vỏ não, những dấu vết đó là hình ảnh về hiện thực khách quan đó với các mức độ
phức tạp khác nhau, hay còn gọi là các hiện tượng tinh thần hay các hiện tượng tâm lý.
Các hiện tượng tâm lý từ đơn giản đến phức tạp đó chính là sản phẩm sau khi hiện thực
khách quan tác động vào bộ não con người.
- Phản ánh tâm lý là một loại phản ánh đặc biệt.
- Tính chủ thể trong phản ánh tâm lý
+ Cùng hiện thực khách quan tác động vào các chủ thể khác nhau dẫn đến xuất hiện hình
ảnh tâm lý với những mức độ, sắc thái khác nhau.
+ Cùng hiện thực khách quan tác đọng vào một chủ thể nhưng trong thời điểm khác nhau,
hình ảnh, trạng thái khác nhau dẫn đến sắc thái khác nhau.
+ Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lý là người cảm nghiệm và thể hiện rõ nét nhất
- Nguyên nhân của tính chủ thể
+ Do bẩm sinh-di truyền
+ Do hoàn cảnh sống của cá nhân
+ Do điều kiện xã hội
+ Do tính tích cực cá nhân (thế giới con người)
2. Tâm lý người mang bản chất xã hội-lịch sử
Tâm lý người có nguồn gốc là hiện thực khách quan, mà hiện thực khách quan bao gồm
thế giới tự nhiên, xã hội trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết định. Bởi tâm lý người được
hình thành từ các mối quan hệ xã hội từ mối quan hệ kinh tế, đạo đức, pháp quyền, các
mối quan hệ người – người từ quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, nhóm, tập thể hay cộng
đồng…các quan hệ trên quyết định bản chất tâm lý người. Thực tế cho thấy con người

~2~
thoát ly khỏi các mối quan hệ xã hội, quan hệ người-người đều làm cho tâm lý mất bản
tính người.
Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao lưu của con người trong các mối quan
hệ xã hội...
~ 1 ~
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Tâm lí là gì? Nêu và phân tích bản chất của tâm lí con người. Cho ví dụ minh hoạ
Trả lời :
Tâm học một khoa học nghiên cứu đợi sống tâm con người, các sự kiện hiện tượng
nảy sinh trong đời sống tâm lý đó cũng như cơ chế hình thành và phát triển chúng.
Bản chất tâm lý con ngừi
1. Tâm người sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ
thể
- Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ thống này với hệ thống khác. Kết quả là
để lại dấu vết (hình ảnh) chứa đựng cả hai hệ thống
Tâm lý không có sẵn hay nói cách khác con người mới sinh ra chưa có tâm lý, tâm lý không
phải do thượng đế sinh ra, cũng không phải do não tiết ra giống như gan tiết ra mật, khi
hiện thực khách qua tác động vào bộ não người, não tiếp nhận sự tác động đó đưa ra
phản ứng hay hiện thực khách qua tác động tới các giác quan, tác động não để lại dấu
vết trên vỏ não, những dấu vết đó hình ảnh về hiện thực khách quan đó với các mức độ
phức tạp khác nhau, hay còn gọi các hiện tượng tinh thần hay các hiện tượng tâm lý.
Các hiện tượng tâm từ đơn giản đến phức tạp đó chính là sản phẩm sau khi hiện thực
khách quan tác động vào bộ não con người.
- Phản ánh tâm lý là một loại phản ánh đặc biệt.
- Tính chủ thể trong phản ánh tâm lý
+ Cùng hiện thực khách quan tác động vào các chủ thể khác nhau dẫn đến xuất hiện hình
ảnh tâm lý với những mức độ, sắc thái khác nhau.
+ Cùng hiện thực khách quan tác đọng vào một chủ thể nhưng trong thời điểm khác nhau,
hình ảnh, trạng thái khác nhau dẫn đến sắc thái khác nhau.
+ Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lý là người cảm nghiệm và thể hiện rõ nét nhất
- Nguyên nhân của tính chủ thể
+ Do bẩm sinh-di truyền
+ Do hoàn cảnh sống của cá nhân
+ Do điều kiện xã hội
+ Do tính tích cực cá nhân (thế giới con người)
2. Tâm lý người mang bản chất xã hội-lịch sử
Tâm người nguồn gốc hiện thực khách quan, mà hiện thực khách quan bao gồm
thế giới tự nhiên, xã hội trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết định. Bởi tâm lý người được
hình thành từ các mối quan hệ hội từ mối quan hệ kinh tế, đạo đức, pháp quyền, các
mối quan hệ người người từ quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, nhóm, tập thể hay cộng
đồng…các quan hệ trên quyết định bản chất tâm người. Thực tế cho thấy con người
Đề cương Tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Tâm lý học đại cương - Người đăng: Quân Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương Tâm lý học đại cương 9 10 566