Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương vật lý đại cương a2

Được đăng lên bởi Hứa Công
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.khao sát ht giao thoa

1

2

2.giao thoa do phản xạ

3

8.bức xạ nhiệt và định luật kiakhop

9.thuyết lượng tử flang và các định luật bức xa nhiệt

4

5

10.thuyết photon của axnhtanh,giải thích ht quang điện

6

7

11 tính song hạt của vc va định thức haidenbec

8

9

10

* Định thức

12.khảo sát chuyển động đt của hidro,các kết luận quan trọng

11

12

13

14

15

13.quang phổ của kl kiềm

16

13.su ton tai cua spin cấu tạo bội của vạch quang phổ

17

14 nguyên lí loại trừ pauli,hệ thống tuần hoàn

18

19

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương vật lý đại cương a2 - Người đăng: Hứa Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương vật lý đại cương a2 9 10 666