Ktl-icon-tai-lieu

Đề đáp án chuyên Huế 0809

Được đăng lên bởi azon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
------------------------ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC
NĂM HỌC 2008 - 2009
----------------------------Môn : SINH HỌC
(Thời gian làm bài: 150 phút)

Câu 1: (1 điểm)
Mức phản ứng là gì? Cho một ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi. Mức phản ứng có di truyền được không? Tại sao?
Câu 2: (1.5 điểm)
Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Công nghệ tế bào được ứng dụng trong các lĩnh vực
nào?
Câu 3: (1 điểm)
Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại đối với sinh vật? Ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản
xuất.
Câu 4: (1 điểm)
Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?
Câu 5: (1 điểm)
Nêu các biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái biển.
Câu 6: (1 điểm)
Giảm phân là gì? Vì sao gọi là giảm phân?
Câu 7: (1 điểm)
Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ? Có trường hợp nào qua
nhân đôi ADN con lại khác ADN mẹ không?
Câu 8: (0.5 điểm)
Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội
bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên các nhiễm sắc thể tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn và tạo được
tổng số bao nhiêu tế bào con?
Câu 9: (2 điểm)
Ở chuột, hai cặp tính trạng về màu thân và hình dạng lông do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể
thường khác nhau quy định.
a) Cho giao phối giữa chuột thuần chủng thân xám lông xù với chuột thuần chủng thân đen lông thẳng thu
được F1 đồng loạt thân xám lông xù. Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai.
b) Trong một phép lai khác, người ta cho giao phối giữa hai chuột P và thống kê qua nhiều lứa đẻ, thu được ở
con lai F1 có:
- 25% chuột thân xám lông xù.
- 25% chuột thân xám lông thẳng.
- 25% chuột thân đen lông xù.
- 25% chuột thân đen lông thẳng.
Biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của hai chuột P và lập sơ đồ lai.
---------- Hết ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
-------------------------

KỲ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC
NĂM HỌC 2008 - 2009
----------------------------HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC

Câu 1: (1 điểm)
0.25 - Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.
0.5
- Ví dụ: Giống lúa DT10 có thể đạt năng suất tối đa 13,5 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, còn
trong điều kiện bình thường chỉ đạt năng suất bình quân 5,0 - 5,5 tấn/ha./ Trong khi đó giống lúa Tám thơ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC
THỪA THIÊN HUẾ NĂM HỌC 2008 - 2009
------------------------- -----------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : SINH HỌC
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1: (1 điểm)
Mức phản ứng là gì? Cho một ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi. Mức phản ứng có di truyền được không? Tại sao?
Câu 2: (1.5 điểm)
Công nghệ tế bào gì? Gồm những công đoạn thiết yếu o? Công nghệ tế bào được ứng dụng trong các lĩnh vực
nào?
Câu 3: (1 điểm)
Đột biến gen gì? Tại sao đột biến gen thường hại đối với sinh vật? Ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản
xuất.
Câu 4: (1 điểm)
Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?
Câu 5: (1 điểm)
Nêu các biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái biển.
Câu 6: (1 điểm)
Giảm phân là gì? Vì sao gọi là giảm phân?
Câu 7: (1 điểm)
Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ? Có trường hợp nào qua
nhân đôi ADN con lại khác ADN mẹ không?
Câu 8: (0.5 điểm)
Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội
bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên các nhiễm sắc thể tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn tạo được
tổng số bao nhiêu tế bào con?
Câu 9: (2 điểm)
chuột, hai cặp tính trạng về u thân hình dạng lông do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc th
thường khác nhau quy định.
a) Cho giao phối giữa chuột thuần chủng thân xám lông với chuột thuần chủng thân đen lông thẳng thu
được F1 đồng loạt thân xám lông xù. Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai.
b) Trong một phép lai khác, người ta cho giao phối giữa hai chuột P và thống kê qua nhiều lứa đẻ, thu được
con lai F1 có:
- 25% chuột thân xám lông xù. - 25% chuột thân xám lông thẳng.
- 25% chuột thân đen lông xù. - 25% chuột thân đen lông thẳng.
Biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của hai chuột P và lập sơ đồ lai.
---------- Hết ----------
Đề đáp án chuyên Huế 0809 - Trang 2
Đề đáp án chuyên Huế 0809 - Người đăng: azon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề đáp án chuyên Huế 0809 9 10 23