Ktl-icon-tai-lieu

Đề giải tích 2

Được đăng lên bởi nlbaophuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ cho hs f(x,y)=sin(x,y)
Tính

∂2 y
∂x

∂3 y
∂x ∂ y2

2/ tìm cực trị của hàm số f(x,y)=x2y-x2-3x+2 thỏa x-y+1=0

3/ Tính S(D)
D giới hạn bởi y=4-x2; y=x2

4/ tính I=

∫❑

x2ydx+xy2dy

C: x2+y2=1 ngược chiều kim đồng hồ

5/ Tính

∬❑

xdydz+ydxdz+zdxdy

S:x2+y2+z2=1

6/ Tìm miền hội tụ
∞

n

( x−3)
∑ n2
n=1

...


2 y
x

3 y
x y2


 ! "
#$
$%&'()*
+
*,-
. 
.
/0
%1234567%7
8
..9 ..9 9..
#0
9

:;3<=
n=1
(x3)
n
n
2
Đề giải tích 2 - Người đăng: nlbaophuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề giải tích 2 9 10 290