Ktl-icon-tai-lieu

Đề giải toán MTCT tỉnh Tiền Giang năm 2011

Được đăng lên bởi songtremcm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Cho và

Tính giá trị
Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus

2) Cho x là góc nhọn và
Tìm điều kiện của m.
Khi

. Hãy tính P 

sinx  5 cosx
3sin 2 x  cosx

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus

1

3) Cho tam giác ABC vuông tại A thỏa:
Giải phương trình:
Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus

2

.

4) Cho dãy số

với số hạng tổng quát được cho bởi công thức:

(n là số tự nhiên)
a) Tính
b) Lập công thức truy hồi tính

theo

c) Lập quy trình bấm phím liên tục tính

và
theo

.
và

d) Tính
Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus

3

.

6) Cho
Tính tổng

4

thỏa

.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus

7) Tính tổng
Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus

8) Tính giá trị của biểu thức sau:

A

12 22 32
10042
10052
10062


 ... 


1.3 3.5 5.7
2007.2009 2009.2011 2011.2013

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014
Giải trên máy tính 570VN Plus

5

...
1) Cho và
Tính giá trị
Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus
2) Cho x là góc nhọn và
Tìm điều kiện của m.
Khi . Hãy tính
2
sinx 5 cosx
3sin osx
P
x c
Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011
Giải trên máy tính 570VN Plus
1
Đề giải toán MTCT tỉnh Tiền Giang năm 2011 - Trang 2
Đề giải toán MTCT tỉnh Tiền Giang năm 2011 - Người đăng: songtremcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề giải toán MTCT tỉnh Tiền Giang năm 2011 9 10 707