Ktl-icon-tai-lieu

Đề HSG Toán 12 tỉnh Vĩnh PHúc

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
—————————
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008-2009
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
(Dành cho học sinh THPT)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
————————————

3x

Câu 1. Giải phương trình: x 

x2  9

6 2

(x  R)

 y 2  xy  2  0

Câu 2. Giải hệ phương trình: 

2
2
 8  x  ( x  2 y )

(x, y  R)

Câu 3. Tìm tất cả các số thực a, b, p, q sao cho phương trình:

 2 x  1

20

  ax  b 

20

  x 2  px  q 

10

thoả mãn với mọi x  R.
Câu 4. Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng 7. Các điểm M và N lần lượt nằm trên
hai cạnh AB và AC sao cho AN = BM. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng BN và
CM. Biết diện tích tam giác BOC bằng 2.
MB
a. Tính tỷ số
AB
b. Tính giá trị  AOB (kí hiệu  là góc)
Câu 5. Cho x, y, z là các số thực dương thoả mãn điều kiện xy  yz  zx  1 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P

x
y
z


.
3 y  yz
3z  xz
3x  xy

-------------------------Hết-----------------------------

Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………SBD: …………………….

...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
—————————
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008-2009
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
(Dành cho học sinh THPT)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
————————————
Câu 1. Giải phương trình:
2
3
6 2 ( R)
9
x
x x
x
Câu 2. Giải hệ phương trình:
2
2 2
2 0
( , R)
8 ( 2 )
y xy
x y
x x y
Câu 3. Tìm tất cả các số thực
, , ,a b p q
sao cho phương trình:
10
20 20
2
2 1 x ax b x px q
thoả mãn với mọi
x
R.
Câu 4. Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng 7. Các điểm MN lần lượt nằm trên
hai cạnh AB AC sao cho AN = BM. Gọi O giao điểm của hai đường thẳng BN
CM. Biết diện tích tam giác BOC bằng 2.
a. Tính tỷ số
MB
AB
b. Tính giá trị
AOB
(kí hiệu
là góc)
Câu 5. Cho
là các số thực dương thoả mãn điều kiện
1 xy yz zx
.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
3 3 3
x y z
P
y yz z xz x xy
.
-------------------------Hết-----------------------------
Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………SBD: …………………….
Đề HSG Toán 12 tỉnh Vĩnh PHúc - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề HSG Toán 12 tỉnh Vĩnh PHúc 9 10 857