Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công nghệ 8

Được đăng lên bởi Julia Montes
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THCS PHÚ XUAN
Họ và tên : ………………………
Lớp
: ………………………

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Công nghệ 8
( Thời gian làm bài: 45 phút )
Ngày……tháng……năm 2010

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1: Hình chiếu là hình nhận được:
A. Dưới mặt phẳng
B. Trên mặt phẳng
C. Sau mặt phẳng
D. Trước mặt phẳng
Câu 2: Chỉ cần dùng mấy hình chiếu để biểu diễn hình chóp đều có đáy hình vuông:
A. 4 hình chiếu
B. 3 hình chiếu
C. 2 hình chiếu
D. 1 hình chiếu
Câu 3: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:
A. Sau mặt phẳng cắt
B. Trước mặt phẳng cắt
C. Trên mặt phẳng cắt
D. Dưới mặt phẳng cắt
Câu 4: Hãy ghi số thứ tự vào các ô
của những mục sau để chỉ trình tự đọc bản vẽ
chi tiết:
Hình biểu diễn
Yêu cầu kĩ thuật
Kích thước
Khung tên
Tổng hợp
Câu 5: Hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )
Ren nhìn thấy:
- Đường đỉnh ren và ……………………………vẽ bằng nét liền đậm
- Đường chân ren vẽ bằng nét ………………và vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng
Câu 6: Bản vẽ nhà gồm có các hình biểu diễn nào ?
A. Mặt bằng, mặt đứng, mặt cạnh
B. Mặt bằng, mặt phẳng, hình cắt
C. Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt
D. Mặt bằng, mặt cắt, mặt cạnh
II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ )
Câu 7: Hãy dựng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng của hình chóp đều đáy hình vuông
có các kích thước như sau:
- Chiều dài cạnh đáy
a = 1,5 cm
- Chiều cao hình chóp
h = 3 cm
( Lưu ý : Dựng theo tỉ lệ 2 : 1 )
Câu 8: Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong các công việc gì? Cho ví dụ.
Câu 9: Kể một số loại ren thường dùng và công dụng của chúng.
Câu 10: Kể 3 chi tiết có ren trong và 3 chi tiết có ren ngoài mà em biết.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN MA TRẬN
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Công nghệ 8
Ngày kiểm tra ………/ 10 / 2010

Nội dung
1. Hình chiếu
- Hình chiếu là gì ?
2. Bản vẽ các khối đa diện
- Hình chiếu của các khối đa diện
- Dựng hình chiếu các khối đa diện
3. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật –
Hình cắt
- Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ?
- Thế nào là hình cắt ?
4. Bản vẽ chi tiết
- Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết
5. Biểu diễn ren
- Quy ước vẽ ren như thế nào ?
- Kể tên và nêu công dụng của ren.
6. Bản vẽ nhà
- Bản vẽ nhà gồm có các hình biểu
diễn nào?
Tổng số
Tổng % điểm

Mức độ nhận thức
Thông
Nhận biết
Vận dụng
hiểu
Câu 1
0,5
Câu 2
Câu 7
0,5
2,0
Câu 3
Câu 8
2,0

Tổng
điểm
0,5
2,5
2,5

0,5
C...
TRƯỜNG THCS PHÚ XUAN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên : ……………………… Môn: Công nghệ 8
Lớp : ……………………… ( Thời gian làm bài: 45 phút )
Ngày……tháng……năm 2010
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1: Hình chiếu là hình nhận được:
A. Dưới mặt phẳng
B. Trên mặt phẳng
C. Sau mặt phẳng
D. Trước mặt phẳng
Câu 2: Chỉ cần dùng mấy hình chiếu để biểu diễn hình chóp đều có đáy hình vuông:
A. 4 hình chiếu
B. 3 hình chiếu
C. 2 hình chiếu
D. 1 hình chiếu
Câu 3: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:
A. Sau mặt phẳng cắt
B. Trước mặt phẳng cắt
C. Trên mặt phẳng cắt
D. Dưới mặt phẳng cắt
Câu 4: Hãy ghi số thứ tự vào các ô của những mục sau để chỉ trình tự đọc bản vẽ
chi tiết:
Hình biểu diễn Yêu cầu kĩ thuật
Kích thước Khung tên
Tổng hợp
Câu 5: Hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )
Ren nhìn thấy:
- Đường đỉnh ren và ……………………………vẽ bằng nét liền đậm
- Đường chân ren vẽ bằng nét ……………… vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng
Câu 6: Bản vẽ nhà gồm có các hình biểu diễn nào ?
A. Mặt bằng, mặt đứng, mặt cạnh
B. Mặt bằng, mặt phẳng, hình cắt
C. Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt
D. Mặt bằng, mặt cắt, mặt cạnh
II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ )
Câu 7: Hãy dựng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng của hình chóp đều đáy hình vuông
có các kích thước như sau:
- Chiều dài cạnh đáy a = 1,5 cm
- Chiều cao hình chóp h = 3 cm
( Lưu ý : Dựng theo tỉ lệ 2 : 1 )
Câu 8: Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong các công việc gì? Cho ví dụ.
Câu 9: Kể một số loại ren thường dùng và công dụng của chúng.
Câu 10: Kể 3 chi tiết có ren trong và 3 chi tiết có ren ngoài mà em biết.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công nghệ 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công nghệ 8 - Người đăng: Julia Montes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công nghệ 8 9 10 309