Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 15' hóa lớp 10

Được đăng lên bởi daisotuyentinh13-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KMnO4→ Cl2 → KClO3 → KCl→ Cl2→ HCl→ FeCl2 → FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe2O3→ Fe
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
KMnO4→ Cl2 → KClO3 → KCl→ Cl2→ HCl→ FeCl2 → FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe
2
O
3
→ Fe
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
KMnO4→ Cl2 → KClO3 → KCl→ Cl2→ HCl→ FeCl2 → FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe
2
O
3
→ Fe
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Đề kiểm tra 15' hóa lớp 10 - Trang 2
Đề kiểm tra 15' hóa lớp 10 - Người đăng: daisotuyentinh13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 15' hóa lớp 10 9 10 630