Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 1

Được đăng lên bởi Lê Thanh Bình
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI CUỐI KỲ I ĐH CHÍNH QUY KHÓA 57
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi: GIẢI TÍCH I
Khoa Toán - Cơ - Tin học
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1:
1 − cos 2 x
( x ≠ 0)

1, Cho hàm số: y = f(x) =  x
0( x = 0)

Hãy tính f’(0)
2, Lập công thức tính đạo hàm cấp n của hàm số:
y = cosx.cos2x.cos3x
Câu 2:

π

1, Tính tích phân: I =

∫e

x

cos 2 xdx

0

+∞

2, Tính tích phân suy rộng: I =

∫
1

dx
x2 + 4x + 3

Câu 3:
1, Khảo sát sự hội tụ, phân kỳ của chuỗi

5 + cos n
nα
n =1
∞

∑

với α > 0

2, Tìm tập hội tụ của chuỗi lũy thừa:
∞

xn
∑
3
n
n =1

n∈ ¥ * ,chứng minh rằng

Câu 4: Cho

n +2012

lim

∫
n

cos x
dx = 0
x

...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI CUỐI KỲ I ĐH CHÍNH QUY KHÓA 57
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi: GIẢI TÍCH I
Khoa Toán - Cơ - Tin học Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1:
1, Cho hàm số: y = f(x) =
1 cos2
( 0)
0( 0)
x
x
x
x
=
Hãy tính f’(0)
2, Lập công thức tính đạo hàm cấp n của hàm số:
y = cosx.cos2x.cos3x
Câu 2:
1, Tính tích phân: I =
0
cos2
x
e xdx
π
2, Tính tích phân suy rộng: I =
2
1
4 3
dx
x x
+∞
+ +
Câu 3:
1, Khảo sát sự hội tụ, phân kỳ của chuỗi
1
5 cos
n
n
n
α
=
+
với α > 0
2, Tìm tập hội tụ của chuỗi lũy thừa:
3
1
n
n
x
n
=
Câu 4: Cho
*
n
¥
,chứng minh rằng
2012
cos
lim 0
n
n
x
dx
x
+
=
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 1 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 1 - Người đăng: Lê Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 1 9 10 365