Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Hình học lớp 7

Được đăng lên bởi thanhnamtdnb
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 1
Bài 1: ( 3 đ) So sánh các cạnh của tam giác MNP, biết:
M = 65o ; N = 70o.
Bài 2: ( 7 đ) Cho  ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD
= BA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E.
a) So sánh AE và DE.
b) Chứng minh tia AD là phân giác của góc HAC.
c) Vẽ DK vuông góc với AC tại K. Chứng minh rằng AK = AH.
d) Chứng minh rằng AB + AC < BC + AH.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 2
µ = 570. So sánh các cạnh của tam giác.
Bài 1 : Cho  ABC vuông tại B và A
Bài 2 : Cho  ABC vuông tại A ; BM là đường phân giác. Vẽ MH  BC, MH cắt AB tại
E. Chứng minh :
a)  ABM =  HBM
b) So sánh: AM và CM .
c) BM  EC .
Bài 3: Cho  ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng :
·
·
MAB
 MAC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 3
Bài 1 Cho tam giác ABC có góc A = 100; góc B bằng 3 lần góc C. So sánh 3 cạnh của tam
giác.
Bài 2
Cho tam giác ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc ABC
cắt AC tại E. Qua E kẻ EH  BC .
1) Chứng minh ABE = HBE
2) Chứng minh EA < EC
Bài 3 :Cho tam giác ABC có AB < AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia đối DA lấy điểm E sao
cho DA = DE. Chứng minh rằng :
a) Tam giác ABD bằng tam giác ECD.
b) EC < AC.
c) Góc DAB > góc DAC.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 4
Bài 1 : Cho  ABC, có chu vi là 24cm và ba cạnh AB; AC; BC tỉ lệ với 3; 5; 4
a) So sánh ba góc của  ABC ( 2 đ)
b)  ABC là tam giác gì ? Tại sao ? ( 2đ)
c) Gọi M là một điểm nằm trong  ABC .
Chứng minh MB + MC < AB + AC. (1đ).

1

Bài 2 : Cho  ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy
điểm D sao cho DM = BM
a) Chứng minh  BMC =  DMA. Suy ra AD // BC.
b) Chứng  ACD là tam giác cân.
c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CA = CE. Chứng minh DC đi qua trung điểm
I của BE.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH7
Đề 5
Bài 1: Cho ∆ABC có góc A bằng 100˚ và góc B gấp 3 lần góc C.
a) So sánh 3 cạnh của ∆ABC.
b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC
Bài 2: Cho ∆ABC vuông tại A. Vẽ phân giác BM (M thuộc AC). Từ M vẽ MH vuông góc
với BC tại H.
a) Chứng minh: ∆ABM = ∆HBM
b) Tia HM cắt BA tại E. So snh MC v ME
c) Gọi O là trung điểm của EC. Chứng minh 3 điểm B; M; O thẳng hàng.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 6
Bài 1 : ( 2đ) Cho tam giác ABC cân tại A có số đo góc A bằng 400.
a) Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC?
b) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC?
Bài 2: (3đ) Cho  ABC cân tại B có Bˆ tù.
a/ So sánh độ dài 2 cạnh AC và AB?
b/ Biết số đo góc A ...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 1
Bài 1: ( 3 đ) So sánh các cạnh của tam giác MNP, biết:
M = 65
o
; N = 70
o
.
Bài 2: ( 7 đ) Cho
ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD
= BA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E.
a) So sánh AE và DE.
b) Chứng minh tia AD là phân giác của góc HAC.
c) Vẽ DK vuông góc với AC tại K. Chứng minh rằng AK = AH.
d) Chứng minh rằng AB + AC < BC + AH.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 2
Bài 1 : Cho
ABC vuông tại B và
µ
A
= 57
0
. So sánh các cạnh của tam giác.
Bài 2 : Cho
ABC vuông tại A ; BM là đường phân giác. Vẽ MH BC, MH cắt AB tại
E. Chứng minh :
a)
ABM =
HBM
b) So sánh: AM và CM .
c) BM EC .
Bài 3: Cho
ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng :
·
·
MAB MAC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 3
Bài 1 Cho tam giác ABC có góc A = 100; góc B bằng 3 lần góc C. So sánh 3 cạnh của tam
giác.
Bài 2
Cho tam giác ABC có Â = 90
o
. Tia phân giác của góc ABC
cắt AC tại E. Qua E kẻ EH BC .
1) Chứng minh ABE = HBE
2) Chứng minh EA < EC
Bài 3 :Cho tam giác ABC có AB < AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia đối DA lấy điểm E sao
cho DA = DE. Chứng minh rằng :
a) Tam giác ABD bằng tam giác ECD.
b) EC < AC.
c) Góc DAB > góc DAC.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 4
Bài 1 : Cho
ABC, có chu vi là 24cm và ba cạnh AB; AC; BC tỉ lệ với 3; 5; 4
a) So sánh ba góc của
ABC ( 2 đ)
b)
ABC là tam giác gì ? Tại sao ? ( 2đ)
c) Gọi M là một điểm nằm trong
ABC .
Chứng minh MB + MC < AB + AC. (1đ).
1
Đề kiểm tra môn Hình học lớp 7 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Hình học lớp 7 - Người đăng: thanhnamtdnb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Hình học lớp 7 9 10 824