Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B. TỰ LUẬN ( 7đ) :
Câu 1. (3điểm) : Cho lai hai giống đậu Hà lan thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng .
Người ta thu được ở thế hệ F2 có 748 cây hoa đỏ và 250 cây hoa trắng .
a)Xác định tính trạng trội và lặn của hai giống đậu trên ? ( Biết rằng tính trạng trội
hoàn toàn ).
b)Viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Câu 2. (2đ) Thường biến là gì ? Phân biệt thướng biến và đột biến ?
Câu 3. (1đ) Một đoạn ADN có câu trúc như sau :
Mạch 1: A - G - T - X - X - A - T
Xác định cấu trúc của mARN được tổng hợp từ mạch 2 của ADN trên ?
Câu 4. (1đ) Một đoạn gen có tổng số nuclêôtit là 32.000. Biết rằng số nuclêôtít loại X
gấp 3 lần nuclêôtít loại A . Tính các loại nuclêôtít còn lại ?
ĐÁP ÁN CHẤM
B/. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 1 :
a) P thuần chủng , F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng . Do đó tính trạng hoa
đỏ là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn .
(1đ)
b)Quy ước : A – Hoa đỏ ; a - Hoa trắng.
Ta có sơ đồ lai như sau :
P(t/c) : AA ( Hoa đỏ )
x
aa (Hoa trắng )
Gp : A
a
F1 :
Aa
. 100% Hoa đỏ
(1đ)
F1 x F1 : Aa
x
Aa
GF1 :
A, a
A, a
F2 :
1AA : 2Aa : 1aa
Vậy F2 có kiểu hình là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng .
(1đ)
Câu 2 :

Nêu đúng khái niệm thường biến (1đ)

Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến (1đ)
Câu 3 :
Mạch 1: A - G - T - X - X - A - T
Ta có

Mạch 2 : T- X- A- G- G - T - A (0,5đ)

Vậy cấu trúc mARN là : A- G - U – X – X - A – U (0,5đ)
Câu 4 : - Theo NTBS ta có : A = T , G = X
Ta có : X = 3A , G = 3A , T = 1A . ( 0,25đ)
X + G + A + T = 3A + 3A + A + A = 8A = 32.000 ( 0,25đ)
A = 32000 : 8 = 4000 . ( 0,25đ)
T = 4000 .
X= 3A = 4000 x 3 = 12000 , G = 12000 . ( 0,25đ)

...
B. TỰ LUẬN ( 7đ) :
Câu 1. (3điểm) : Cho lai hai giống đậu Hà lan thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng .
Người ta thu được ở thế hệ F2 có 748 cây hoa đỏ và 250 cây hoa trắng .
a)Xác định tính trạng trội lặn của hai giống đậu trên ? ( Biết rằng tính trạng trội
hoàn toàn ).
b)Viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Câu 2. (2đ) Thường biến là gì ? Phân biệt thướng biến và đột biến ?
Câu 3. (1đ) Một đoạn ADN có câu trúc như sau :
Mạch 1: A - G - T - X - X - A - T
Xác định cấu trúc của mARN được tổng hợp từ mạch 2 của ADN trên ?
Câu 4. (1đ) Một đoạn gen tổng số nuclêôtit 32.000. Biết rằng số nuclêôtít loại X
gấp 3 lần nuclêôtít loại A . Tính các loại nuclêôtít còn lại ?
ĐÁP ÁN CHẤM
B/. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 1 :
a) P thuần chủng , F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng . Do đó tính trạng hoa
đỏ là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn . (1đ)
b)Quy ước : A – Hoa đỏ ; a - Hoa trắng.
Ta có sơ đồ lai như sau :
P(t/c) : AA ( Hoa đỏ ) x aa (Hoa trắng )
Gp : A a
F1 : Aa . 100% Hoa đỏ (1đ)
F1 x F1 : Aa x Aa
GF1 : A , a A , a
F2 : 1AA : 2Aa : 1aa
Vậy F2 có kiểu hình là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng . (1đ)
Câu 2 : Nêu đúng khái niệm thường biến (1đ)
Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến (1đ)
Câu 3 : Mạch 1: A - G - T - X - X - A - T
Ta có Mạch 2 : T- X- A- G- G - T - A (0,5đ)
Vậy cấu trúc mARN là : A- G - U – X – X - A – U (0,5đ)
Câu 4 : - Theo NTBS ta có : A = T , G = X
Ta có : X = 3A , G = 3A , T = 1A . ( 0,25đ)
X + G + A + T = 3A + 3A + A + A = 8A = 32.000 ( 0,25đ)
A = 32000 : 8 = 4000 . ( 0,25đ)
T = 4000 .
X= 3A = 4000 x 3 = 12000 , G = 12000 . ( 0,25đ)
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 755