Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Câu 1: ( 3 điểm ) Ở cà chua, quả màu đỏ do gen D quy định và trội hoàn toàn so với quả
vàng do gen d quy định. Tính trạng màu quả do một cặp gen qui định.
a/ Cho lai 2 giống cà chua thuần chủng nói trên. Xác định kết quả thu được ở thế hệ F1,F2
b/ Trong số cà chua quả đỏ thu được ở F2 làm thế nào xác định được cà chua quả đỏ
thuần chủng ?
Câu 2: ( 1,5 điểm ) Mức phản ứng là gì ? Khả năng phản ứng khác nhau hay thường biến
có gới hạn do kiểu gen hay do kỹ thuật trồng trọt qui định ?
Câu 3: ( 1,0 điểm ) Trình bày cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể.
Câu 4: ( 1,5 điểm ) Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù ?
HƯỚNG DẪN CHẤM :
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) Trả lời đúng mỗi câu 0,5
1
A

2
A

3
B

4
D

5
A

6
C

II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Câu 1 : (3 điểm)
a/ ( 2 điểm ) - Xác định được kiểu gen của cà chua quả đỏ và quả vàng : 0,25
- Sơ đồ lai : P 0,25
G 0,25
F1 0,25
F1xF1 0,25
G 0,25
F2 0,25
Kết quả : 0,25
b/ ( 1 điểm ) - Dùng phương pháp lai phân tích. ( 0,25 ) Cho cà chua quả đỏ F2
lai với cà chua quả vàng. ( 0,25 )
- Nếu kết quả thu được toàn quả đỏ thì cà chua quả đỏ đem lai là giống
thuần chủng 0,25
- Nếu kết quả thu được 50% quả đỏ, 50% quả vàng thì cà chua quả đỏ
đem lai là giống không thuần chủng 0,25
Câu 2 : ( 1,5 điểm )
- Đúng khái niệm (1), do kiểu gen qui định (0,5)
Câu 3: ( 1 điểm ) - Nêu đầy đủ cấu trúc : 0,5 ; chức năng 0,5
Câu 4: ( 1,5 )

Nêu được tính đa dạng 0,75 ; Tính dặc thù 0,7

...
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Câu 1: ( 3 điểm ) Ở cà chua, quả màu đỏ do gen D quy định và trội hoàn toàn so với quả
vàng do gen d quy định. Tính trạng màu quả do một cặp gen qui định.
a/ Cho lai 2 giống cà chua thuần chủng nói trên. Xác định kết quả thu được ở thế hệ F
1
,F
2
b/ Trong số cà chua quả đỏ thu được ở F
2
làm thế nào xác định được cà chua quả đỏ
thuần chủng ?
Câu 2: ( 1,5 điểm ) Mức phản ứng là gì ? Khả năng phản ứng khác nhau hay thường biến
có gới hạn do kiểu gen hay do kỹ thuật trồng trọt qui định ?
Câu 3: ( 1,0 điểm ) Trình bày cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể.
Câu 4: ( 1,5 điểm ) Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù ?
HƯỚNG DẪN CHẤM :
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) Trả lời đúng mỗi câu 0,5
1 2 3 4 5 6
A A B D A C
II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Câu 1 : (3 điểm)
a/ ( 2 điểm ) - Xác định được kiểu gen của cà chua quả đỏ và quả vàng : 0,25
- Sơ đồ lai : P 0,25
G 0,25
F1 0,25
F1xF1 0,25
G 0,25
F2 0,25
Kết quả : 0,25
b/ ( 1 điểm ) - Dùng phương pháp lai phân tích. ( 0,25 ) Cho cà chua quả đỏ F2
lai với cà chua quả vàng. ( 0,25 )
- Nếu kết quả thu được toàn quả đỏ thì cà chua quả đỏ đem lai là giống
thuần chủng 0,25
- Nếu kết quả thu được 50% quả đỏ, 50% quả vàng thì cà chua quả đỏ
đem lai là giống không thuần chủng 0,25
-
Câu 2 : ( 1,5 điểm )
- Đúng khái niệm (1), do kiểu gen qui định (0,5)
Câu 3: ( 1 điểm ) - Nêu đầy đủ cấu trúc : 0,5 ; chức năng 0,5
Câu 4: ( 1,5 ) Nêu được tính đa dạng 0,75 ; Tính dặc thù 0,7
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 538