Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn tập trắc nghiệm Vật lý chương 1 - 2

Được đăng lên bởi Dương Văn Trí
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1,2 – ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Một vật có khối lượng 1kg được treo lên một lò xo vô cùng nhẹ có độ cứng 100N/m. Lò xo chịu được lực kéo tối đa
là 15N.Lấy
. Biên độ dao động của vật là .
A. 0,15m
B. 0,1m
C. 0,05m
D. 0,3m
Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T=2s, động năng của nó có chu kì là:
A. 0,5s
B. 1s
C. 1,5s
D. 2s
Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở VTCB thì được kéo xuống dưới
theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả nhẹ cho dao động, bỏ qua ma sát. Hòn bi thục hiện 50 dao động mất 20s.
Lấy g =

.Tỉ số độ lớn giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là :
B. 5
C. 6
D.7

A. 4

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình
A.

B.

thì động năng của vật dao động điều hòa với tần số góc:
C.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình
góc và vận tốc có dạng như thế nào:

D.
. Hệ thức liên hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc

A.
B.
C.
D.
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng tần số luôn luôn ngược pha nhau khi:
A. Độ lệch pha bằng bội số lẻ của .
B. Hiệu số pha bằng bội số nguyên của .
C. Hai vật dao động cùng qua vị trí cân bằng cùng chiều tại một thời điểm.
D. Một dao động đạt li độ cực đại thì li độ dao động kia bằng 0.
Câu 7: Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn có độ dài l khối lượng m dao động với biên độ A nhỏ. Thế năng ở VTCB có
quy ước bằng 0.
A.
B. mgA
C.
D. mgl
Câu 8: Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài 30cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 10
dao động thì con lắc 2 thực hiện được 20 dao động. Tính chiều dài của con lắc thứ nhất.
A. 30cm
B. 40cm
C. 50cm
D. 60cm
Câu 9: Một con lắc đơn treo trong thang máy có chu kì dao động riêng bằng T khi thang máy đứng yên. Thang máy rơi tự
do ,tính chu kì dao động riêng của con lắc đơn lúc đó
A.T
B. 2T
C. T/2
D.
Câu 10: Chọn câu đúng. Trong quá trình dao động, năng lượng của hệ tự dao động điều hoà biến đổi như sau:
A. Thế năng của hệ dao động giảm khi động năng tăng và ngược lại.
B. Cơ năng của hệ dao động là hằng số và tỷ lệ với biên độ dao động.
C. Năng lượng của hệ dao động nhận được từ bên ngoài trong mỗi chu kỳ đúng bằng phần cơ năng của hệ bị giảm do
sinh công để thắng lực cản
D. Năng lượng của hệ được bảo toàn. Cơ năng của hệ giảm bao nhiêu thì nội năng tăng bấy
Câu 11: Một vật nặng 500 g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20 cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540
dao động. Cho
. Cơ năng của vật là:
A. 0,9 J
B. 900 J
C. 2025 J
D. 2,025 J
Câu 12: Một ...
ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1,2 – ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Một vật có khối lượng 1kg được treo lên một lò xo vô cùng nhẹ có độ cứng 100N/m. Lò xo chịu được lực kéo tối đa
là 15N.Lấy . Biên độ dao động của vật là .
A. 0,15m B. 0,1m C. 0,05m D. 0,3m
Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T=2s, động năng của nó có chu kì là:
A. 0,5s B. 1s C. 1,5s D. 2s
Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở VTCB thì được kéo xuống dưới
theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả nhẹ cho dao động, bỏ qua ma sát. Hòn bi thục hiện 50 dao động mất 20s.
Lấy g = .Tỉ số độ lớn giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là :
A. 4 B. 5 C. 6 D.7
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình thì động năng của vật dao động điều hòa với tUn số góc:
A. B. C. D.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình . Hệ thức liên hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc
góc và vận tốc có dạng như thế nào:
A. B. C. D.
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng tUn số luôn luôn ngược pha nhau khi:
A. Độ lệch pha bằng bội số lẻ của . B. Hiệu số pha bằng bội số nguyên của .
C. Hai vật dao động cùng qua vị trí cân bằng cùng chiều tại một thời điểm.
D. Một dao động đạt li độ cực đại thì li độ dao động kia bằng 0.
Câu 7: Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn có độ dài l khối lượng m dao động với biên độ A nhỏ. Thế năng ở VTCB có
quy ước bằng 0.
A. B. mgA C. D. mgl
Câu 8: Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài 30cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 10
dao động thì con lắc 2 thực hiện được 20 dao động. Tính chiều dài của con lắc thứ nhất.
A. 30cm B. 40cm C. 50cm D. 60cm
Câu 9: Một con lắc đơn treo trong thang máy có chu kì dao động riêng bằng T khi thang máy đứng yên. Thang máy rơi tự
do ,tính chu kì dao động riêng của con lắc đơn lúc đó
A.T B. 2T C. T/2 D.
Câu 10: Chọn câu đúng. Trong quá trình dao động, năng lượng của hệ tự dao động điều hoà biến đổi như sau:
A. Thế năng của hệ dao động giảm khi động năng tăng và ngược lại.
B. Cơ năng của hệ dao động là hằng số và tỷ lệ với biên độ dao động.
C. Năng lượng của hệ dao động nhận được từ bên ngoài trong mỗi chu kỳ đúng bằng phUn cơ năng của hệ bị giảm do
sinh công để thắng lực cản
D. Năng lượng của hệ được bảo toàn. Cơ năng của hệ giảm bao nhiêu thì nội năng tăng bấy
Câu 11: Một vật nặng 500 g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20 cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540
dao động. Cho . Cơ năng của vật là:
A. 0,9 J B. 900 J C. 2025 J D. 2,025 J
Câu 12: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng
100N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Cơ năng của vật
là:
A. 0,36 J B. 1,5 J C. 0,18 J D. 3 J
Câu 13: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có li độ cực đại khi:
A. Li độ cực đại B. Li độ bằng 0 C. Gia tốc có độ lớn cực đại D. Pha cực đại
Câu 14: Chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn phụ thuộc vào
A. Cách kích thích dao động . B. Chiều dài của dây treo và khối lượng của vật nặng.
B. Chiều dài của dây treo và cách kích thích dao động . C. Chiều dài của dây treo và vị trí đặt con lắc.
Câu 15: Hai dđđh có pt:
))(
6
3sin(5
1
cmtx
;
2
2
x
cos3
)(cmt
. Chọn câu đúng:
A.Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2:
6
B.Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2:
3
C. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2:
3
D. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2:
6
Đề ôn tập trắc nghiệm Vật lý chương 1 - 2 - Trang 2
Đề ôn tập trắc nghiệm Vật lý chương 1 - 2 - Người đăng: Dương Văn Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề ôn tập trắc nghiệm Vật lý chương 1 - 2 9 10 905