Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1

Được đăng lên bởi vinabacusnghean
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1
Năm học 2012 – 2013.
Họ và tên: ………………………………………………Lớp:
Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
a. 5 + 0 +1 =
A. 6

B. 7

C8

B. 14

C 15

B. 14

C 15

B. 30

C 40

b. 1 + 4 + 9 =
A. 13
c. 20 - 10 + 5 =
A. 13
d. 40 - 20 +10 =
A. 20

Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau:
a) 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.

b) 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.
Câu 3: Điền dấu X vào ô trống chỉ số hình vuông ở hình bên?
4 hình vuông

5 hình vuông

6 hình vuông

Câu 4: Trên cành có 20 con chim đậu, sau đó có 1 chục con bay đi. Hỏi
trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
A. 10 con chim.

B. 20 con chim

C. 30 con chim.

Bài 5: Tìm 4 số khác nhau mà khi cộng lại có kết quả là 12.
…………………………………………………………………
Bài 6: Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số
khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang,
cột dọc, đường chéo được kết quả bằng 6.

...
ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1
Năm học 2012 – 2013.
Họ và tên: ………………………………………………Lớp:
Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
a. 5 + 0 +1 =
A. 6 B. 7 C 8
b. 1 + 4 + 9 =
A. 13 B. 14 C 15
c. 20 - 10 + 5 =
A. 13 B. 14 C 15
d. 40 - 20 +10 =
A. 20 B. 30 C 40
Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau:
a) 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.
b) 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.
Câu 3: Điền dấu X vào ô trống chỉ số hình vuông ở hình bên?
4 hình vuông
5 hình vuông
6 hình vuông
ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 - Trang 2
ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 - Người đăng: vinabacusnghean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 9 10 393