Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Sự hư hỏng các sản phẩm thực vật

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VĨỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THựC PHẨM

HOC

VI SINH THỤ C PHẨM

ĐẺ TÀI

4

Sự Hư HỎNG CÁC
SẢN PHẨM THựC
VẬT

Thành phổ Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2011
Mưc LUC • •
Trang
Lời mở đâu.................................................................................................... ....................................3
I. Ngũ cốc...................................................................................................... ....................................6
II. Bảo quản các loai ngũ cốc có đô ẩm cao............................................... .................................11
III. Các loai đâu đồ, quả hach và hat có dầu.............................................. .................................11
IV. Hoa quả và các sản phâm từ hoa quả................................................... .................................13
V. Rau quả và các sản phẩm làm từ rau quả.............................................. .................................16
Ket luân......................................................................................................... .................................22
Tài
liệu
tham
khảo
..........................................................................................................................................................
23

Si h№ MỞ
hĩHng CácsĩBn
LỜI
ĐÀUphĩhm thĩac v(zlt

Thực vật là một nguồn tài nguyên phong phú, cung cấp lương thực, thực phẩm và nhiều sản phẩm thiết yếu
cho đời sống con người.
Nguồn sản phẩm do thực vật cung cấp là vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề khai
thác, canh tác, con người còn quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo quản, cất trữ các sản phấm từ thực vật được lâu
hơn, phục vụ nhu cầu đời sống.
Hiện nay, hệ thống vi sinh vật ngày càng phức tạp, có nhiều tác động không tốt đến chất lượng thực phâm.
Nen không biết cách giữ gìn thực phẩm, sử dụng những thực phẩm bị nhiễm độc do vi sinh vật gây nên sè làm tổn
hại đến sức khỏe.Tìm hiểu về các loại vi sinh vật gây hư hỏng thực phấm nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu
nhất giúp con người bảo quản tốt hơn nguồn lượng thực, thực phẩm của mình, nâng cao chất lượng các sản phẩm
có nguồn gốc thực vật, phục vụ tốt hơn cho đời sống của chính mình.
Trong bài tiểu luận này, nhóm chúng em muốn tập trung tìm hiểu một sô loại vi sinh vật gây hư hỏng ớ
thực phâm đê có thêm những hiểu biết về vi sinh vật cũng như biết cách lựa chọn thực phấm an toàn và bảo quản
một số loại thực phẩm thông dụng: ngũ cốc, đậu đỗ, trái cây, rau quả,....
...
VĨỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THựC PHẨM
HOC VI SINH THỤ C PHẨM
ĐẺ TÀI
Sự Hư HỎNG CÁC
SẢN PHẨM THựC
VẬT
Thành phổ Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2011
4
Mưc LUC •
Trang
Lời mở đâu.................................................................................................... ....................................3
I. Ngũ cốc...................................................................................................... ....................................6
II. Bảo quản các loai ngũ cốc có đô ẩm cao............................................... .................................11
III. Các loai đâu đồ, quả hach và hat có dầu.............................................. .................................11
IV. Hoa quả và các sản phâm từ hoa quả................................................... .................................13
V. Rau quả và các sản phẩm làm từ rau quả.............................................. .................................16
Ket luân......................................................................................................... .................................22
Tài liệu tham khảo
..........................................................................................................................................................
23
Đề tài Sự hư hỏng các sản phẩm thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Sự hư hỏng các sản phẩm thực vật - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề tài Sự hư hỏng các sản phẩm thực vật 9 10 506