Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bụp giấm

Được đăng lên bởi Tôi Là Tôi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HUỲNH THỊ NGOC NHƯ
1411531119

Đề tài: Trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bụp giấm
Đề cương nghiên cứu
CHƯƠNG 1. DẪN NHẬP
1.1.Đặt vấn đề:
Cây bụp giấm tồn tại từ lâu ở nước ta, tương đối dể trồng, chiụ được nắng han, để chăm sóc.
Trong hoa bụp giấm có nhiều thanh phần vitamin, khoáng, các chất chống oxi hóa…. đặc biệt là
thành phần anthocyanin rất cao. Anthocyanin chống oxi hóa và có khả năng chữa được nhiều
bệnh ở người và cũng là chất tạo màu tự nhiên rất tốt trong ngành thực phẩm hiện nay. Do đó,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bup giấm.
1.2. Tầm quan trọng của vấn đề.
- Phát triển được loài hoa này ở những vùng đất xấu, tăng thu nhập cho nông dân.
- Phát triển tạo nên nhiều sản phẩm đảo bảo và tằng cường sức khỏe cho người tiêu dùng.
1.3 Giới hạn vấn đề.
- Nghiên cứu quy mô phòng thí nghiêm.
- Đưa ra các yếu tố ảnh hưởng và tiềm các thông số cho quá trình trích ly hàm lượng
anthocyanin tốt nhất.
- Đưa ra thành phẩm dạng dịch trích ly.
1.4 Mục tiêu nghiên cứu
- Tiềm phương pháp trích ly.
- Tiềm các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly.
- Đưa ra số liệu chính xác nhất.
1.5 Phân tích công trình liên hệ.
-Lê Bạch Tuyết và cộng sự, 1996. Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩmNXB GiáoDục, Hà Nội, 93-101 ; 248-254.
- Hoàng Trọng Yêm và cộng sự, 1999. Hoá học hữu cơ. Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 88-93.
- Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi, phương pháp và nhiệt độ trích ly đến mật độ và độ bền
màu của anthocyanin từ bắp cải tím:


1.6 Giả thuyết.
Trích ly ở môi trường kiềm cho nồng độ tốt nhất.
1.7 Xác định thuật ngữ.
-Trích ly (TC): là quá trình tách một chất từ một hỗn hợp.
CHƯƠNG 2: THỂ THỨC NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp chọn lọc tài liệu.
-Phương pháp khảo sát các yếu tốcủa quá trinh trích ly.
- Phương pháp bảo quản dịch trích ly.
- Phương pháp phân tích.
- Phương pháp xử lý số liệu.
2.2 Phương tiện sử dụng để thu thập dữ kiện.
* Tài liệu tham khảo.
- Từ internet.
- Từ sách, báochí.
- Từ tài liệu chuyên ngành.
* Phương tiện thí nghiệm.
- Nguyên liệu .
- Dụng cụ.
- Thiết bị .
- Hóa chất .
2.3 Điều kiện thực hiện.

2.3.1 Địa điểm nghiên cứu
Tại phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh của khoa công nghệ hóa học và thực phẩm,
trường Đại học Nguyễn Tất Thành
2.3.2 Dụng cụ thí nghiệm
2.3.2.1 Hóa chất
-

H2SO4 đậm,đặc
HCl đậm, đặc
Chỉ thị indigo...
HUỲNH THỊ NGOC NHƯ
1411531119
Đề tài: Trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bụp giấm
Đề cương nghiên cứu
CHƯƠNG 1. DẪN NHẬP
1.1.Đặt vấn đề:
Cây bụp giấm tồn tại từ lâu ở nước ta, tương đối dể trồng, chiụ được nắng han, để chăm sóc.
Trong hoa bụp giấm có nhiều thanh phần vitamin, khoáng, các chất chống oxi hóa…. đặc biệt là
thành phần anthocyanin rất cao. Anthocyanin chống oxi hóa và có khả năng chữa được nhiều
bệnh ở người và cũng là chất tạo màu tự nhiên rất tốt trong ngành thực phẩm hiện nay. Do đó,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bup giấm.
1.2. Tầm quan trọng của vấn đề.
- Phát triển được loài hoa này ở những vùng đất xấu, tăng thu nhập cho nông dân.
- Phát triển tạo nên nhiều sản phẩm đảo bảo và tằng cường sức khỏe cho người tiêu dùng.
1.3 Giới hạn vấn đề.
- Nghiên cứu quy mô phòng thí nghiêm.
- Đưa ra các yếu tố ảnh hưởng và tiềm các thông số cho quá trình trích ly hàm lượng
anthocyanin tốt nhất.
- Đưa ra thành phẩm dạng dịch trích ly.
1.4 Mục tiêu nghiên cứu
- Tiềm phương pháp trích ly.
- Tiềm các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly.
- Đưa ra số liệu chính xác nhất.
1.5 Phân tích công trình liên hệ.
-Lê Bạch Tuyết và cộng sự, 1996. Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm-
NXB GiáoDục, Hà Nội, 93-101 ; 248-254.
- Hoàng Trọng Yêm và cộng sự, 1999. Hoá học hữu cơ. Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 88-93.
- Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi, phương pháp nhiệt độ trích ly đến mật độ độ bền
màu của anthocyanin từ bắp cải tím:
Đề tài: Trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bụp giấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bụp giấm - Người đăng: Tôi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề tài: Trích ly hàm lượng anthocyanin từ hoa bụp giấm 9 10 914