Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 cấp tỉnh môn toán lớp 8

Được đăng lên bởi anhtinh1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Huyện Yên Định

ĐỀ THI HỌC SINH CHỌN VÀO VÒNG 1
ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN TOÁN
Thời gian : 150 phút

Đề bài:
Bài 1: (5đ)

Cho biểu thức

 a  2 a  2 a 2  8a  4 2a  7


A= 
.
4  a2  a  2
 a2 a2

a. Rút gọn A
b. Tìm số tự nhiên a để A nhận giá trị là số nguyên
Bài 2 (4đ)
24
36
60
 2
 2
5
2
4 x  x  3 x  9 x  18 x  17 x  66
y 
z 

 x
b. Cho x,y,z  0, đôi một cùng dấu thỏa mãn:  1    1    1    8
x 
y 

 z
2
2
2
x
y
z
Tính M = 2 2  2 2  2 2
y z
z x
x y

a. Giải phương trình

Bài 3 ( 5 đ)
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E,F lần
lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AB và AD.
a. Tứ giác BEDF là hình gì? Hãy chứng minh điều đó.
b. Chứng minh : CH.CD = CB.Ck
c. Chứng minh : AB.AH + AD.AK = AC2 .
Bài 4 ( 3đ)
Cho hình vuông ABCD gọi E,F lần lượt là trung điểm AB, BC. Các đường thẳng DF
và CE cắt nhau tại I, BD cắt EF tại G .
a. Chứng minh :  GIB cân.
b. Trên tia đối của tia CB lấy điểm H sao cho CH = CB. Chứng minh: BD = HI
Bài 5 (1,5 đ)
Cho a>0: b  0 thỏa mãn a3 + b3 = a – b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
M = 2017 – a3 .
Bài 6 (1,5 đ):
Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài các cạnh là số tự nhiên và số đo diên tích
bằng số đo chu vi

...
Huyện Yên Định ĐỀ THI HỌC SINH CHỌN VÀO VÒNG 1
ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN TOÁN
Thời gian : 150 phút
Đề bài:
Bài 1: (5đ) Cho biểu thức A =
2
2
2 2 8 4 2 7
.
2 2 4 2
a a a a a
a a a a
a. Rút gọn A
b. Tìm số tự nhiên a để A nhận giá trị là số nguyên
Bài 2 (4đ)
a. Giải phương trình
2 2 2
24 36 60
5
4 3 9 18 17 66x x x x x x
b. Cho x,y,z
0, đôi một cùng dấu thỏa mãn:
1 1 1 8
y z x
x y z
Tính M =
2 2 2
2 2 2 2 2 2
x y z
y z z x x y
Bài 3 ( 5 đ)
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E,F lần
lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AB và AD.
a. Tứ giác BEDF là hình gì? Hãy chứng minh điều đó.
b. Chứng minh : CH.CD = CB.Ck
c. Chứng minh : AB.AH + AD.AK = AC
2
.
Bài 4 ( 3đ)
Cho hình vuông ABCD gọi E,F lần lượt là trung điểm AB, BC. Các đường thẳng DF
và CE cắt nhau tại I, BD cắt EF tại G .
a. Chứng minh :
GIB cân.
b. Trên tia đối của tia CB lấy điểm H sao cho CH = CB. Chứng minh: BD = HI
Bài 5 (1,5 đ)
Cho a>0: b
0 thỏa mãn a
3
+ b
3
= a – b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
M = 2017 – a
3
.
Bài 6 (1,5 đ):
Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài các cạnh là số tự nhiên và số đo diên tích
bằng số đo chu vi
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 cấp tỉnh môn toán lớp 8 - Người đăng: anhtinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 cấp tỉnh môn toán lớp 8 9 10 369