Ktl-icon-tai-lieu

đề thi giữa học kỳ 2 môn toán 10

Được đăng lên bởi Mai Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT BẮC NINH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

Môn: Toán lớp 10
Ngày thi 29/ 3/ 2016
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao
đề).

Câu 1 (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:
a.

1
 1.
1 x

b. 2x  1   x  8 .
c.

x 2  x  12  x  1 .

d. 6 (x  2)(x  32)  x 2  34x  48 .
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm với mọi x  ¡ :
(m  2)x 2  2(m  1)x  2m  0 .
µ  600 , b=8 cm, c=5 cm.
Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC biết A

Tính đường cao ha và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC biết A(1; 1), B( -2; 3), C(4; 2).
a. Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng chứa đường cao AH và trung
tuyến AM của tam giác.
b. Tìm toạ độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua đường thẳng BC.
c. Tìm điểm M trên đường thẳng  : y  3 và điểm N trên trục Ox sao cho tam giác
AMN là tam giác đều.
Câu 5 (1,0 điểm). Giải phương trình

x 2  4x  12  4 4  x  16  3x .

------------------------Hết---------------- -----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh:……………………
(Đề thi gồm 01 trang)

...
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Toán lớp 10
Ngày thi 29/ 3/ 2016
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao
đề).
Câu 1 (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:
a.
1
1
1 x
.
b.
2x 1 x 8
.
c.
2
x x 12 x 1
.
d.
2
6 (x 2)(x 32) x 34x 48
.
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm với mọi
x ¡
:
2
(m 2)x 2(m 1)x 2m 0
.
Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC biết
µ
0
A 60
, b=8 cm, c=5 cm.
Tính đường cao h
a
và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC biết A(1; 1), B( -2; 3), C(4; 2).
a. Lập phương trình tổng quát của c đường thẳng chứa đường cao AH trung
tuyến AM của tam giác.
b. Tìm toạ độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua đường thẳng BC.
c. Tìm điểm M trên đường thẳng
: y 3
và điểm N trên trục Ox sao cho tam giác
AMN là tam giác đều.
Câu 5 (1,0 điểm). Giải phương trình
2
x 4x 12 4 4 x 16 3x
.
------------------------Hết---------------- ------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh:……………………
(Đề thi gồm 01 trang)
đề thi giữa học kỳ 2 môn toán 10 - Người đăng: Mai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi giữa học kỳ 2 môn toán 10 9 10 579