Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi nguyenbinhminh25697
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm để 74... chia hết cho cả 2 và 3 là:
a. 2

b. 6

c. 4

d. 8

Câu 7: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 1/5 số học sinh được xếp loại khá.
Vậy số học sinh xếp loại khá của lớp đó là:
a. 21 học sinh ;

b. 7 học sinh ;

c. 14 học sinh.

Câu 8: 3 km2 40 dam2 = ………………dam2
a. 30004 dam2

b. 34000 dam2

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

c. 30400 dam2

d. 30 040 dam2

………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………
Câu 3: (2đ) Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng ¼ chiều
dài . Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng
đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Bài 4 : (1đ ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………….

...
Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 đi#m):
Khoanh tròn vào ch đt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm đ# 74... chia hết cho cả 2 và 3 là:
a. 2 b. 6 c. 4 d. 8
Câu 7: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 1/5 số học sinh được xếp loại khá.
Vậy số học sinh xếp loại khá của lớp đó là:
a. 21 học sinh ; b. 7 học sinh ; c. 14 học sinh.
Câu 8: 3 km
2
40 dam
2
= ………………dam
2
a. 30004 dam
2
b. 34000 dam
2
c. 30400 dam
2
d. 30 040 dam
2
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 đi#m)
Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4 - Trang 2
Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4 - Người đăng: nguyenbinhminh25697
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề Thi Giữa Kì 2 môn Toán lớp 4 9 10 265