Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Trường THPT Trần Nhân Tông

Năm học: 2014-2015
Môn thi: Toán 12
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1 (3 điểm)
Cho hàm số y =

có đồ thị (C).

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
 Tìm m để đường thẳng (d): y = -3x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A
và B sao cho AB = 5√2.


Câu 2 (3 điểm) Giải các phương trình
a)

4x-1.0,25 = 82/x

b)
c)
Câu 3 (3 điểm)
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC là tam giác vuông tại B, BC
= a, góc CAB = 30o. Biết góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng
60o.
a.Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
b. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (BA’C’)
c. Gọi M là trung điểm của AC. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại
tiếp hình chóp MA’B’C’.
Câu 4 (1 điểm) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm:

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI
Trường THPT Trần Nhân Tông
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
Năm học: 2014-2015
Môn thi: Toán 12
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1 (3 điểm)
Cho hàm số y = đồ th (C).
Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Tìm m để đường thẳng (d): y = -3x + m cắt đồ th (C) tại 2 điểm phân biệt A
B sao cho AB = 5√2.
Câu 2 (3 điểm) Giải các phương trình
a) 4
x-1
.0,25 = 8
2/x
b)
c)
Câu 3 (3 điểm)
Cho hình lăng trụ đứng ABC.AB’C’ có tam giác ABC là tam giác vuông tại B, BC
= a, góc CAB = 30
o
. Biết góc giữa đường thẳng AB mặt phẳng (A’B’C’) bằng
60
o
.
a.Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
b. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (BAC’)
c. Gọi M trung điểm của AC. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại
tiếp hình chóp MAB’C’.
Câu 4 (1 điểm) Tìm m để phương trình sau nghiệm:
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội 9 10 577