Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý lớp 12

Được đăng lên bởi Nhật Linh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Lý Thái Tổ
==========
Đề chính thức

KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014 – 2015
Môn thi: Vật lý 12 THPT
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
==============

Câu 1 (2 điểm): Cho một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên l0=10cm, độ cứng K=100N/m dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật có khối lượng m=0,25kg (lấy g=10m/s 2)
a. Tính độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng và chiều dài của lò xo tại VTCB
b. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 5 cm rồi buông không vận tốc
đầu. Viết phương trình dao động của vật. Chọn chiều dương thẳng đứng từ trên xuống dưới.
c. Xác định độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo.
d. Xác định lực đàn hồi và lực hồi phục khi vật ở li độ x=2,5cm.
Câu 2 (1 điểm): Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần một căn phòng. Khi
các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho
hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi Δt là khoảng
thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Tính Δt.
Câu 3 (1 điểm) Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với
bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang
dao động. Biết OM=8λ; ON=12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, tìm số điểm mà phần tử nước dao
động ngược pha với dao động của nguồn O.
Câu 4(1,5 điểm): Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Điện áp hai
đầu điện trở bằng điện áp hai đầu cuộn cảm bằng 13V, điện áp hai bản tụ bằng điện áp hai đầu đoạn mạch bằng
13 3 V.Tính độ lệch pha giữa điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện và độ lệch pha
giữa điện áp hai đầu đoạn mạch so với điện áp hai đầu cuộn dây (các giá trị tuân theo cùng một chiều dương)?
Câu 5 (1,5 điểm) Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang
gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m 1. Ban
m1 m2
đầu giữ m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m 2 có độ lớn
k
bằng m1 trên mặt phẳng nằm ngang và sát m1. Buông nhẹ để hai vật A
bắt đầu chuyển động theo phương ngang, dọc theo trục lò xo.Bỏ qua
ma sát.
a. Tính biên độ dao động của con lắc lò xo.
b. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng
cách giữa ha...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Lý Thái Tổ
==========
KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014 – 2015
Môn thi: Vật lý 12 THPT
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
==============
Câu 1 (2 điểm): Cho một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên l
0
=10cm, độ cứng K=100N/m dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật có khối lượng m=0,25kg (lấy g=10m/s
2
)
a. Tính độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng và chiều dài của lò xo tại VTCB
b. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 5 cm rồi buông không vận tốc
đầu. Viết phương trình dao động của vật. Chọn chiều dương thẳng đứng từ trên xuống dưới.
c. Xác định độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo.
d. Xác định lực đàn hồi và lực hồi phục khi vật ở li độ x=2,5cm.
Câu 2 (1 điểm): Hai con lắc đơn chiều dài lần lượt 81cm 64cm được treo trần một căn phòng. Khi
các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho
hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi Δt là khoảng
thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Tính Δt.
Câu 3 (1 điểm) Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với
bước sóng λ. Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng các phần tử nước đang
dao động. Biết OM=8λ; ON=12λOM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, tìm số điểm phần tửớc dao
động ngược pha với dao động của nguồn O.
Câu 4(1,5 điểm): Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Điện áp hai
đầu điện trở bằng điện áp hai đầu cuộn cảm bằng 13V, điện áp hai bản tụ bằng điện áp hai đầu đoạn mạch bằng
13
3
V.Tính độ lệch pha giữa điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện và độ lệch pha
giữa điện áp hai đầu đoạn mạch so với điện áp hai đầu cuộn dây (các giá trị tuân theo cùng một chiều dương)?
Câu 5 (1,5 điểm) Một con lắc xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang
gồm xo nhẹ một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m
1
. Ban
đầu giữ m
1
tại vị trí mà xo bị n 8 cm, đặt vật nhỏ m
2
độ lớn
bằng m
1
trên mặt phẳng nằm ngang sát m
1
. Buông nhẹ để hai vật
bắt đầu chuyển
động theo phương ngang, dọc theo trục xo.Bỏ qua
ma sát.
a. Tính biên độ dao động của con lắc lò xo.
b. thời
điểm xo chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng
cách giữa hai vật m
1
và m
2
là bao nhiêu?
Câu 6 (1 điểm) Một dây sắt chiều dài l = 60 cm khối lượng m = 8g. Một nam châm điện lõi sắt
non dòng điện xoay chiều 50 Hz chạy qua. Nam châm điện được đặt đối diện với trung điểm của sợi dây để
tạo thành hai bó sóng. Cho biết vận tốc truyền dao động ngang trên dây được tính bởi công thức v =
m
Fl
(F là
lực căng dây). Tính lực căng dây F khi có sóng dừng trên dây.
Câu 7 (2 điểm) Đặt điện áp u=U
0
cos ωt(V) với (U
0
ω) không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây
không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C( thay đổi đươc). Khi C = C
0
thì cường độ dòng điện
trong mạch sớm pha hơn u là φ
1
(0< φ
1
< ) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C = 3C
0
thì cường
độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là φ
2
= ( -φ
1
)
và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V.
a. Tính U
0
b. Tính điện áp hiệu dụng trên tụ điện trong hai trường hợp trên.
Hết
MỘT PHƯƠNG ÁN GIẢI VÀ CHO ĐIỂM CHI TIẾT
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014 – 2015. TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
Đề chính thức
m
1
A
k
m
2
Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý lớp 12 - Trang 2
Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý lớp 12 - Người đăng: Nhật Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý lớp 12 9 10 489