Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa học 9 Hà Nội

Được đăng lên bởi Yang Hoon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Đình Hành- THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai

1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ NỘI – LỚP 9
HÀ NỘI
Năm học 2011 – 2012
Môn thi: Hóa học
Ngày thi: 04/ 4/2012
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu I (3,5 đ)
1/ Cho sơ đồ phản ứng:
A3

+ CaCl

2

→
A1  A2

CaCO
A4

+ Ca(OH)

3

2

Các chất A1, A2, A3, A4, đều là những hợp chất chứa oxi của natri. Xác định công thức
các chất A1, A2, A3, A4 và viết PTHH minh họa.
2/ Hoàn thành PTHH theo các sơ đồ sau (ghi rõ đk nếu có, mỗi mũi tên ứng với 1 PTHH):
→
→
a/ NaCl  NaOH
b/ Na2CO3  Na2SiO3
→
→
c/ Fe3O4  FeCl2
d/ Fe(OH)3  Fe2(SO4)3
→
→
e/ KHSO4  BaSO4
g/ Ca(HCO3)2  CaCl2
Câu II (2,5 đ)
1/ Có các khí riêng biệt: H 2, CO2, C2H4, N2, HCl. Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các
chất khí đó (trình bày bằng phương pháp kẻ bảng). Viết các PTHH xảy ra.
2/ Từ hỗn hợp chứa CaCO3 và MgCO3 hãy trình bày cách điều chế muối MgCl 2 và CaCl2
riêng biệt, chỉ dùng thêm nước và một hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết
các PTHH minh họa.
Câu III (3,5 đ)
1/ Hỗn hợp X gồm CuO và một oxit của sắt, chúng có cùng số mol. Dẫn lượng dư khí CO đi
qua 5,4 gam X nung nóng thu được 3,96 gam chất rắn A. Cho toàn bộ lượng chất rắn A tác
dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 1,008 lít khí (đktc). Xác định công thức của sắt
oxit.
2/ Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp gồm KCl và KClO 3 thu được
hỗn hợp X. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được
chất rắn cân nặng 152 gam và một lượng khí A.
Thí nghiệm 2: Cho một lượng sắt vào dung dịch H 2SO4 loãng đến khi khối lượng dung
dịch tăng 167,4 gam thì thu được một lượng khí B.
Thí nghiệm 3: Đem 1,74 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thu được một
lượng khí D màu vàng lục.
Thí nghiệm 4: Nạp toàn bộ lượng khí A, B, D thu được ở trên vào một bình kín, nâng
nhiệt độ lên cao để thực hiện hoàn toàn các phản ứng rồi đưa nhiệt độ bình về 25 0C thu
được dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất.
Viết các PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch Y.
Câu IV (3,5 đ)
1/ Khi hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm Fe và FeO bằng dung dịch H 2SO4 loãng
vừa đủ thu được dung dịch X trong đó số nguyên tử hiđro bằng

48
25

lần số nguyên tử oxi.

Viết các PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch X.
2/ Nung 24 gam hh A gồm Al, Mg, S trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian
thu được hỗn hợp B, nếu thêm 2,4 gam Mg vào B ...
Nguyễn Đình Hành- THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI
KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ NỘI – LỚP 9
Năm học 2011 – 2012
Môn thi: Hóa học
Ngày thi: 04/ 4/2012
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu I (3,5 đ)
1/ Cho sơ đồ phản ứng:
A
3
+ CaCl
2
A
1

A
2
CaCO
3
A
4
+ Ca(OH)
2
Các chất A
1
, A
2
, A
3
, A
4
, đều những hợp chất chứa oxi của natri. c định công thức
các chất A
1
, A
2
, A
3
, A
4
và viết PTHH minh họa.
2/ Hoàn thành PTHH theo các sơ đồ sau (ghi rõ đk nếu có, mỗi mũi tên ứng với 1 PTHH):
a/ NaCl

NaOH b/ Na
2
CO
3

Na
2
SiO
3
c/ Fe
3
O
4

FeCl
2
d/ Fe(OH)
3

Fe
2
(SO
4
)
3
e/ KHSO
4

BaSO
4
g/ Ca(HCO
3
)
2

CaCl
2
Câu II (2,5 đ)
1/ Có các khí riêng biệt: H
2
, CO
2
, C
2
H
4
, N
2
, HCl. Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các
chất khí đó (trình bày bằng phương pháp kẻ bảng). Viết các PTHH xảy ra.
2/ Từ hỗn hợp chứa CaCO
3
MgCO
3
hãy trình bày cách điều chế muối MgCl
2
CaCl
2
riêng biệt, chỉ dùng thêm ớc một hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm đủ). Viết
các PTHH minh họa.
Câu III (3,5 đ)
1/ Hỗn hợp X gồm CuO và một oxit của sắt, chúng có cùng số mol. Dẫn lượng dư khí CO đi
qua 5,4 gam X nung nóng thu được 3,96 gam chất rắn A. Cho toàn bộng chất rắn A tác
dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,008 lít khí (đktc). Xác định công thức của sắt
oxit.
2/ Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Thêm 3 gam MnO
2
vào 197 gam hỗn hợp gồm KCl KClO
3
thu được
hỗn hợp X. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được
chất rắn cân nặng 152 gam và một lượng khí A.
Thí nghiệm 2: Cho một lưng sắt vào dung dịch H
2
SO
4
loãng đến khi khối lượng dung
dịch tăng 167,4 gam thì thu được một lượng khí B.
Thí nghiệm 3: Đem 1,74 gam MnO
2
c dụng với dung dịch HCl đặc, dư thu được một
lượng khí D màu vàng lục.
Thí nghiệm 4: Nạp toàn bộ lượng khí A, B, D thu được trên vào một bình kín, nâng
nhiệt độ lên cao để thực hiện hoàn toàn các phản ứng rồi đưa nhiệt độ bình về 25
0
C thu
được dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất.
Viết các PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch Y.
Câu IV (3,5 đ)
1/ Khi hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm Fe FeO bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng
vừa đủ thu được dung dịch X trong đó số nguyên tử hiđro bằng
48
25
lần số nguyên tử oxi.
Viết các PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch X.
2/ Nung 24 gam hh A gồm Al, Mg, S trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian
thu được hỗn hợp B, nếu thêm 2,4 gam Mg vào B thì thu được hh mới trong đó hàm lượng
Mg là 10%. Chia hh B thành 2 phần bằng nhau: phần 1 đem hòa tan trong dung dịch H
2
SO
4
1
Đề thi HSG hóa học 9 Hà Nội - Trang 2
Đề thi HSG hóa học 9 Hà Nội - Người đăng: Yang Hoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG hóa học 9 Hà Nội 9 10 253