Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2

Được đăng lên bởi nguyenhuyenml83
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

Mã học phần:
Lớp:

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ
LẦN 2
Thời gian làm bài: 30 phút;
(40 câu trắc nghiệm)

- Số tín chỉ (hoặc đvht):

Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:
A. Tác dụng vào cùng một vật.
B. Không cần phải bằng nhau về độ lớn.
C. Tác dụng vào hai vật khác nhau.
D. Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.
Câu 2: Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:

m1m2
.
r2

m1m2
.
r2

m1m2
mm
.
D. Fhd  1 2
r
r
Câu 3: Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác duy nhất thì nó sẽ:
A. Chuyển động thẳng đều mãi mãi.
B. Chỉ biến dạng mà không thay đổi vận tốc.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.
D. Bị biến dạng và thay đổi vận tốc cả về hướng lẫn độ lớn.
Câu 4: Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi.
A. Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.
B. Luôn là lực kéo.
C. Tỉ lệ với độ biến dạng.
D. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.
Câu 5: Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với vận tốc 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với vận tốc 40 km/h.
Vận tốc trung bình của xe là:
A. v = 30 km/h.
B. v = 40 km/h
C. v = 35 km/h.
D. v = 34 km/h.
Câu 6: Một vật có khối lượng 800g trượt xuống một mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2. Lực
gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu?
A. 16N
B. 160N.
C. 1600N.
D. 1,6N
Câu 7: Một quả bóng có khối lượng 500g , bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với
bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng:
A. 0,01 m/s.
B. 2,5 m/s.
C. 0,1 m/s.
D. 10 m/s.
Câu 8: Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần
2
2
đều v  v0 2as , điều kiện nào dưới đây là đúng?
A. a > 0; v > v0.
B. a < 0; v > v0.
C. a > 0; v < v0.
D. a < 0; v <v0.
Câu 9: Công thức của định luật Húc là:
mm
A. F k l .
B. F  N .
C. F G 1 2 2 .
D. F ma .
r
Câu 10: Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe
ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm
mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô
tô trên đoạn đường thẳng này là:
A. x = 3 +80t.
B. x = ( 80 -3 )t.
C. x =3 – 80t.
D. x = 80t.
Câu 11: Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,ch...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ
LẦN 2
Thời gian làm bài: 30 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht):
Lớp:
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:
A. Tác dụng vào cùng một vật.
B. Không cần phải bằng nhau về độ lớn.
C. Tác dụng vào hai vật khác nhau.
D. Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.
Câu 2: Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:
A.
2
21
.
r
mm
GF
hd
. B.
2
21
r
mm
F
hd
. C.
r
mm
GF
hd
21
.
. D.
r
mm
F
hd
21
Câu 3: Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác duy nhất thì nó sẽ:
A. Chuyển động thẳng đều mãi mãi.
B. Chỉ biến dạng mà không thay đổi vận tốc.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.
D. Bị biến dạng và thay đổi vận tốc cả về hướng lẫn độ lớn.
Câu 4: Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi.
A. Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.
B. Luôn là lực kéo.
C. Tỉ lệ với độ biến dạng.
D. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.
Câu 5: Một chiếc xe máy chạy trong 3 gi đầu với vận tốc 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với vận tốc 40 km/h.
Vận tốc trung bình của xe là:
A. v = 30 km/h. B. v = 40 km/h C. v = 35 km/h. D. v = 34 km/h.
Câu 6: Một vật khối lượng 800g trượt xuống một mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/s
2
. Lực
gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu?
A. 16N B. 160N. C. 1600N. D. 1,6N
Câu 7: Một quả bóng có khối lượng 500g , bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với
bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng:
A. 0,01 m/s. B. 2,5 m/s. C. 0,1 m/s. D. 10 m/s.
Câu 8: Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần
đều
asvv 2
2
0
2
, điều kiện nào dưới đây là đúng?
A. a > 0; v > v
0
. B. a < 0; v > v
0
. C. a > 0; v < v
0
. D. a < 0; v <v
0
.
Câu 9: Công thức của định luật Húc là:
A.
lkF
. B.
NF
. C.
2
21
r
mm
GF
. D.
maF
.
Câu 10: Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe
ô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô xuất phát làm
mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô
tô trên đoạn đường thẳng này là:
A. x = 3 +80t. B. x = ( 80 -3 )t. C. x =3 – 80t. D. x = 80t.
Câu 11: Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng của một lực 1,0N trong khoảng thời
gian 2,0 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là:
A. 2,0m. B. 0,5m. C. 1,0m. D. 4,0m
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 - Trang 2
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 - Người đăng: nguyenhuyenml83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 9 10 900