Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng lớ

Được đăng lên bởi giangshijupaki
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 DỰ THI ĐẠI HỌC 2014
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
BÀI GIẢI CHI TIẾT

Mã đề thi: 179

Câu 1: Đáp án A.
Ta có nCO 2 = 4,5 + 2.1,5 = 7,5 mol  nTinh bột p.ư = 3,75 mol  mTinh bột = 607,5g.

Vậy H =

607,5
. 100%
1500

= 40,5%.

Câu 2: Đáp án B.
Phản ứng cộng theo quy tắc Maccopnhicop.
Câu 3: Đáp án C.
Ta lưu ý dd Y chỉ chứa một chất tan duy nhất là MSO4
→ Axit H2SO4 phản ứng hết → nMSO 4 = nH 2 SO 4 = 0,4 mol.
Mà mdd spu = mdd bđ + mX – mCO 2 = 100 + 24 – 0,05.44 = 121,8g.
Vậy mMSO 4 =

121,8.39,41
100

= 48g  MMSO 4 =

48
0,4

= 120g/mol  M = 24 g/mol  M là Magie (Mg).

Câu 4: Đáp án B.
Hỗn hợp khí Y: NO2 và O2 → Khi cho khí Y hấp thụ vào nước, khí không bị hấp thụ là oxi.
4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
Ta thấy nNO 2 : nO 2 p.ư = 4: 1 mà nNO 2 + nO 2 p.ư =

Vậy [H+] =

0,2
2

= 0,1M  pH = -lg[H+] = 1.

8,96−3,36
22,4

= 0,25 mol  nNO 2 = nHNO 3 = 0,2 mol.

Câu 5: Đáp án A.
Số thí nghiệm p.ư oxi hóa khử: (1), (2), (3), (4).
Câu 6: Đáp án B.
2+
o
o
thành Cu.
Ta có EZn
2+ ⁄Zn < ECu 2+ ⁄Cu → Zn có tính khử mạnh hơn Cu, nên Zn khử Cu

Câu 7: Đáp án B.
Quy đổi hh X về Fe và S, ta có 0,005 mol Fe và 0,007 mol S.
Cách 1:
Khi hh X phản ứng với H2SO4 đặc nóng, thì Fe → Fe3+ và S → SO2.
Áp dụng ĐLBT electron, ta có: 3nFe + 4nS = 2nSO 2 spk  nSO 2 spk = 0,0215 mol
Vậy ∑ nSO 2 = nS + nSO 2 spk = 0,0285 mol.
Khi cho khí tác dụng với dd KMnO4, thì SO2 → SO42-.
Áp dụng ĐLBT electron, ta có: 2nSO 2 = 5nMn 2+  nMn 2+ = 0,0114 mol  VKMnO 4 = 0,228 lít.
Cách 2:
Quan sát toàn bộ quá trình phản ứng, cuối cùng thu được Fe3+ và SO42-.
Bỏ qua quá trình phản ứng với H2SO4, xét sự thay đổi electron giữa Fe, S và KMnO4.
Áp dụng ĐLBT electron, ta có: 3nFe + 6nS = 5nMn 2+  nMn 2+ = = 0,0114 mol  VKMnO 4 = 0,228 lít.
Câu 8: Đáp án B.
[O]

Ancol �� Andehit + H2O
Phần 1: nancol dư + nH 2 O = 2nH 2  nancol bđ = 2nH 2 = 0,3 mol (vì nH 2 O = nancol p.ư).
Phần 2: nAg = 2nandehit  nandehit = nancol p.ư = 0,2 mol.

Vậy H =

n p .ư
nb đ

. 100% =

0,2
. 100%
0,3

= 66,67%.

Câu 9: Đáp án A.
Ta thấy khí Z làm xanh quỳ ẩm → Z là hỗn hợp các khí amin → X hỗn hợp muối của amin với axit carboxylic.
Cách 1:
Áp dụng ĐLBTKL, ta có: mX + mNaOH = mmuối + mZ + mH 2 O
 0,2.77 + 0,2.40 = mmuối...
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com
Đề thi khảo sát chất lượng lớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng lớ - Người đăng: giangshijupaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng lớ 9 10 985