Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng THPT môn Tóan (2014 -2015)

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THI THPT QUỐC GIA
Năm học 2014 – 2015

Môn thi: TOÁN HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 01 trang)
4
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y  x  8 x 2  4 .
a. Khảo sát và vẽ đồ thị C  của hàm số.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của C  , biết hoành độ của tiếp điểm là nghiệm của phương
trình y '' x   13.
Câu 2. (1,0 điểm)


a. Giải phương trình 1  sin x cos x  2 sin x  cos 2


x 
.
2 

b. Cho số phức z  3  2i . Xác định phần thực và phần ảo của w  iz  z.
Câu 3. (0,5 điểm) Giải bất phương trình 6log 21 x  5log 3 x  4  0.
3

Câu 4. (1,0 điểm) Giải bất phương trình

x

x 4  2 x 3  2 x 1
 x   .
x3  2 x2  2 x

2 x2  4x 1
dx .
Câu 5. (1,0 điểm) Tính tích phân I  
2x 1
0
Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S . ABCD có ABCD là hình thang cân với hai đáy là BC và AD .
Biết SB  a 2 , AD  2a, AB  BC  CD  a và hình chiếu vuông góc của điểm S xuống mặt
phẳng  ABCD  trùng với trung điểm cạnh AD. Tính theo a thể tích khối chóp S . ABCD và
khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AD .
4

Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn T  :  x  2   y  2  4 và đường
thẳng  : 3 x  y 10  0. Viết phương trình đường tròn C  biết tâm I của C  có hoành độ âm
2

2

và nằm trên đường thẳng d : x  y  0, C  tiếp xúc với  và cắt T  tại A, B sao cho AB  2 2 .
Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho điểm I 1;2; 2 và mặt phẳng  P có phương trình

 P : 2 x  2 y  z  5  0 . Hãy viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I sao cho giao tuyến của mặt
cầu  S  và mặt phẳng  P  là một đường tròn có chu vi bằng 8.
Câu 9. (0,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A2,0, B 2, 2, C 4, 2, D 4,0 .
Xét các điểm có tọa độ  x; y  với x, y là các số nguyên, nằm trong hình chữ nhật ABCD (kể cả các
điểm nằm trên các cạnh). Trong các điểm đó, chọn ngẫu nhiên một điểm. Tính xác suất để điểm
được chọn có tọa độ  x; y  thỏa x  y  2.
Câu 10. (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn ac  b 2  2bc. Tìm giá trị nhỏ nhất của
2a 2  b 2
2b 2  c 2
biểu thức P 

.
a 2b 2  ab 3  4b 4
b 2c 2  bc 3  4c 4
---Hết---


ĐÁP
ÁN TOÁN THPT 2014-2015
Câu Ý
Nội dung
1
a Học sinh khảo sát và vẽ đúng đồ thị hàm số
b
1
y ' x  4 x 3  16 x; y '' x  12 x 2  16  13  x  
2
1
15
93
x   phương trình tiếp tuyến: y  x 
2
2
16
1
15
93
x    phương trình tiếp tuy...
SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THI THPT QUỐC GIA
Năm học 2014 – 2015
Môn thi: TOÁN HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 01 trang)
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm s
4 2
8 4y x x
.
a. Khảo sát và vẽ đồ thị
C
của hàm số.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của
C
, biết hoành độ của tiếp điểm là nghiệm của phương
trình
'' 13.y x
Câu 2. (1,0 điểm)
a. Giải phương trình
2
1 sin cos 2 sin cos .
2
x
x x x
b. Cho số phức
3 2z i
. Xác định phần thực và phần ảo của
.w iz z
Câu 3. (0,5 điểm) Giải bất phương trình
2
1
3
3
6log 5log 4 0.x x
Câu 4. (1,0 điểm) Giải bất phương trình
4 3
3 2
2 2 1
.
2 2
x x x
x x
x x x
Câu 5. (1,0 điểm) Tính tích phân
4
2
0
2 4 1
2 1
x x
I dx
x
.
Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp
.S ABCD
ABCD
là hình thang cân với hai đáy
BC
AD
.
Biết
2SB a
,
2 ,AD a AB BC CD a
và hình chiếu vuông góc của điểm
S
xuống mặt
phẳng
ABCD
trùng với trung điểm cạnh
.AD
Tính theo
a
thể tích khối chóp
.S ABCD
khoảng cách giữa hai đường thẳng
SB
AD
.
Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường tròn
2 2
: 2 2 4T x y
đường
thẳng
:3 10 0.x y
Viết phương trình đường tròn
C
biết tâm
I
của
C
hoành đâm
và nằm trên đường thẳng
: 0,d x y
C
tiếp xúc với
và cắt
T
tại
,A B
sao cho
2 2AB
.
Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
1;2; 2I
mặt phẳng
P
phương trình
: 2 2 5 0P x y z
. Hãy viết phương trình mặt cầu
S
tâm
I
sao cho giao tuyến của mặt
cầu
S
và mặt phẳng
P
là một đường tròn có chu vi bằng
8 .
Câu 9. (0,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho các điểm
2,0 , 2,2 , 4,2 , 4,0A B C D
.
Xét các điểm tọa độ
;x y
với
,x y
là các snguyên, nằm trong hình chữ nhật
ABCD
(kể cả các
điểm nằm trên các cạnh). Trong các điểm đó, chọn ngẫu nhiên một điểm. Tính xác suất để điểm
được chọn có tọa độ
;x y
thỏa
2.x y
Câu 10. (1,0 điểm) Cho các số thực dương
, ,a b c
thỏa mãn
2
2 .ac b bc
Tìm giá trị nhnhất của
biểu thức
2 2 2 2
2 2 3 4 2 2 3 4
2 2
.
4 4
a b b c
P
a b ab b b c bc c
---Hết---
www.VNMATH.com
Đề thi khảo sát chất lượng THPT môn Tóan (2014 -2015) - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng THPT môn Tóan (2014 -2015) - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng THPT môn Tóan (2014 -2015) 9 10 956