Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khoa học 4

Được đăng lên bởi Vua Củ Hành
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Đề minh họa

Đề kiểm tra cuối năm học: Môn Khoa học lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
1. (1 đ) Hãy viết chữ N vào  trước những việc nên làm, chữ K vào  trước những việc
không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra.
 Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường.
 Ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến.
 Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết.
 Cắt điện ở những nơi cần thiết.
2. (1 đ) Viết chữ Đ vào  trước ý kiến đúng, chữ S vào  trước ý kiến sai.
 Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.
 Càng đứng xa nguồn âm thì nghe thấy âm thanh càng nhỏ.
 Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng và chất rắn.
 Âm thanh có thể truyền qua nước biển.
3. (0,5 đ) Viết chữ Đ vào  trước ý kiến đúng, chữ S vào  trước ý kiến sai.
 Sử dụng các vật ngăn cách có thể làm giảm tiếng ồn.
 Xây dựng các nhà máy mới ở xa các khu nhà ở có thể hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn.
4. (0,5 đ) Quan sát các đồ vật trong các hình dưới đây.

Trong mỗi đồ vật nói trên, hãy nêu tên một bộ phận cho ánh sáng truyền qua. Vì sao các
bộ phận đó phải làm bằng vật liệu mà ánh sáng truyền qua được?
…………………………………………………………………………….…………………….
1

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
5. (1 đ) Trình bày 2 cách khác nhau để có thể xác định được các vật như quyển sách, tấm kính trong, túi
nhựa, .., vật nào cho ánh sáng truyền qua hầu như hoàn toàn, vật nào cho ánh sáng truyền qua một phần
hoặc không cho ánh sáng truyền qua.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

6. (0,5 đ) Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng.
Viết chữ Đ vào  trước ý kiến đúng, chữ S vào  trước ý kiến sai.
 Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt.
 Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước.
7. (1 đ) Viết chữ Đ vào  trước ý kiến đúng, chữ S vào  trước ý kiến sai.
 Khi được đun nấu nhiệt độ của thức ăn sẽ tăng lên.
 Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô các vật, nước trong các vật bay hơi nhanh hơn làm
cho vật mau khô hơn.
 Các nguồn năng lượng như than, dầu là vô tận, chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà
không cần phải tiết kiệm.
 Mặt trời là nguồn nhiệt quan trọng đối với cuộc sống con người.
8. (1 đ) Điền từ thích hợp vào chỗ …………. cho phù hợp.
- Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy khí …………… và thải ra khí ……………
- Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy khí ……………. và thải ra ...
I. Đề minh họa
Đề kiểm tra cuối năm học: Môn Khoa học lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
1. (1 đ) Hãy viết chữ N vào trước những việc nên làm, chữ K vào trước những việc
không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra.
Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường.
Ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến.
Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết.
Cắt điện ở những nơi cần thiết.
2. (1 đ) Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai.
Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.
Càng đứng xa nguồn âm thì nghe thấy âm thanh càng nhỏ.
Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng và chất rắn.
Âm thanh có thể truyền qua nước biển.
3. (0,5 đ) Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai.
Sử dụng các vật ngăn cách có thể làm giảm tiếng ồn.
Xây dựng các nhà máy mới ở xa các khu nhà ở có thể hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn.
4. (0,5 đ) Quan sát các đồ vật trong các hình dưới đây.
Trong mỗi đồ vật nói trên, hãy nêu tên một bộ phận cho ánh sáng truyền qua. Vì sao các
bộ phận đó phải làm bằng vật liệu mà ánh sáng truyền qua được?
…………………………………………………………………………….…………………….
1
Đề thi khoa học 4 - Trang 2
Đề thi khoa học 4 - Người đăng: Vua Củ Hành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khoa học 4 9 10 89