Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lí thuyết định tính phương trình vi phân

Được đăng lên bởi Đình Lam Trần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI LÝ THUYẾT ĐỊNH TÍNH PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
Cao học Cần Thơ – Toán giải ch – Khóa 18
Thời gian: 90 phút (được phép sử dụng tài liệu)
(Tài liều chỉ mang nh chất tham khảo – h p://nguyenchiphuong.Wordpress.com )

Câu 1 (3đ): Nêu sự khác biệt trong cách viết nghiệm cho hai phương trình dưới đây và
hãy m điều kiện cho một trong hai bài:
1a/ Cho hệ phương trình
đã cho có hai nghiệm

( ),

+

( ) = . Hãy m điều kiện để phương trình

+

( )=

1b/ Cho hệ phương trình

+ ( )

trình đã cho có hai nghiệm

( ),

( ).
+ ( ) ( ) = . Hãy m điều kiện để phương

( )=

( ).

Trả lời:
HPT

+

+

HPT

+ ( )

( )=

+ ( ) ( ) = 0 là HPT tuyến nh hệ số biến thiên

( ),

1a/ Giả sử

( ) = 0 là HPT tuyến nh hệ số hằng

( )=

( ) là nghiệm của hệ phương trình và thỏa

( )+

( ) và

( )+

( )+

( )= 2 ( )+

( ), khi đó

( )

Ta có:
0=

( ) = 2 ( )+

=2 ( )+

( )+

( )+

( )=−

( )⇒

( )=−

Suy ra

Ta lại có: 0 =
Suy ra

−

Ngược lại với

( )+
=0⇔
=

( )+

( )+

( )+

( ) +

( ) = 2 ( )+

( )=

( )=

( )+

( )

( )

( )

( )−

( )+

( )=

−

( )

=
thì phương trình đặc trưng:

Nên hệ sẽ có hai nghiệm là

( )=

(

+

+
) và

+

= 0 có Δ =

( )=

(

−4 = 0
+

)

1b/ ???
Câu 2 (5đ): Cho phương trình vi phân cấp hai:
( )=

+
với điều kiện ( ) =

, ′( ) =

2a/ Viết nghiệm của bài toán dưới dạng thực.
2b/ Viết nghiệm của bài toán Cauchy này dưới dạng phức và giải thích ý nghĩa của
nghiệm.
2c/ Giả sử dao động có phương trình vi phân này là điều hòa với biên độ
+

và góc lệch pha hữu hạn

mà

toán Cauchy này có dạng: ( ) = .

(

=

=

. Chứng tỏ rằng nghiệm của bài

− ).

Trả lời:
Phương trình đặc trưng

=−
= 0, khi đó nghiệm có dạng

2a/ Phương trình có nghiệm thực khi và chỉ khi
( )=

+

2b/ Với ≠ 0 thì từ phương trình đặc trưng
nghiệm của bài toán Cauchy có dạng phức
( )=

2c/ Từ hệ phương trình

=
tan

cos

+

=(

=−

+

=±

, khi đó

sin

(1)

⇒

=
=

cos
sin

sin

+

cos

=

) ⇔

Đạo hàm (1) theo ta có:
( )=−
+ Cho = 0 vào (1) ta có

=

+ Cho = 0 vào (2) ta có

=

Thay

,

vào (1) ta có ( ) =

⇒

=
⇒

cos

(2)

cos
=

cos

=

sin

+ sin

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy có dạng ( ) =

cos(

sin
− ).

=

cos(

− )

Câu 3 (2đ): Bổ đề Bihari có ý nghĩa gì?
Trả lời:
Phát biểu bổ đề: Tr93
Ý nghĩa của bổ đề:
Bất đẳng thức vi ch phân luôn đóng một vai trò quan trọng trong toán học mang nhiều
ý nghĩa thực ễn cho nhiều ứng dụng khác nhau. Bất đẳng thức Bihari hay bổ đề Bihari
là một trong số đó. Bổ đề Bihari được xây dựng bởi nhà toán học Imre Bihari (19151998) là một mở rộng của bổ đề Gron...
ĐỀ THI LÝ THUYT ĐỊNH TÍNH PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
Cao hc Cần Thơ – Tn giải ch – Khóa 18
Thi gian: 90 phút (đưc phép s dng tài liu)
(Tài liu ch mang nh chất tham kho hp://nguyenchiphuong.Wordpress.com )
u 1 (3đ): Nêu s khác bit trong cách viết nghiệm cho hai phương trình dưới đây
hãy m điều kin cho mt trong hai bài:
1a/ Cho h phương trình

+

+ 
(
)
= . y m điều kiện đ phương trình
đã cho có hai nghim
(
)
,
(
)
= 
().
1b/ Cho h phương trình

+ ()


+ ()
(
)
= . y m điều kin để phương
trình đã cho có hai nghiệm
(
)
,
(
)
= 
().
Tr li:
HPT
+


+ 
(
)
= 0 là HPT tuyến nh hệ s hng
HPT
+ ()


+ ()
(
)
= 0 HPT tuyến nh hệ s biến thiên
1a/ Gi s
(
)
,
() là nghim ca h phương trình và thỏa
(
)
=
(), khi đó
(
)
=
(
)
+ 
(
)

(
)
= 2
(
)
+
(
)
Ta có:
0 =

(
)
+ 
(
)
+
(
)
= 2
(
)
+ 

(
)
+ 
(
)
+ 
(
)
+ 
()
= 2
(
)
+
(
)
+
(
)
+
(
)
+ 
(
)
= 2
(
)
+
(
)
Suy ra
(
)
=
(
)
(
)
=
(
)
=
(
)
Ta li có: 0 =

(
)
+ 
(
)
+ 
(
)
=
(
)
(
)
+ 
(
)
=
(
)
Suy ra
= 0 =
Ngược li vi =
thì phương trình đặc trưng:
+ + = 0 Δ=
4= 0
Nên h s có hai nghim là
(
)
=

(
+
)
(
)
=

(
+
)
Đề thi lí thuyết định tính phương trình vi phân - Trang 2
Đề thi lí thuyết định tính phương trình vi phân - Người đăng: Đình Lam Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi lí thuyết định tính phương trình vi phân 9 10 407