Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi matlab

Được đăng lên bởi Dương Minh Tú
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MATLAB
I.

II.

Bắt buộc (bốc thăm trúng thưởng) 7 điểm, thời gian là 15 phút
1. Phương pháp nội suy Lagrange
2. Phương pháp nội suy Newton tiến
3. Phương pháp chia đôi giải phương trình
4. Phương pháp dây cung giải phương trình
5. Phương pháp tiếp tuyến giải phương trình
6. Phương pháp khử Gauss giải hệ phương trình
Câu hỏi phụ (cô chỉ đâu phải đánh đấy) 3 điểm, thời gian có lẽ là vài phút
ngay khi cô hỏi thôi
1. Cho ma trận, tìm phần tử lớn (nhỏ) nhất, tìm tổng các phần tử, định
thức, thay đổi giá trị của 1 phần tử tùy ý.
2. Tính đạo hàm, nguyên hàm của hàm số, tìm nghiệm của đa thức, giải
hệ phương trình.
3. Vẽ đồ thị hàm số, viết title cho đồ thị, label cho các trục tọa độ, vẽ đồ
thị 2 hàm số trên 1 hình, trên 1 hệ trục tọa độ ( cái này k nhớ là có
nghe nhầm k), điều chỉnh màu sắc, đường nét của đồ thị.
 Thời gian thi là ngày 04 tháng 06, địa điểm phòng máy của viện mình
 Chia thành 2 kíp:
- Kíp 1 từ 9h sáng gồm 30 người từ đầu đến Lợn Lương, hình như
thế
- Kíp 2 từ 1h chiều gồm những người còn lại
Chúc mọi người ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao nhất !

...
ĐỀ THI MATLAB
I. Bắt buộc (bốc thăm trúng thưởng) 7 điểm, thời gian là 15 phút
1. Phương pháp nội suy Lagrange
2. Phương pháp nội suy Newton tiến
3. Phương pháp chia đôi giải phương trình
4. Phương pháp dây cung giải phương trình
5. Phương pháp tiếp tuyến giải phương trình
6. Phương pháp khử Gauss giải hệ phương trình
II. Câu hỏi phụ (cô chỉ đâu phải đánh đấy) 3 điểm, thời gian có lẽ là vài phút
ngay khi cô hỏi thôi
1. Cho ma trận, tìm phần tử lớn (nhỏ) nhất, tìm tổng các phần tử, định
thức, thay đổi giá trị của 1 phần tử tùy ý.
2. Tính đạo hàm, nguyên hàm của hàm số, tìm nghiệm của đa thức, giải
hệ phương trình.
3. Vẽ đồ thị hàm số, viết title cho đồ thị, label cho các trục tọa độ, vẽ đồ
thị 2 hàm số trên 1 hình, trên 1 hệ trục tọa độ ( cái này k nhớ là có
nghe nhầm k), điều chỉnh màu sắc, đường nét của đồ thị.
Thời gian thi là ngày 04 tháng 06, địa điểm phòng máy của viện mình
Chia thành 2 kíp:
- Kíp 1 từ 9h sáng gồm 30 người từ đầu đến Lợn Lương, hình như
thế
- Kíp 2 từ 1h chiều gồm những người còn lại
Chúc mọi người ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao nhất !
Đề thi matlab - Người đăng: Dương Minh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi matlab 9 10 985