Ktl-icon-tai-lieu

đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện

Được đăng lên bởi quockhanh832
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
MÔN THI: GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO, NĂM HỌC: 2014 - 2015

Thời gian làm bài : 150 phút
Ngày thi : 14/10/2014
Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này

ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi này gồm 10 câu, 05 trang
Họ và tên thí sinh:…………………………
Học sinh trường THCS……………………

SBD

Giám thi 1:
Giám thị 2:

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

Bằng số

Số phách

CÁC GIÁM KHẢO

SỐ PHÁCH

Bằng chữ

Qui định
1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio (Vinacal): 500MS, 500VN Plus, 570MS, 570ES,
570 ES Plus.
2. Nếu không yêu cầu gì thêm, các kết quả tính gần đúng hãy lấy chính xác đến 5 chữ số ở phần
thập phân sau dấu phẩy.
3. Thí sinh ghi lời giải, kết quả theo hướng dẫn vào ô trống tương ứng.
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức
A=

1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
 2  2  2  2  2  ...  2 

 2

2
2
2
2
1 2
3
1 3
4
1 1998 1999
1 1999
2000 2

tóm tắt cách giải

Bài 2(2 điểm): Tìm chữ số tận cùng của tổng: B = 21 + 35 + 49 + …+ 20138045.
tóm tắt cách giải

Thí sinh không được viết vào phần gạch chéo này

Bài 3 (2điểm): Tìm tất cả các cặp số (x; y) nguyên dương thỏa mãn: x  y  7
Tóm tắt cách giải, lập quy trình bấm phím

Bài 4 (2điểm): Cho hàm số y = ax +b có đồ thị là đường thẳng d.Tính giá trị gần đúng của a
và b, biết đường thẳng d đi qua hai điểm A 3; 5 và B 2; 7 .









tóm tắt cách giải

Bài 5 (2điểm): Tìm một giá trị gần đúng của a, b thỏa mãn:
2011
2010

11 7  7 5 9 7  5 5

a 5 b 7 =

tóm tắt cách giải

Bài 6 (2điểm): Cho hàm số f (x) = x2 + ax + b . Khi chia f(x) cho x –
f(x) cho x – 3 có dư là 50. Tìm số dư khi chia f(x) cho x - 2010
tóm tắt cách giải

2 có dư là 35. Khi chia

Bài 7(2điểm) .Một người mua 1 căn hộ trong khu chung cư với giá 300 triệu với phương thức trả
góp. Anh ta phải chịu lãi suất của số tiền chưa trả là 0,75%/tháng và kể từ tháng thứ hai anh ta vẫn
trả 3 triệu. Hỏi sau bao lâu anh ta trả hết số tiền trên.
tóm tắt cách giải

Bài 8(2điểm). Cho tam giác ABC có diện tích là 2014,2015m2. Có M, D lần lượt là trung điểm
của AB và BC; N thuộc AC sao cho AN = 1/3 AC, AD cắt MN tại E.
a) So sánh SABE và SACE
b) Tính diện tích tam giác AMN
tóm tắt cách giải

Bài 9(2điểm): Cho hình thang ABCD (AB //CD ), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết
diện tích tam giác OAB bằng a, diện tích tam giác OCD bằng b.
a. Trình bày sơ lược cách tính diện tích hình thang ABCD theo a và b.
b.Tính diện tích hình thang ABCD khi a = 2,3452 cm và b = 4, 3721 cm.
tóm tắt cách giải

Bài 10(2điểm): Cho dãy...
PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY
Đề thi này gồm 10 câu, 05 trang
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
MÔN THI: GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO, NĂM HỌC: 2014 - 2015
Thời gian làm bài : 150 phút
Ngày thi : 14/10/2014
Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này
Họ và tên thí sinh:…………………………
Học sinh trường THCS……………………
SBD Giám thi 1:
Giám thị 2:
Số phách
ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI CÁC GIÁM KHẢO SỐ PHÁCH
Bằng số Bằng chữ
Qui định
1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio (Vinacal): 500MS, 500VN Plus, 570MS, 570ES,
570 ES Plus.
2. Nếu không yêu cầu gì thêm, các kết quả tính gần đúng hãy lấy chính xác đến 5 chữ số ở phần
thập phân sau dấu phẩy.
3. Thí sinh ghi lời giải, kết quả theo hướng dẫn vào ô trống tương ứng.
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức
A=
222222222222
2000
1
1999
1
1
1
1999
1
1998
1
1
1
...
4
1
3
1
1
1
3
1
2
1
1
1
tóm tắt cách giải
Bài 2(2 điểm): Tìm chữ số tận cùng của tổng: B = 2
1
+ 3
5
+ 4
9
+ …+ 2013
8045
.
tóm tắt cách giải
ĐỀ CHÍNH THỨC
đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện - Người đăng: quockhanh832
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện 9 10 292