Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hóa năm 2015

Được đăng lên bởi thongtink262013
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm LTĐH TƯƠNG LAI VIỆT
1818 - Ấp 6 – Đường Vĩnh Lộc – Xã Vĩnh Lộc B – H.Bình Chánh – Tp.HCM

LỜI GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: HÓA HỌC
Câu 1. X: 3s2 → X: 1s22s22p63s2 → Z = 12. Chọn A.
Câu 2. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + H2O → a:b = 2:6 = 1:3. Chọn A.
Câu 3. A: sai (Vì HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nếu lấy cùng nồng độ nhưng không thể đẩy được
ra khỏi muối). Chọn A.
Câu 4. Cl: thuộc nhóm halogen. Chọn A.
Câu 5. Thành phần chính của đạm ure là: (NH2)2CO. Chọn A.
Câu 6. Tính chất vật lí của khí CO: là chất khí không màu, không mùi, hóa lỏng ở -191,50C và
hóa rắn ở -205,20C tan ít trong nước vì phân tử CO phân cực yếu, rất bền với nhiệt. CO là khí
độc vì nó kết hợp với hemoglobin trong máu tạo phức chất bền cacboxi hemoglobin làm cho
hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxi đến các tế bào. Chọn B.
Câu 7. Nhận thấy: mdd tăng = mKL = 13,23g = → Sản phẩm khử phải có NH4NO3: x mol
BTe : 2.0,1  3.0,04  2.0,15 8.x  x 0,0775

n HNO3

(pứ)

= 10. n NH 4 NO3 = 0,775. Chọn D.

Câu 8. D: sai (vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa kim loại nên không phản ứng H2SO4 loãng). Chọn D.
Câu 9. X: H (Phi kim); Y: N (Phi kim); E: Mg (Kim loại); T: K (Kim loại). Chọn C.
Câu 10. B: đúng. Chọn B.
Giải thích:
A: sai (Vì khối lượng riêng nhỏ nhất của kim loại Li là: D = 0,543g/cm 3 < H2O: D = 1g/cm3
C: sai (Vì Fe3O4 trong đó Fe SOXH là: +2 và +3)
D: sai (Vì kim loại Hg ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái lỏng)

Câu 11. Nhận thấy: Fe + dung dịch X → NO (duy nhất) → H+ (hết), NO3- (dư)
n H  (max) 2.nCu 2  2.0,2 0,4(mol )

1
Giáo viên: Lê Trần Thanh Dũng
Đt: 0942 249 567

Trung tâm LTĐH TƯƠNG LAI VIỆT
1818 - Ấp 6 – Đường Vĩnh Lộc – Xã Vĩnh Lộc B – H.Bình Chánh – Tp.HCM
Giả sử chất rắn chỉ có Fe → dung dịch X chỉ có H +, không có Cu2+ → nH  0,4(mol ) và
14,4  13,5
nFe ( pu ) 
0,016( mol ) (mâu thuẩn xảy ra theo cơ chế phản ứng phía dưới) → Cu2+
56
(còn dư)

Catot (–)

Anot (+)

Cu2+ + 2e → Cu↓
x→

2x

2H2O → 4H+ + O2↑ + 4e

2x

2x

←2x

 Cu 2 : 0,2  x(mol )
 
Dung dịch X:  H : 2 x (mol )
 NO  : 0,4 (mol )
3

Fe +

4H+ + NO3- → Fe3+ + NO + 2H2O

0,5x ← 2x →
Fe +

0,5x

2Fe3+ → 3Fe2+

0,25x → 0,5x
Fe +

Cu2+

→ Fe2+ + Cu↓

0,2 – x ← 0,2 – x

0,2 – x

 Cu : 0,2  x (mol )

Chất rắn: 
 13,5  x 0,05
 Fe : 14,4  (0,5 x  0,25 x  0,2  x).56 3,2  14 x( gam) 
Theo Faraday: n 

I .t
2,68.t
 0,05 
 t 3600 s 1 (giờ). Chọn B.
ne .F
2.96500

Câu 12. D: không xảy ra (vì CuO không phải là oxit lưỡng tính). Chọn ...
Trung tâm LTĐH TƯƠNG LAI VIỆT
1818 - Ấp 6 – Đường Vĩnh Lộc – Xã Vĩnh Lộc B – H.Bình Chánh – Tp.HCM
LỜI GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: HÓA HỌC
Câu 1. X: 3s
2
→ X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
→ Z = 12. Chọn A.
Câu 2. 2Fe + 6H
2
SO
4
→ Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ H
2
O → a:b = 2:6 = 1:3. Chọn A.
Câu 3. A: sai (Vì HNO
3
là axit yếu hơn H
2
SO
4
nếu lấy cùng nồng độ nhưng không thể đẩy được
ra khỏi muối). Chọn A.
Câu 4. Cl: thuộc nhóm halogen. Chọn A.
Câu 5. Thành phần chính của đạm ure là: (NH
2
)
2
CO. Chọn A.
Câu 6. Tính chất vật lí của khí CO: là chất khí không màu, không mùi, hóa lỏng ở -191,5
0
C và
hóa rắn ở -205,2
0
C tan ít trong nước vì phân tử CO phân cực yếu, rất bền với nhiệt. CO là khí
độc vì nó kết hợp với hemoglobin trong máu tạo phức chất bền cacboxi hemoglobin làm cho
hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxi đến các tế bào. Chọn B.
Câu 7. Nhận thấy: m
dd tăng
= m
KL
= 13,23g = → Sản phẩm khử phải có NH
4
NO
3
: x mol
0775,0.815,0.204,0.31,0.2: xxBTe
3
HNO
n
(pứ)
= 10.
34
NONH
n
= 0,775. Chọn D.
Câu 8. D: sai (vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa kim loại nên không phản ứng H
2
SO
4
loãng). Chọn D.
Câu 9. X: H (Phi kim); Y: N (Phi kim); E: Mg (Kim loại); T: K (Kim loại). Chọn C.
Câu 10. B: đúng. Chọn B.
Giải thích:
A: sai (Vì khối lượng riêng nhỏ nhất của kim loại Li là: D = 0,543g/cm
3
< H
2
O: D = 1g/cm
3
C: sai (Vì Fe
3
O
4
trong đó Fe SOXH là: +2 và +3)
D: sai (Vì kim loại Hg ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái lỏng)
Câu 11. Nhận thấy: Fe + dung dịch X NO (duy nhất) → H
+
(hết), NO
3
-
(dư)
)(4,02,0.2.2
2
(max)
molnn
CuH
1
Giáo viên: Lê Trần Thanh Dũng
Đt: 0942 249 567
Đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hóa năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hóa năm 2015 - Người đăng: thongtink262013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hóa năm 2015 9 10 196