Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mô phỏng

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên……………………………….MSSV…………………Lớp………………
ĐỀ THI MÔ PHỎNG - K54 (30ph)
Đề 2.1 - Quá trình sản xuất Cumene từ Benzene và Propylene
Sinh viên lưu các case trong 1 folder, đặt tên folder như sau: hovaten-lop
C6H6 + CH3CH=CH2  C6H5CH(CH3)2
Độ chuyển hóa theo Propylene là 92%.
Dòng Propylene tinh khiết với lưu lượng 780 kg/h. Hỗn hợp 2 dòng nguyên liệu
Prolylene và Benzene ban đầu ở 25oC, áp suất 2.5 MPa, có tỷ lệ molar flow
Benzene/C3= =2.1/1, được gia nhiệt đến 260oC đi vào thiết bị phản ứng. Thiết bị phản
ứng đẳng nhiệt ở 260oC. Sản phẩm (bao gồm cả phần hơi và phần lỏng) được trộn lẫn,
được đưa vào thiệt bị trao đổi nhiệt, dùng để gia nhiệt sơ bộ cho dòng nguyên liệu
vào, làm giảm nhiệt độ dòng hỗn hợp sản phẩm xuống 210°C. Sau đó được giảm áp
đến 1.5 atm bằng van J-T, rồi vào tháp tách. Lỏng từ đáy tháp tách được đưa vào thiết
bị chưng cất. Tháp chưng cất làm việc ở áp suất đỉnh 1.5atm; đáy tháp 2atm; chỉ số
hồi lưu là một số nguyên dương. Sản phẩm Cumene với độ tinh khiết trên 99.9% được
làm lạnh, giảm áp đến điều kiện thường rồi đưa vào thùng chứa.
1. Xây dựng PFD công nghệ trên. (4 điểm)
2. Xác định số đĩa lý thuyết, số đĩa tối thiểu, đĩa nạp liệu tối thiểu, chỉ số hồi lưu
nhỏ nhất của tháp chưng cất. (2 điểm)
3. Tận dụng nhiệt phản ứng gia nhiệt sơ bộ nguyên liệu đầu. (1 điểm)
4. Tận dụng hỗn hợp nguyên liệu chưa phản ứng (bao gồm phần hơi từ tháp tách
và tháp chưng. (2 điểm)
5. Xác định lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất được 100kgmole/h cumene
(dùng công cụ Adjust). (1 điểm)
Cho biết độ giảm áp trong các thiết bị trao đổi nhiệt bằng 0 kPa.

...
Họ và tên……………………………….MSSV…………………Lớp………………
ĐỀ THI MÔ PHỎNG - K54 (30ph)
Đề 2.1 - Quá trình sản xuất Cumene từ Benzene và Propylene
Sinh viên lưu các case trong 1 folder, đặt tên folder như sau: hovaten-lop
C
6
H
6
+ CH
3
CH=CH
2
C
6
H
5
CH(CH
3
)
2
Độ chuyển hóa theo Propylene là 92%.
Dòng Propylene tinh khiết với lưu lượng 780 kg/h. Hỗn hợp 2 dòng nguyên liệu
Prolylene Benzene ban đầu 25
o
C, áp suất 2.5 MPa, tỷ lệ molar flow
Benzene/C
3=
=2.1/1, được gia nhiệt đến 260
o
C đi vào thiết bị phản ng. Thiết bị phản
ứng đẳng nhiệt ở 260
o
C. Sản phẩm (bao gồm cả phần hơi và phần lỏng) được trộn lẫn,
được đưa vào thiệt b trao đổi nhiệt, dùng để gia nhiệt b cho dòng nguyên liệu
vào, làm giảm nhiệt độ dòng hỗn hợp sản phẩm xuống 210°C. Sau đó được giảm áp
đến 1.5 atm bằng van J-T, rồi o tháp tách. Lỏng từ đáy tháp tách đưc đưa vào thiết
bị chưng cất. Tháp chưng cất làm việc áp suất đỉnh 1.5atm; đáy tháp 2atm; chỉ số
hồi lưu là mt số nguyên dương. Sản phẩm Cumene với độ tinh khiết trên 99.9% được
làm lạnh, giảm áp đến điều kiện thường rồi đưa vào thùng chứa.
1. Xây dựng PFD công nghệ trên. (4 điểm)
2. Xác định số đĩa thuyết, số đĩa tối thiểu, đĩa nạp liệu tối thiểu, chỉ số hồi lưu
nhỏ nhất của tháp chưng cất. (2 điểm)
3. Tận dụng nhiệt phản ứng gia nhiệt sơ bộ nguyên liệu đầu. (1 điểm)
4. Tận dụng hỗn hợp nguyên liệu chưa phản ứng (bao gồm phần hơi từ tháp tách
và tháp chưng. (2 điểm)
5. Xác định lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất được 100kgmole/h cumene
(dùng công cụ Adjust). (1 điểm)
Cho biết độ giảm áp trong các thiết bị trao đổi nhiệt bằng 0 kPa.
Đề thi mô phỏng - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi mô phỏng 9 10 833