Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Vật Lý đại cương

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Đề thi môn Vật Lý đại cương A1
Thời gian : 90 phút.
*Câu 1: Trình bày định luật hấp dẫn của Newton? Áp dụng: chứng tỏ rằng càng lên cao
gia tốc trọng trường càng giảm.
*Câu 2: Trình bày về lực ma sát. Hãy xác định công thức tính lực ma sát giữa một ô tô và
mặt đường trong 2 trường hợp:
a) Xe CĐ trên mặt đường nằm ngang.
b) Xe CĐ trên mặt đường nghiêng 1 góc alpha so với mặt nằm ngang.
*Câu 3: Thiết lập PTTT của khí lý tưởng.
*Câu 4: Một ô tô sau khi xuất phát CĐ với gia tốc không đổi a=0,5 m/s2. Sau khi bắt đầu
CĐ 15s, người ta tắt động cơ ô tô và ô tô CĐ chạm dần đều cho tới khi dừng hẳn. Trên
toàn bộ quãng đường, hệ số ma sát k=0,02. Xác định:
a) Vận tóc lớn nhất của ô tô.
b) Thời gian kể từ lúc ô tô xuất phát cho đến khi dừng lại.
c) Gia tốc của ô tô trong CĐ chậm dần đều.
d) Toàn bộ quãng đường mà ô tô đi được.
*Câu 5: Một khối khí nito (  =28kg/mol) có thể tích 8,3 lít, áp suất 15 at và nhiệt độ
27oC:
a) Tính khối lượng của khối khí đó.
b) Hơ nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 127oC. Hãy tính áp suất khối khí sau khi
hơ nóng.

...
Đề thi môn Vật Lý đại cương A1
Thời gian : 90 phút.
*Câu 1: Trình bày định luật hấp dẫn của Newton? Áp dụng: chứng tỏ rằng càng lên cao
gia tốc trọng trường càng giảm.
*Câu 2: Trình bày về lực ma sát. Hãy xác định công thức tính lực ma sát giữa một ô tô và
mặt đường trong 2 trường hợp:
a) Xe CĐ trên mặt đường nằm ngang.
b) Xe CĐ trên mặt đường nghiêng 1 góc alpha so với mặt nằm ngang.
*Câu 3: Thiết lập PTTT của khí lý tưởng.
*Câu 4: Một ô tô sau khi xuất phát CĐ với gia tốc không đổi a=0,5 m/s
2
. Sau khi bắt đầu
CĐ 15s, người ta tắt động cơ ô tô và ô tô CĐ chạm dần đều cho tới khi dừng hẳn. Trên
toàn bộ quãng đường, hệ số ma sát k=0,02. Xác định:
a) Vận tóc lớn nhất của ô tô.
b) Thời gian kể từ lúc ô tô xuất phát cho đến khi dừng lại.
c) Gia tốc của ô tô trong CĐ chậm dần đều.
d) Toàn bộ quãng đường mà ô tô đi được.
*Câu 5: Một khối khí nito (
=28kg/mol) có thể tích 8,3 lít, áp suất 15 at và nhiệt độ
27
o
C:
a) Tính khối lượng của khối khí đó.
b) Hơ nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 127
o
C. Hãy tính áp suất khối khí sau khi
hơ nóng.
Đề thi môn Vật Lý đại cương - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Vật Lý đại cương 9 10 75