Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic môn sinh hoc lớp 10

Được đăng lên bởi binlanh77
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

ĐỀ THI OLYMPIC SINH HỌC LỚP 10

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

(Thời gian làm bài 90 phút)

Năm học 2012-2013

Câu 1
Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả
chuối mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích?
Câu 2
a. Nước được hình thành trong quang hợp ở pha sáng hay pha tối? Bằng cách nào có thể chứng minh
trong quá trình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?
b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?
Câu 3
Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào
người ta phân biệt 3 quá trình này?
Câu 4
a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào?
b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng
lượng?
Câu 5
a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng ếch
thuộc nòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng minh
điều gì?
b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?
Câu 6
Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ động
các chất qua màng sinh chất?
Câu 7
a. Trong nước mắm và trong tương có rất nhiều axit amin. Chất này có nguồn gốc từ đâu, do vi sinh vật
nào tác động để tạo thành?
b. Làm nước sirô quả trong bình nhựa kín, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích tại
sao?
Câu 8
a. Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở đâu?
b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo
ra?
Câu 9
Ở ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo
giao tử. Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số
nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504.
Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.
--------------- Hết --------------Trang 1/15

PHẦN CÂU HỎI & BÀI TẬP
1. Tại sao chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Mỗi loại thực phẩm chỉ có 1 hoặc 1 số loại prôtêin,mà cơ thể thì cần nhiều loại acid
amin khác nhau(trong cơ thể người có khoảng 20 loại acid amin  cần các prôtêin khác nhau
mới cung cấp đủ acid amin cho cơ thể) ...
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
ĐỀ THI OLYMPIC SINH HỌC LỚP 10
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
(Thời gian làm bài 90 phút)
Năm học 2012-2013
Câu 1
Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để đông cứng lại, sau đó lấy ra đtan hết đá thấy quả
chuối mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích?
Câu 2
a. Nước được nh thành trong quang hợp pha sáng hay pha tối? Bằng cácho thể chứng minh
trong quá trình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?
b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?
Câu 3
sao nói hấp hiếu khí, hấp kị khí, lên men đều là q trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào
người ta phân biệt 3 quá trình này?
Câu 4
a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào?
b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tng hợp quang tổng hợp về đối tượng thực hiện nguồn năng
lượng?
Câu 5
a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng ếch
thuộc nòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng minh
điều gì?
b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?
Câu 6
Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ động
các chất qua màng sinh chất?
Câu 7
a. Trong nước mắm và trong tương có rất nhiều axit amin. Chất này có nguồn gốc từ đâu, do vi sinh vật
nào tác động để tạo thành?
b. Làm nước sirô quả trong bình nhựa n, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích tại
sao?
Câu 8
a. Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở đâu?
b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải.nh số NADH và FADH2 tạo
ra?
Câu 9
ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo
giao tử. Các giao tử nh thành tham gia thụ tinh với hiệu suất 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số
nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn môi trường cung cấp cho quá trình trên 504.
Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.
--------------- Hết ---------------
Trang 1/15
Đề thi Olympic môn sinh hoc lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Olympic môn sinh hoc lớp 10 - Người đăng: binlanh77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi Olympic môn sinh hoc lớp 10 9 10 93