Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi TH Sinh lớp 9

Được đăng lên bởi bichxuyenho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỲ THI HSG NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Thực hành Sinh học 9

(Thời gian: 15 phút)

KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
Họ tên:

VÀO ĐÂY
================================================================
=
- Chia các dung dịch trong mỗi ống A, B, C, D thành các ống: A thành A1 và A2, B thành
B1 và B2, C thành C1 và C2, D thành D1 và D2 đã dán nhãn.
+ Thêm vào lô 1 (A1, B1, C1, D1) dung dịch iôt (10%), 5-6 giọt lắc đều.
+ Thêm vào lô 2 (A2, B2, C2, D2) dung dịch strôme 5-6 giọt lắc đều, sau đó đun sôi trên
đèn cồn.
- Kết quả:
Ống
Kết quả thí nghiệm
Nhận xét
nghiệm
( hiện tượng)
( giải thích kết quả)
do iốt + tinh bột cho màu xanh.

A1

A2

Không có màu đỏ nâu

B1

Không có màu xanh

do nước lã không có enzim biến đổi tinh bột
thành đường.

B2

C1

Có màu xanh

do iốt + tinh bột cho màu xanh.

C2

Không có màu đỏ nâu

do nước bọt đun sôi nên không có enzim biến
đổi tinh bột thành đường.

D1

Có màu xanh

do iốt + tinh bột cho màu xanh.

D2

Không có màu đỏ nâu

Số BD

Họ tên-chữ ký giám thị

Ngày sinh:

1.

Trường THCS:

2.

Số phách

=================================================================
ĐIỂM BÀI THI

HỌ TÊN – CHỮ KÝ GIÁM KHẢO

Bằng số:

1.

Bằng chữ:

2.

Số phách

BÀI THI
A. Phần trắc nghiệm. ( 10 điểm)
Bài 1. (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. (0,75 điểm) Cho các thao tác sau:
1. Vặn ốc điều chỉnh cho vật kính xa tiêu bản nhất,
2. Đặt kính ở vị trí vững chắc trên bàn,
3. Đặt tiêu bản vào chính giữa lỗ, trên mâm kính và kẹp lại,
4. Xoay gương chiếu để có độ sáng thích hợp,
5. Xoay ổ quay để dùng vật kính có độ phóng đại bé nhất,
6. Xê dịch tiêu bản cho bộ phận của mẫu vật cần quan sát vào giữa thị kính.
7. Điều chỉnh ốc và gương cho đến khi thấy rõ,
8. Xoay ổ quay để có độ phóng to hơn.
Thao tác sử dụng kính hiển vi theo các bước
A. 12345678.
B. 21354768
C.13546782
D. 21453678
Câu 2. (0,75 điểm) Khi làm tiêu bản tế bào thịt quả cà chua cần lưu ý dùng kim mũi mác nạo
A. nhiều thịt quả cà chua dằm trên bản kính.
B. nhiều thịt quả cà chua ,dằm tan đều trong một giọt nước trên bản kính.
C. một ít thịt quả cà chua dằm trên bản kính.
D. một ít thịt quả cà chua dằm tan đều trong 1 giọt nước trên bản kính.
Câu 3. (0,75 điểm) Cho các ý sau:
1. Chọn cành để chiết.
2. Dùng bẹ chuối hoặc nilon bọc kín bầu, chọc lỗ thủng cho bầu thoáng. Sau đó buộc hai
đầu.
3. Tiện một khoanh vỏ gồm cả mạch dây rộng 3 cm, lột vỏ lau sạch nhựa rồi dùng bồ hóng
hoặc nước vôi bôi vào để sát trùng.
4. Hàng tuần tưới nước cho bầu ẩm.

KHÔNG ĐƯỢC VIẾT

KHÔNG ĐƯỢC VIẾ...
- Chia các dung dịch trong mỗi ống A, B, C, D thành các ống: A thành A1 và A2, B thành
B1 và B2, C thành C1 và C2, D thành D1 và D2 đã dán nhãn.
+ Thêm vào lô 1 (A1, B1, C1, D1) dung dịch iôt (10%), 5-6 giọt lắc đều.
+ Thêm vào 2 (A2, B2, C2, D2) dung dịch strôme 5-6 giọt lắc đều, sau đó đun sôi trên
đèn cồn.
- Kết quả:
Ống
nghiệm
Kết quả thí nghiệm
( hiện tượng)
Nhận xét
( giải thích kết quả)
A1
do iốt + tinh bột cho màu xanh.
A2
Không có màu đỏ nâu
do nước lã không có enzim biến đổi tinh bột
thành đường.
B1
Không có màu xanh
B2
C1
Có màu xanh do iốt + tinh bột cho màu xanh.
C2
Không có màu đỏ nâu
do nước bọt đun sôi nên không có enzim biến
đổi tinh bột thành đường.
D1
Có màu xanh do iốt + tinh bột cho màu xanh.
D2
Không có màu đỏ nâu
KỲ THI HSG NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Thực hành Sinh học 9 (Thời gian: 15 phút)
Họ tên: Số BD Họ tên-chữ ký giám thị Số phách
Ngày sinh: 1.
Trường THCS:
2.
=================================================================
ĐIỂM BÀI THI HỌ TÊN – CHỮ KÝ GIÁM KHẢO
Số phách
Bằng số: 1.
Bằng chữ: 2.
BÀI THI
A. Phần trắc nghiệm. ( 10 điểm)
Bài 1. (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. (0,75 điểm) Cho các thao tác sau:
1. Vặn ốc điều chỉnh cho vật kính xa tiêu bản nhất,
2. Đặt kính ở vị trí vững chắc trên bàn,
3. Đặt tiêu bản vào chính giữa lỗ, trên mâm kính và kẹp lại,
4. Xoay gương chiếu để có độ sáng thích hợp,
5. Xoay ổ quay để dùng vật kính có độ phóng đại bé nhất,
6. Xê dịch tiêu bản cho bộ phận của mẫu vật cần quan sát vào giữa thị kính.
7. Điều chỉnh ốc và gương cho đến khi thấy rõ,
8. Xoay ổ quay để có độ phóng to hơn.
Thao tác sử dụng kính hiển vi theo các bước
A. 12345678. B. 21354768
C.13546782 D. 21453678
Câu 2. (0,75 điểm) Khi làm tiêu bản tế bào thịt quả cà chua cần lưu ý dùng kim mũi mác nạo
A. nhiều thịt quả cà chua dằm trên bản kính.
B. nhiều thịt quả cà chua ,dằm tan đều trong một giọt nước trên bản kính.
C. một ít thịt quả cà chua dằm trên bản kính.
D. một ít thịt quả cà chua dằm tan đều trong 1 giọt nước trên bản kính.
Câu 3. (0,75 điểm) Cho các ý sau:
1. Chọn cành để chiết.
2. Dùng bẹ chuối hoặc nilon bọc kín bầu, chọc lỗ thủng cho bầu thoáng. Sau đó buộc hai
đầu.
3. Tiện một khoanh vỏ gồm cả mạch dây rộng 3 cm, lột vỏ lau sạch nhựa rồi dùng bồ hóng
hoặc nước vôi bôi vào để sát trùng.
4. Hàng tuần tưới nước cho bầu ẩm.
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
VÀO ĐÂY
================================================================
=
Đề thi TH Sinh lớp 9 - Trang 2
Đề thi TH Sinh lớp 9 - Người đăng: bichxuyenho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi TH Sinh lớp 9 9 10 870